Stappenplan: zo kun je zelf je Belastingschuld saneren

Een forse belastingschuld door corona? Met dit stappenplan kun je je schulden bij de Belastingdienst zelf saneren.
Delen:

Horecaondernemers moeten sinds 1 april 2022 alle belastingen weer betalen. Tijdens de coronacrisis werd uitstel verleend voor bijvoorbeeld loonbelasting en omzetbelasting (btw). Vanaf 1 oktober 2022 moeten de ontstane schulden worden ingelost, binnen vijf jaar. Kun je deze belastingschuld saneren?

‘Ellende voorkomen’

Fiscaal advocaat Diana Jansen stelt dat horecaondernemers beter zelf in actie kunnen komen wanneer dan betalingsproblemen dreigen. ‘Schulden aflossen bovenop je reguliere verplichtingen is ontzettend moeilijk, zo weet ik uit ervaringen binnen mijn praktijk. Op tijd ingrijpen kan veel ellende voorkomen.’

Schuld in vijf jaar terugbetalen

‘Afwachten tot de Belastingdienst in actie komt, kan tot grote problemen leiden met in het ergste geval de sluiting van je horecabedrijf. Als je een overzicht hebt gehad van de Belastingdienst welk bedrag je de komende vijf jaar – zo lang heb je de tijd om terug te betalen – maandelijks moet aflossen, kun je zelf een tegenvoorstel doen met daarin hetgeen je wél kunt betalen. Je gaat dan (een deel van) je schulden saneren. Hiervoor heeft de fiscus een formulier opgesteld.

Soepel bij Belastingschuld saneren

De Belastingdienst zelf heeft al aangekondigd zich soepel op te stellen bij saneringsverzoeken, zo staat te lezen in een memo van de dienst. ‘Bij twijfel toekennen’, is de strekking van dit schrijven.

Stappen saneren Belastingschuld:

  • Vul het vereiste formulier volledig in.
  • Zet kort uiteen waardoor je financiële problemen zijn ontstaan (corona, lockdowns, beperkende maatregelen). De schuld mag niet zijn ontstaan door je eigen handelen (verwijtbaar handelen) van jouw als ondernemer.
  • Stel een korte prognose op waaruit blijkt dat je bedrijf in de basis levensvatbaar is. Je bewijst hiermee dat je normaal gesproken alle kosten van de bedrijfsvoering kunt betalen en kunt voorzien in het levensonderhoud van jezelf en je eventuele gezin. Dat kan eventueel ook met cijfers uit 2018 of 2019. Ben je later gestart, laat dan de cijfers zien van de periode dat je open was en omzet draaide.
  • Zet voor de komende twee jaar uiteen hoe je liquiditeit er uit ziet. Je mag hierbij noodzakelijke investeringen aftrekken. Hiermee leg je uit waarom je niet volledig aan je verplichtingen kunt voldoen.
  • Geef de Belastingdienst inzage in wat je hebt: eigen vermogen? Schulden? Is de inventaris van jou of is deze verpand? Is je keuken (deels) geleased?
  • Heb je een vof, eenmanszaak of maatschap en doe je aangifte inkomstenbelasting (‘IB-genieters’), dan moet je ook inzage geven in privé-bezittingen van jouw en je partner. Dit hoeft niet als het een BV betreft.
  • Stel een percentage vast van het bedrag dat je wél kunt betalen. Stel niet iets voor dat je niet na kunt komen.
  • Schrijf een brief aan je crediteuren met dit percentage en vraag of ze akkoord gaan met je voorstel.
  • De zogenoemde dwang-crediteuren hoeven niet akkoord te gaan. Deze zijn voor je bedrijfsvoering van levensbelang, zoals de groothandel, je brouwer en je visleverancier.
  • Normaal gesproken wil de Belastingdienst het dubbele percentage van wat andere schuldeiser krijgen. Deze eis vervalt tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023.

90 dagen

Geeft de Belastingdienst aan dat je verzoek niet volledig is of gaan ze niet akkoord? Dan heb je 90 dagen de tijd om het aan te vullen/aan te passen. Tijdens deze periode neemt de Belastingdienst geen dwang-invorderingsmaatregelen. Dus geen deurwaarder op de stoep.

Wordt je verzoek geaccepteerd en volgt kwijtschelding van een deel van de schuld? Dan moet je het openstaande bedrag in een keer betalen, maar maximaal in 12 gelijke maandelijkse termijnen.

Wat als je niets doet?

Onderneem je geen actie na 1 oktober 2022, maar voldoe je ook niet aan je betalingsverplichting van het bedrag dat de Belastingdienst heeft vastgesteld? De 60 gelijke termijnen die je maandelijks moet terugbetalen tot oktober 2027?

Dan kan de dienst je uit de regeling gooien en wordt de hele schuld direct invorderbaar.

‘Niets doen is bij de Belastingdienst geen optie,’ stelt advocaat Jansen. Ook als je na twee jaar pas in de problemen komt, moet je dit zeker melden bij de Belastingdienst. Stel je altijd pro-actief op. Hoe moeilijk dat soms ook is.’

Hulp nodig?

Diana Jansen geeft online advies aan ondernemers. In 3 video’s legt ze verder uit hoe je zelf een saneringsverzoek bij de Belastingdienst kunt indienen.  Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Je kunt je gratis aanmelden.

Overige schulden (now, tvl) bij de overheid?

Naast de Belastingschuld moeten sommige ondernemers ook nog te veel ontvangen now of tvl terugbetalen. Ook hiervoor benadrukt het kabinet dat de overheid als schuldeiser (net als de Belastingdienst) zich coulant opstelt.

Ondernemers die loonsteun NOW moeten terugbetalen, kunnen het UWV benaderen voor een betalingsregeling. Bedrijven die te veel TVL hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met RVO voor een coulantere betalingsregeling, zo laat het kabinet weten.

Voor deze regelingen geldt dezelfde periode als het terugbetalen van belastingen: 5 jaar.