Vragen en antwoorden over de aanzegtermijn en de aanzegvergoeding

Wanneer ben je als horecaondernemer een aanzegvergoeding verschuldigd aan je werknemer met een aflopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Hoe zit het met aanzeggen?