artikel

7 praktische tips als je wilt starten met een winterterras

Café 2704

De regels voor een winterterras verschillen sterk per gemeente. Wat bij de een mag, is bij de ander verboden. Ondernemers dienen bij hun gemeente goed te informeren naar de mogelijkheden. De belangrijkste tips op een rij.

7 praktische tips als je wilt starten met een winterterras

Gemeenten hebben veel vrijheid als het gaat om regels voor het winterterras. Redenen voor gemeenten om winterterrassen toe te staan, zijn de levendigheid op straat, sociale controle en de extra omzet voor ondernemers. Tegenargumenten zijn overlast, de energieverspilling van de terrasverwarming en de mening dat je in de winter niet op een terras hoort te zitten. Als ondernemer heb je hiermee te dealen.

Lees ook: in 10 stappen naar meer omzet op het terras

 

Tips voor vergunningsaanvraag winterterras:

  1. Ga om te beginnen bij je gemeente na wat de mogelijkheden zijn voor een winterterras. Je kunt het beleid voor terrasverwarming en winterterrassen vinden in de Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en bouwregelgeving.
  2. Bestaat er nog geen mogelijkheid tot exploitatie van een winterterras? Probeer niet als individueel bedrijf een verzoek in te dienen maar doe dat als collectief, bij voorkeur met behulp van de ondernemingsvereniging en/of KHN. Leg het eerste contact met de afdeling economische zaken van de gemeente of rechtstreeks met de burgemeester.
  3. Benadruk het belang van de gemeente. Denk aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, precario-inkomsten, sociale controle, gezelligheid en de economische redenen.
  4. Om de stap naar een winterterras voor de gemeente te vergemakkelijken, kun je voorstellen om als proef eerst een of twee jaar een winterterras mogelijk te maken. Zo’n voorstel is minder interessant als er fors geïnvesteerd moet worden in het winterterras met terrasverwarmers, putkasten, schotten, parasols, enzovoort.
  5. Gemeenten hebben soms moeite met geheel afgesloten terrassen. Denk aan schotten die naar boven kunnen schuiven en aansluiten op de parasol, waardoor er een soort bouwwerk ontstaat. Ook het in de grond bevestigen van schotten en parasols is soms een heikel punt. Vanuit openbare orde en veiligheid kan juist weer de behoefte bestaan om het terras wel in de grond te bevestigen. Een compromis met verwijderbare terrasonderdelen met minimale bevestigingspunten in de grond, is dan een oplossing. Overleg met de gemeente.
  6. Let erop dat door het dichtmaken van het terras, het geheel bouwvergunningsplichtig kan worden. Gezien de volgende uitspraak van de rechtbank Noord-Holland kun je bij een afritsbare zijkant van een parasol al een discussie krijgen of het terras bouwvergunningsplichtig is: ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat door het bevestigen van de windschermen aan de parasols een bouwwerk, zijnde een gebouw ontstaat. De parasols met uitgerolde windschermen zijn immers aan te merken als een constructie van enige omvang die direct met de grond is verbonden, althans direct steun vindt in de grond. Door het uitrollen van twee of meer windschermen ontstaat een overdekte, voor mensen toegankelijk en gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte. Het feit dat de windschermen kunnen worden opgerold en alleen bij slechte weeromstandigheden worden gebruikt, doet daar niet aan af.’ Als een (deels) dichtgemaakt winterterras als bouwwerk wordt gezien, kan dat ook in strijd zijn met het bestemmingsplan.
  7. Tot slot: pas met het helemaal dichtbouwen van het terras ook op in verband met het rookverbod.

Leestip: Winterterras Van Heeckeren zorgt voor topomzet

Zo sterk verschillen vijf grote steden van elkaar

Amsterdam

Onderscheid zomer- en winterterras? Ja
Periode winterterras: november t/m februari
Regel: Klein terrasje aan de gevel.
Terrasverwarming toegestaan? Ja, aan de gevel en met omgevingsvergunning. Verwarmingspaddestoelen niet toegestaan.
Sluitingstijden: In uitgaansgebieden zonder dreigende overlast 24.00 uur. In kwetsbare woongebieden 20.00 uur.
Bijzonderheden: Op de pleinen waar verwarmingsapparatuur aan de gevel niet mogelijk is, kan de gemeente overwegen verwarmingsapparatuur onder een verankerde parasol toe te staan.

