Compensatieregeling licentiehouders Buma, Sena en Videma

Door de gedwongen sluiting van de afgelopen maanden hebben veel ondernemers geen muziek gedraaid, of beelden uitgezonden in hun zaak. Wat betekent dat voor de licenties voor muziek- en tv-rechten?

KHN en andere brancheorganisaties (verenigd in VNO / MKB) hebben met Buma, Sena en Videma afspraken gemaakt over een compensatieregeling voor de muziek- en zakelijke tv-rechten. Bedrijven die op last van de overheid gesloten zijn (geweest), hoeven de kosten van de muziek- en / of tv-rechten over deze periode niet te voldoen. Voor de bedrijven die niet verplicht gesloten zijn maar wel zwaar getroffen, is de compensatie 50% over een vaste periode van drie maanden.

Er zijn twee regelingen:

Groep 1: Bedrijven die op laatste van de overheid gesloten zijn (geweest)
Deze ondernemers ontvangen een vergoeding van 100% van de licentievergoeding over de verplichte gesloten periode.
Groep 2: Bedrijven die niet verplicht zijn gesloten, maar wel zwaar getroffen
Deze ondernemers ontvangen een vergoeding van 50% van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.

Voor wie geldt deze compensatieregeling?

Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. De leden van KHN die een Buma- en Sena-licentie hebben via de collectieve regeling van KHN doen mee aan de regeling. De regeling geldt alleen niet voor food (retail), doe-het-zelf en de tuinbranche. Voor horecaondernemers die rechtstreeks bij Buma en Sena een licentie hebben voor muziekrechten wordt de compensatieregeling uitgevoerd op basis van de SBI-code.

Bij Videma wordt de indeling in groep 1 of 2 bepaald op basis van het Licentiemodel Videma,

Lees hier meer over de afspraken die zijn gemaakt tussen brancheorganisaties en Buma, Sena en Videma.

Compensatie Buma en Sena via KHN

De regeling tussen KHN en Buma/Sena houdt in dat KHN factureert en int ten behoeve van Buma/Sena. Omdat KHN verantwoordelijk is voor het facturatie- en inningsproces , verzorgt KHN ook de compensatie/restitutie. Voor niet leden geldt dat Buma met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek gaan om tot passende oplossingen te komen voor het muziekgebruik dat als gevolg van deze maatregelen niet heeft plaatsgevonden. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt.

Compensatie Videma

Videma int de rechten voor tv zelf. Het effect van de compensatieregeling zal op de nog te ontvangen Videma jaarfactuur 2020 worden vermeld.

Wat als er een nieuwe lockdown komt?

De afspraken tussen KHN (en de andere branches) en Buma, Sena en Videma zijn gemaakt op basis van de huidige situatie. Mocht er een nieuwe lockdown komen in 2020, of wanneer bepaalde bedrijven langer gesloten moeten blijven, dan dat we nu weten, dan zullen we weer in onderhandeling treden met Buma, Sena en Videma. KHN: ‘We vonden het niet verantwoord om eerst heel 2020 af te wachten om vervolgens dan pas besluiten te nemen over restitutie en te restitueren/compenseren.’

Buma Stemra liet eerder al weten alle incasso te hebben opgeschort tot 20 mei.