blog

‘Eigen schuld, dikke bult!

Café

Dit was in mijn jeugd een veel gebruikte uitspraak onder kinderen. Leuk natuurlijk maar de onderliggende gedachte is wel degelijk serieus. Immers, de strekking van deze spreuk betekent, dat je in actie moet komen als de zaken niet lopen zoals je dat zou willen. Op je handen gaan zitten is dan de slechtste keuze. Het is dus gek dat zoveel horecaondernemers dat dan toch vaak doen. Uitleg.

‘Eigen schuld, dikke bult!

Voorbeeld 1
De economische crisis woedt nu al enkele jaren voort in horecaland. Cafés nemen af in aantal, discotheken hebben te kampen met sterk teruglopende bezoekersaantallen, veel horecaondernemers kunnen nog maar net het hoofd boven water houden. Ook de consumenten hebben geen vertrouwen en houden dus de hand op de knip! Erg vervelend allemaal, maar er is op korte termijn niets aan te doen helaas. Moeten we dan met z’n allen wachten tot de storm overwaait? Nee! Verkoopacties, andere of ruimere openingstijden, andere doelgroep(en), concept veranderen, zaak verkopen of niet, inkoop onder de loep, prijsstrategie… Kortom, kom in actie!

Voorbeeld 2
Het rookbeleid van de afgelopen jaren. Dit is uiteraard bekend, en er is al veel over gezegd. Hoewel de horeca natuurlijk een punt heeft, dat het toch de keuze van de gast zelf is of hij al dan niet in een rokerig café zijn biertje wil drinken, blijkt de praktijk echter weerbarstiger. Het nieuwe rookbeleid is een feit, net als in verschillende andere Europese landen overigens.

Bij deze discussie hebben veel horecaondernemers uitgeblonken in hun, deels terechte, strijd tegen het rookbeleid. Echter, veel minder is er gekeken naar hoe men om kan gaan met de nieuwe situatie. Slechts enkelen hebben meteen al geïnvesteerd in een rookruimte, en ècht nieuwe passende concepten zijn er niet door ontstaan. Het credo was vooral niks veranderen en daar ging de discussie veelal over. Het creëren van nieuwe kansen was niet of nauwelijks aan de orde.

Voorbeeld 3

De langlopende discussie rond de bierbrouwerijen. De biermarkt is een gesloten markt met sterk oligopolitische trekjes. Contracten, bruikleen en investeringen gooien de markt grotendeels in het slot. Het is dus goed dat KHN dit recent onder aandacht heeft gebracht. Er moet iets veranderen, en het kan ook transparanter, liberaler en eerlijker.

De horeca is echter zelf mede verantwoordelijk voor de huidige toestand. Al ruim 5 jaar geef ik advies over het afsluiten van biercontracten. In negen van de tien gevallen betekent dit voor de horecaondernemer een enorme besparing op de inkoop. Ik heb dan ook meer dan zestig ondernemers heel blij kunnen maken. Maar, dat had een veelvoud kunnen zijn! Talloze ondernemers vertrouwen erop dat hun biercontract goed is. De ondernemers delen bovendien niks met elkaar als het gaat om het biercontract, het blijft oorverdoven stil als de deal met de brouwerij ter sprake komt. Sterker nog, zelfs als ik aangeef dat er nog flink wat te halen is, wordt er vaak nog getwijfeld om tot actie te besluiten. Zelfs voor de meest doorgewinterde ondernemer is er vaak nog winst te behalen!

Kortom, ondernemers stop met klagen, stop met anderen de schuld te geven, en stop met twijfelen. Doe iets! Naast mijn adviesbureau zijn er meer betrouwbare partijen, die u prima kunnen ondersteunen. Veel succes!

Reageer op dit artikel