Flexibiliteit terugdringen is oplossing voor niet bestaand probleem

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan nieuwe wetgeving waarmee flexibiliteit in arbeidscontracten verder aan banden wordt gelegd.