Automatisering in de cafetaria: 7 ingrediënten voor de toekomst

Automatisering in de cafetaria verandert de branche in sneltreinvaart. Een reis door het digitale landschap levert opvallende innovaties op die gericht zijn op hogere bestedingen, gemak, efficiency, het omzeilen van personeelsproblemen, een gestroomlijnd bezorgproces en het tegengaan van verspilling.