Alle hoop gericht op lokale toerist

Het is oorlog in Oekraïne en de gevolgen worden wereldwijd gevoeld. Ook horecaondernemers gaan dit merken. Hoewel zij sinds het opheffen van de coronarestricties goede zaken doen, pakken zich nu toch weer donkere wolken samen. Dit geldt ook voor de internationale reiswereld en voor hotels die zich richten op de buitenlandse gast, twee branches die net aan het opkrabbelen zijn.
Delen:

Zo zetten de sterk gestegen voedselprijzen druk op de marge van horecaondernemingen. In februari namen de consumentenprijzen van graanproducten als pasta (15,8 procent), meel (10,1 procent), brood (4,4 procent) en bier (10,6 procent) toe. Ook de prijs van margarine (10,9 procent) steeg als gevolg van het zeer hoge prijsniveau van plantaardige oliën.

Lees ook:

Stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, meer personeelskosten, hogere grondstofprijzen waardoor je dubbel zoveel moet afrekenen voor boter en meel….Hoe ga je om met die prijsstijgingen als horecaondernemer en wat kan je allemaal doen om je marges goed te houden?

Tips: prijsstijgingen in de horeca, dit kan je allemaal doen

Voor het uitbreken van de oorlog gaf 62 procent van de horecaondernemingen in de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan slechts een klein deel van de kostenstijgingen te kunnen doorberekenen. Mogelijk ontstaat hierdoor nog meer aandacht voor lokale producten en ingrediënten. In het algemeen kan meer aandacht voor de inkoop en het terugdringen van voedselverspilling de winstmarges in de horeca met ruim 10 procent helpen verhogen.

Stijgende energieprijzen

Ook is de horeca zeer gevoelig voor de sterk gestegen prijzen van energie. De gasprijs bereikte deze week weer een nieuw record en ABN AMRO verwacht dat deze voorlopig hoog blijft. Een hoge gasprijs leidt ook tot een hoge elektriciteitsprijs, omdat voor de productie van elektriciteit gasgestookte centrales nodig zijn. De energiekosten voor de traditionele horeca bedroegen in 2019 gemiddeld 2,5 procent van de omzet en 17 procent van het resultaat.

Ondernemers die op basis van een eerder afgesloten langlopend contract gas kunnen afnemen tegen lage tarieven hebben vooralsnog geen probleem. Maar deze contracten lopen geleidelijk af en naarmate de crisis rond Oekraïne langer duurt, moeten steeds meer horecaondernemingen de hoge gasprijs betalen. Het is daarom slim om te kijken naar energiemanagementsystemen. Al voor de coronapandemie had deze energiebesparende maatregel een terugverdientijd van gemiddeld drie maanden.

Dalende koopkracht

De gestegen prijzen zorgen ook voor druk op de koopkracht, die volgens het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar met 2,7 procent achteruit gaat. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de stijgende energierekening. Een verdere stijging van de gasprijs kan de consumentenbestedingen vervolgens serieus aantasten. De horeca en de reiswereld, branches die al hard door de coronacrisis zijn getroffen, kunnen hiervan de dupe zijn.

Veel horecaondernemingen doen momenteel goede zaken omdat veel Nederlanders opgelucht zijn eindelijk weer buiten de deur te kunnen eten en uitstapjes te kunnen maken. Toch is het zinvol voor ondernemers om in het achterhoofd te houden dat consumenten mogelijk vaker de hand op de knip houden zodra ze de stijgende inflatie daadwerkelijk in de portemonnee gaan voelen.

Internationaal toerisme

Het herstel van het internationale toerisme, dat nog aan het bijkomen is van de coronacrisis, wordt vertraagd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In 2019 kwamen ongeveer 200.000 Russen naar Nederland, 1,4 miljoen Aziaten en 1,5 miljoen Amerikanen. In 2021 lag het aantal Amerikanen en Aziaten dat naar Nederland reisde vanwege de reisrestricties ongeveer 85 procent lager dan voorheen. In 2022 zal dit aantal slechts weinig toenemen.

Het vertraagde herstel van het toerisme uit de VS en Azië raakt eveneens hotels, en dan met name Amsterdamse die gericht zijn op de internationale (zakelijke) gast. In hun kielzog gaan musea, pretparken en de middenstand de pijn voelen. De Amerikaanse en Aziatische gasten geven bovengemiddeld geld uit aan vertier, winkelen en de horeca.

Hoteliers toonden zich echter tijdens de coronacrisis inventief. Zij wisten met succes toeristen uit Nederland en de omliggende landen te trekken. Als deze lokale gast zich ondanks deze nieuwe crisis opnieuw laat zien en vervolgens ook de horeca, de pretparken en de Nederlandse winkelstraten bezoekt, blijft de schade hopelijk beperkt.

Gerarda Westerhuis is Sector Econoom Leisure en Retail bij ABN AMRO.