Den Haag

Onderscheid zomer- en winterterras? Nee
Periode terras: 1 januari t/m 31 december.
Terrasverwarming toegestaan? Ja
Bijzonderheden: Terrasafscheidingen zijn in Den Haag beperkt. Ze moeten haaks in een rechte lijn tegen de gevel aan en mogen tot maximaal 1 meter hoog gesloten zijn, daarboven doorzichtig tot 1,5 meter. Bij terras-eilanden zijn terrasafscheidingen niet toegestaan, alleen bij zogenoemde solitaire eilandterrassen zijn terrasschotten onder voorwaarden toegestaan.

Eindhoven

Onderscheid zomer- en winterterras? Nee.
Periode terras: 1 januari t/m 31 december.
Sluitingstijden: Een terras in een woonwijk mag tussen 09.00 uur en 23.00 uur. Terrassen die niet in een woonwijk liggen, tot 2.00 uur. Na sluiting mag het meubilair blijven staan, als het wordt vastgemaakt.

Almere

Onderscheid zomer- en winterterras? Ja.
Periode winterterras: november tot 1 maart.
Sluitingstijd: 24.00 uur. Uitzonder zijn de terrassen van horecabedrijven in het centrum van Almere Buiten, die mogen maandag tot en met zondag uiterlijk tot 01.00 uur open zijn.
Terrasverwarming toegestaan? Ja, mits van een hoogwaardige kwaliteit en een degelijke constructie.
Bijzonderheden: Het meubilair van het winterterras mag alleen op de openbare weg worden opgeslagen, als de omvang kleiner is dan die van het zomerterras. Anders inpandig.

Terrasvergunning aanvragen: alles wat je moet weten

Maastricht

Onderscheid zomer- en winterterras? Ja.
Periode winterterras: Gevelterrassen mogen het gehele jaar. Straat- en pleinterrassen alleen in de periode van 15 februari tot 1 december. Van 1 december tot de eerste werkdag na de kerstvakantie zijn alleen kerstterrassen toegestaan. Gedurende zes weken zijn er geen straat- en pleinterrassen.
Terrasverwarming toegestaan? Ja, maar zeer beperkt. Alleen bij een gevelterras is verwarming toegestaan. Elektrische-, infrarood- en gastverwarming (via aansluiting op het gasdistributienetwerk) aan de gevel is toegestaan met voeding vanuit de inrichting en met omgevingsvergunning. Vrijstaande terrasverwarming niet toegestaan. Verwarming van het straat- of pleinterras in de periode van de kerstterrassen mag alleen met elektrische verwarmingselementen met kortgolvige infraroodstraling.
Bijzonderheden: Het terrasmeubilair moet iedere dag om 02.00 uur opgestapelt zijn en inpandig worden opgeslagen. Wanneer dat niet mogelijk is, mag het worden opgestapeld en gezekerd binnen het aangewezen terrasoppervlak. Elke dag tussen 08.00 uur en 10.00 uur moet het terrasmeubilair worden opgesteld.

Verwarming heet hangijzer

terrasverwarmingTerrasverwarming is voor de gemiddelde terrasbezoeker vanzelfsprekend, maar juridisch ligt dat anders. Terrasverwarming is een heet hangijzer in veel discussies tussen ondernemers en gemeenten. Wees dus alert bij de inrichting van het winterterras en overleg met de gemeente.

In veel terrasverguningen is het verbod opgenomen om andere objecten te plaatsen dan tafels, stoelen en parasols. Dat geldt dus ook voor terrasverwarming. Als de terrasverwarming is geïntegreerd in de parasol, zijn er minder problemen. Maar als die terrasverwarming via de parasolvoet is aangesloten op bekabeling door de grond kan wel weer een speciale vergunning noodzakelijk zijn.

Ook doen gemeenten soms moeilijk over terrasverwarmingselementen aan de gevel. Ze stellen zich op het standpunt dat deze verwarmingselementen de rooilijn overschrijden en in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Sommige gemeenten zoals Amsterdam, hebben in het verleden geprobeerd om terrasverwarming helemaal te verbieden. Meester Advocaten heeft hierover in het verleden een (proef)procedure gevoerd en deze bij de Raad van State gewonnen. Op grond daarvan kon Amsterdam terrasverwarming niet integraal tegengaan en heeft alsnog, onder voorwaarden, ingestemd met terrasverwarming in de binnenstad.

Reageer op dit artikel