artikel

Wijzigingen personeel niet per 1 juli maar per 1 januari 2015

Café

De wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2014 zou worden ingevoerd is uitgesteld. Nieuwe regels omtrent ontslag en flexwerken gaan pas in op 1 januari 2015 of op 1 juli 2015. Wat gaat er veranderen?

Wijzigingen personeel niet per 1 juli maar per 1 januari 2015

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Omdat de horeca momenteel (nog) werkt zonder cao gelden automatisch de wettelijke regels.

Medewerkers hebben met de nieuwe regels eerder dan nu recht op een vast dienstverband en de proeftijd vervalt voor contracten van zes maanden of korter. Hieronder de wijzigingen op een rijtje.

Wijzigingen per 1 januari 2015

– Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geldt geen proeftijd meer. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. 
– Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt. De werkgever geeft hierbij aan of een nieuw contract wordt aangeboden en zo ja, of andere voorwaarden worden aangeboden.
– Wanneer de werkgever de werknemers niet -of niet tijdig- aanzegt, geeft dit de werknemer de mogelijkheid maximaal een maand schadevergoeding te verhalen op de werkgever.
– Voor de werkgever geldt na een half jaar een loonbetalingsverplichting. ‘Geen werk, geen loon’ (zoals nu bij de meeste 0-urencontracten) gaat dan niet meer op.
– Wanneer de werkgever een concurrentiebeding opneemt in een contract voor bepaalde tijd, geldt deze alleen nog bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Ondernemers moeten in het contract motiveren welke ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’ een concurrentiebeding vereisen.

Wijzigingen per 1 juli 2015
– De werkgever mag maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in een periode van 2 jaar geven. Zodra het aantal van 3 contracten of de periode van 2 jaar wordt overschreden is er van rechtswege een contract van onbepaalde tijd. Als de onderbrekingen tussen opvolgende contracten elk minder dan  6 maanden zijn, telt de keten met bepaalde tijd van 2 jaar vanaf dag 1 van het eerste contract. Is de onderbreking meer dan 6 maanden dan begint met dat nieuwe contract een nieuwe reeks van een periode van 2 jaren van bepaalde tijd. Tot 1 juli 2015 blijft het maximaal 3 contracten in 3 jaar en niet meer dan 3 maanden onderbreking tussen contracten om de periode van 3 jaar te bepalen.

Wijzigingen per 1 juli 2015 voor ontslagrecht
Ontslagprocedures om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan altijd via het UWV lopen (preventieve toets).
– Ontslagprocedures om andere redenen gaan via de kantonrechter lopen.
– Beëindigingsovereenkomsten blijven mogelijk, met een bedenktijd van 2 weken.

Transitievergoeding

– Werknemers die 2 jaren of langer (bepaalde of onbepaalde tijd) in dienst zijn geweest hebben vanaf 1 juli 2015 recht op een zogenaamde transitievergoeding van 1/6 maandloon per 6 maanden. Vanaf 10 dienstjaren geldt 1/4 maandloon.
Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Deze bedrijven mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.
De vergoeding wordt maximaal €75.000, en maximaal een jaarsalaris voor werknemers die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.
– Heb je medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal twaalf uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als je je medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Bronnen: Rijksoverheid.nl/Antwoordvoorbedrijven.nl/KHN.nl

Reageer op dit artikel