Deze wetten veranderen in juli 2022 voor horecaondernemers

De minimumlonen gaan per 1 juli 2022 omhoog en er verandert vanaf augustus het nodige rondom betaald ouderschapsverlof. Waar krijg je als horecaondernemer nog meer mee te maken?

Minimumloon omhoog in juli 2022

Op 1 juli 2022 stijgt het minimumloon volgens de wetgeving horeca. Het nieuwe minimumloon voor volwassenen is 1,81% hoger dan voorheen. Een volwassen werknemer van 21 jaar en ouder moet je minimaal 1.756,20 euro bruto per maand betalen. Dit was €1725,00.

Het minimumjeugdloon en het minimumloon voor BBL-leerlingen stijgen ook mee. Vanaf september 2022 vallen BBL-leerlingen en niet- vakkrachten in de horeca in loongroep I. Dit is een cao-afspraak.

Betaal je je horecamedewerkers (per ongeluk) te weinig, dan riskeer je een boete van de Arbeidsinspectie.

Transparante arbeidsvoorwaarden

Vanwege een nieuwe EU-richtlijn moeten alle werkgevers zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

In Nederland gaat daarom op 1 augustus 2022 de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden‘ in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in het arbeidscontract.

Wat staat er in de nieuwe wet?

Als je een nieuwe horecawerknemer in dienst neemt, moet je hem of haar informatie geven over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de plek waar het werk wordt gedaan
  • een mogelijk recht op opleiding
  • hoe het beëindigen van de arbeids­overeenkomst werkt
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon, zoals prestatieloon

Tweede baan?

Onderdeel van de nieuwe wet is dat je een werknemer niet mag verbieden om buiten zijn afgesproken uren in het werkrooster te werken voor een andere werkgever.

Alleen als je een ‘rechtvaardigingsgrond’ hebt mag je nevenwerkzaamheden verbieden. In de EU-richtlijn worden 4 voorbeelden van rechtvaardigingsgronden genoemd:

  • Bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers
  • Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
  • Integriteit van overheidsdiensten
  • Vermijden van belangenconflicten.

Daarnaast zijn er nog meer mogelijke rechtvaardigingsgronden voor een verbod op nevenwerkzaamheden. De praktijk zal uitwijzen hoe rechters hiermee omgaan.

Als werkgever zul je een goed onderbouwde reden nodig hebben om nevenwerkzaamheden voortaan te verbieden.

Voorspelbaar werkpatroonin wetgeving horeca

Je moet zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor je werknemers. Dit heeft vooral gevolgen als je werkt met oproepkrachten, zoals werknemers met een nulurencontract of een min-maxcontract. Iets dat veel voorkomt in de horeca.

Bij een ‘onvoorspelbaar werkpatroon’ moet je werknemers zo goed mogelijk informeren op welke momenten zij kunnen worden opgeroepen om te werken.

Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag bovendien vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Je werknemer moet hiervoor minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst zijn.

De werknemer mag maximaal één keer per jaar een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever ben je verplicht hier serieus naar te kijken. Waar mogelijk moet je aan zijn verzoek voldoen.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Daardoor kunnen werkende ouders meer tijd besteden aan de opvoeding.

Ouders krijgen negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof.

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via de werkgever. Op de website van het UWV kun je vanaf 2 augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof door je werknemer.