Zo vraag je de definitieve berekening NOW aan

Zo vraag je de definitieve berekening NOW aan

Bedrijven die een tegemoetkoming NOW hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) kunnen sinds 7 oktober de definitieve berekening NOW aanvragen.

Zo vraag je de definitieve berekening NOW aan

Het bedrag dat bedrijven hebben ontvangen was een voorschot. Dit voorschot is berekend met het geschatte omzetverlies. Het werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het definitieve bedrag waar een bedrijf recht op heeft worden berekend. Dat werkt zo:

De definitieve berekening NOW kan online met een speciaal formulier worden aangevraagd.

Accountantsverklaring of derdenverklaring

Of je voor de aanvraag van de definitieve berekening NOW een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen, hangt af van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of je een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. Met deze verklaring kun je als ondernemer aantonen dat je financiële administratie aan de wettelijke eisen voldoet.

Deze accountantsverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot van € 100.000 of meer;
  • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot);
  • voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is;
  • bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig.

Ondernemers hebben tot en met 29 juni 2021 de tijd om een accountantsverklaring op te sturen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Als je geen verklaring meestuurt, ontvangt je geen tegemoetkoming en moet het voorschot worden terugbetaald.

Derdenverklaring

Een derdenverklaring is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie waarin het omzetverlies wordt bevestigd. Deze derdenverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000;
  • bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Ondernemers hebben tot en met 23 maart 2021 de tijd om een derdenverklaring op te sturen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Als je geen verklaring meestuurt, ontvang je geen tegemoetkoming en moet je je voorschot terugbetalen.

Voorschot minder dan € 20.000

Is het voorschot minder dan € 20.000, of is de definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000? Dan heb je geen verklaring nodig.

Rekenhulp Simulatie NOW

Met de rekenhulp Simulatie NOW kun je uitrekenen hoe hoog de definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kun je zien of je een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor je aanvraag definitieve berekening NOW. Als je al een accountantsverklaring heeft, is een derdenverklaring niet nodig.

De rekenhulp geeft ook een indicatie of je een bedrag moet terugbetalen of dat je nog een bedrag ontvangt.