blog

‘De zeven gouden W’s’

Café

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Deel 5, het gesprek aangaan. 

‘De zeven gouden W’s’

Na het vaststellen van een crimineel feit en de beslissing om het zelf aan te pakken volgt gedegen onderzoek.

‘In eerdere blogs stond het vergaren van informatie centraal, het allerbelangrijkste in de oriëntatie/informatiefase van het methodisch onderzoek. Het voeren van een informatievergarend gesprek mag daarbij niet ontbreken.’

Gesprek voeren, alleen of met zijn tweeën?

Een informatievergarend gesprek kun je het beste met twee personen voeren. Met zijn tweeën hoor je meer dan alleen. Spreek daarbij een heldere taakverdeling af: de één stelt de vragen, de ander maakt gespreksaantekeningen. Ben je alleen, dan zul je beide activiteiten tegelijkertijd moeten doen, en dat gaat vaak óf ten koste van de kwaliteit van je verslag óf het interview komt niet goed van de grond. Neem in dat geval het gesprek op met een memo-recorder (op je telefoon).

Leg de geïnterviewde voordat het gesprek begint, uit wat je gaat doen: bij twee personen maak je de taakverdeling duidelijk; ben je alleen dan geef je uitleg over de memo-recorder. Geef daarbij aan dat dit in het belang is van de geïnterviewde zelf, die wil toch ook dat alles juist wordt vastgelegd?

Wat is je gespreksdoel?

Veel mensen maken de fout om bij een informatievergarend gesprek vooral bevestiging te zoeken van het vermoeden of de beschuldiging van het interne incident waar de geïnterviewde mogelijk bij betrokken is. Zij stellen sturende vragen, een tunnelvisie ligt op de loer.

Voorbeeld:
Klopt het – wat men zegt – dat jij op het moment wat krap bij kas zit?

Houd heel scherp voor ogen: in de oriëntatie/informatiefase heb je maar één doel: fact finding, waarheidsvinding. Bereid het gesprek goed voor, door vooraf een aantal thema’s op een rij te zetten die in het gesprek aan bod moeten komen, met daarbij een aantal vragen.

Open vragen

Informatie vergaren lukt het beste door open vragen te stellen. Open vragen nodigen de geïnterviewde uit om zijn/haar verhaal te vertellen. Bij open vragen komen de bekende 7 gouden W’s goed van pas: wie? wat? waar? waarmee? welke wijze? wanneer? waarom?
De waarom-vraag is niet altijd direct een handige vraag. Mensen ervaren de waarom-vraag nog wel eens als een verkapte manier om te verantwoorden wat ze hebben gezegd/gedaan, dat geeft soms een ongemakkelijk gevoel.

Voorbeeld:
waarom heb jij op die avond alleen de zaak afgesloten?
Minder ‘bedreigend’: wat was de reden dat jij die avond de zaak alleen afsloot?

De 8e gouden W

De informatie die je vergaart dankzij de 7 gouden W’s moet je nog wel langs de lat van de 8e W leggen: de reden van
wetenschap. Dat houdt in: hoe weet diegene wat hij weet? De 8e gouden W is een soort ‘fact checker’.

Voorbeeld:
Iemand verklaart rond 20 uur ’s avonds rinkelend glas buiten te hebben gehoord.
Hoe weet die persoon nou zo zeker dat het zich rond 20 uur voordeed? Daarop kun je doorvragen. Het antwoord: ik zat tv te kijken en het 8-uur journaal was net begonnen.
Goede interviewers worden niet geboren, een goede interviewer word je door het vooral te doen!

Lees ook:
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3: Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2: Effectieve aanpak
Deel 1:  Interne incidenten? Weet wat je moet doen

Op 23 en 24 september houdt Piet van Gelder samen met Bregje De Lannoy een training Fact Finding. 

 

Reageer op dit artikel