blog

Mag het terras ook rookvrij?

Café

Ik ga een stukje schrijven over het rookverbod! U denkt: wat moet ze daar nu nog over kwijt? Vijf jaar na invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca. Gevaarlijk onderwerp ook met een vasthoudende club van rokers die pertinent tegen is.

Mag het terras ook rookvrij?

Deze groep maak ik waarschijnlijk boos. Ja, ik ben een voorstander van het verbod. En het krijgt een nieuwe kans. Er ligt een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de hele horeca (weer) rookvrij moet maken. De ministerraad heeft het voorgelegd aan de Raad van State voor advies. De juridische grondslag wordt de gezondheidsschade van meeroken voor zowel gasten als medewerkers. Als het traject volgens plan verloopt, gaat de wet in op 1 juli 2014.

Ik weet niet of u er blij mee bent. Misschien runt u wel een café in uw eentje en staan de asbakken legaal op tafel. Misschien heeft u zo’n klein café als buurman en staat u het roken in uw eigen bedrijf daarom toe. Omdat gasten anders bij de buurman gaan zitten.

Met de nieuwe wet komt er een einde aan deze oneerlijke concurrentie. Mede daarom ben ik er voorstander van. Daarnaast voel ik wel wat voor het beschermen van ieders gezondheid. Terechte vraag is of een nieuw rookverbod in de horeca afdoende is om het roken te ontmoedigen. Wat mij betreft niet en gaat de accijns op peuken nog verder omhoog, komt er een afbeelding van een pikzwarte long op een pakje shag en wordt roken op veel meer plekken – zoals schoolpleinen – verboden. Van mij mag de sigaret helemaal in de ban. Ook op het terras. Afgelopen weekend nog zocht ik een ander terrastafeltje op om de sigarettenrook van de vier rokers aan het tafeltje naast het onze te ontwijken. Er kringelden rookwolkjes boven mijn lunch en ik kreeg daar geen honger van. Eigenlijk snap ik rokers niet. Moedwillig je eigen lijf – het kostbaarste bezit dat je hebt – schade toebrengen! Is toch gek? Of niet? Ik sta open voor uw reacties.

Reageer op dit artikel