artikel

Aangifte doen, wat komt daarbij kijken?

Café 2812

‘Een medewerker heb ik aangesproken op het intimideren van een stagiair die hij tevens aanzette tot diefstal van de spullen van ons hotelpersoneel. Dit voorval heeft voor grote onrust gezorgd. Ik wil zo snel mogelijk de rust in het team laten terugkeren. Nu zou ik wel aangifte willen doen bij de politie maar ik heb gehoord dat zo’n aangifte ook in de krant komt. Klopt dat? Want in zo’n geval is de rust natuurlijk ver te zoeken en doe ik liever geen aangifte.’

Aangifte doen, wat komt daarbij kijken?

Deze vraag van een horeca-ondernemer legden we voor aan de experts van Misset Horeca, oud-politieman Piet van Gelder en Bregje de Lannoy. Hun reactie: Met het doen van een aangifte geef je als horecaonderneming de politie het startpunt voor een onderzoek. Zonder aangifte kan een zaak niet naar het openbaar ministerie en kan een dader niet worden gestraft. Dat een aangifte in de krant komt, is niet standaard. Je kunt de politie ook verzoeken om een en ander uit de publiciteit te houden en als je hier goede argumenten voor hebt, zal de politie hier ook wel naar willen luisteren.

Echter als de zaak voor de rechter komt, komt het ook in de openbaarheid en bestaat de kans dat kranten en (lokale) televisie hier aandacht aan schenken.

Soms vinden horeca-eigenaren dat een medewerker voldoende is gestraft door hem of haar te ontslaan na een dergelijk voorval. Dat hangt natuurlijk ook sterk samen met de omvang van de geleden schade: gaat het om jarenlang ongemerkt stelen voor een groot bedrag of wordt er eenmalig voor een klein bedrag iets weggenomen. Ongeacht de schadeomvang kan de impact overigens in beide gevallen even heftig zijn: iemand in wie je het volste vertrouwen had, blijkt achteraf toch niet te vertrouwen te zijn. Door aangifte te doen geef je in ieder geval naar de rest van team een signaal af dat als personeelslid niet zomaar wegkomt met een intern incident.

Wat is het belang van de ondernemer bij het doen van aangifte?

Omdat de aangifte het startpunt vormt voor een onderzoek, is het van belang dat je jezelf afvraagt wat je met een aangifte wilt bereiken. Doe je het omdat je, vanuit een maatschappelijke taak, vindt dat het imago van jouw onderneming en/of de gehele branche moet worden verbeterd? Wil je een signaal afgeven? Of wil je betrokkene keihard straffen omdat het vertrouwen is geschaad? Probeer ook een inschatting te maken van de kosten & baten en van de risico’s die het doen van aangifte met zich mee zouden kunnen brengen. Denk van te voren na over dit soort vragen en besluit dan pas of je wel of geen aangifte gaat doen.

Hoe doe je aangifte?

Als je besluit aangifte te doen, dan kan dat op verschillende manieren:

– telefonisch via 0900- 8844

– op afspraak op het politiebureau (ook via 0900 – 8844)

– 3D-aangifte (via een skype-achtige verbinding op een politiebureau of gemeentehuis – na afspraak).

Een aangifte mag in principe nooit worden geweigerd. De politie is verplicht een aangifte op te nemen. Dat betekent alleen niet dat de politie ook verplicht is om het onderzoek op te pakken. Daarvoor maakt de politie (vaaPiet van Gelder en Bregje de Lannoyk in overleg met justitie) een afweging.

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Anoniem aangifte doen

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om anoniem aangifte te doen. Voor het bewijs is het echter wel nodig dat een rechter de aangifte kan toetsen om te bepalen hoe betrouwbaar de bron is. Wanneer iemand anoniem aangifte wil doen, zal de politie daarom ook nagaan wat de reden is voor het anoniem doen van aangifte. Volledige anonimiteit kan overigens alleen gegarandeerd worden bij Meld Misdaad Anoniem, voor gevallen van moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting en wapen- of mensenhandel.

Meer weten? Het boek De Fraudeaangifte  biedt handvatten voor het doen van aangifte.
Wil je weten hoe je goed onderzoek doet voordat je komt tot een aangifte? Kijk dan op www.fact-finding.nl. De eerstvolgende training Fact Finding staat gepland op 8-9 november.

 

Wilt u zelf iets aan Piet van Gelder en Bregje de Lannoy voorleggen? Stuur uw vraag dan per mail naar NathalieBluiminck@vakmedianet.nl en we leggen de vraag aan Van Gelder voor.

 

Meer tips van Piet van Gelder

Reageer op dit artikel