Makro stapt over op gecentraliseerde werkwijze met Slim4

Makro stapt over op gecentraliseerde werkwijze met Slim4

Makro heeft nu een tool in handen waarmee men beter kan inspelen op grillige vraagpatronen, en zet zo flinke stappen op het vlak van efficiency, inzicht en beschikbaarheid.  Van decentraal naar centraal De bestellingen van de verschillende vestigingen van Makro verliepen altijd decentraal. Dit zorgde voor een grote variatie in de manier van het beheren

Makro stapt over op gecentraliseerde werkwijze met Slim4

Makro heeft nu een tool in handen waarmee men beter kan inspelen op grillige vraagpatronen, en zet zo flinke stappen op het vlak van efficiency, inzicht en beschikbaarheid.

Van decentraal naar centraal

De bestellingen van de verschillende vestigingen van Makro verliepen altijd decentraal. Dit zorgde voor een grote variatie in de manier van het beheren van de voorraad en kostte medewerkers ontzettend veel tijd. Chief Supply Chain Tony Webster besloot het roer om te gooien en het voorraadbeheer te centraliseren. Slimstock werd ingeschakeld om Slim4 te implementeren en om Makro bij te staan in het proces.

Verbetering in efficiency dankzij flexibiliteit

Naast een efficiëntere werkwijze zorgt Slim4 ervoor dat Makro flexibeler kan reageren op veranderingen in de vraag. Bij grote orders vanuit lokale vestigingen vindt er geen vertraging meer plaats bij het doorgeven aan het centraal DC (distributiecentrum). De software van Slimstock zorgt er automatisch voor dat er bij onverwachte pieken een extra order wordt geplaatst. Indien nodig wordt ook de centrale voorraad direct aangevuld. De efficiency is daardoor enorm verbeterd voor Makro.

Orde in de coronachaos

Een bijkomend voordeel dat Slim4 opleverde was dat Makro goed om kon gaan met bijvoorbeeld de coronapandemie. Ondanks de impact hiervan liepen de bestellingen dankzij Slim4 automatisch door en middels notificaties wisten planners welke zaken hun directe aandacht nodig hadden. Tijd die er voorheen niet was wordt nu ingezet om te focussen op de uitzonderingen. En op momenten dat het nodig was sprongen de consultants van Slimstock bij om te helpen. Door deze flexibele samenwerking ziet Makro Slimstock dan ook meer als partner dan als softwareleverancier en is men klaar voor de toekomst.