blog

Interne diefstal? Vlieg er niet zo maar in

Café

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Deel 7, vlieg er niet zo maar in.

Interne diefstal? Vlieg er niet zo maar in

De verleiding is vaak groot om bij een intern incident er direct ‘in te vliegen’, zonder voorbereiding, zonder plan. Zeker als emoties een rol spelen. Maar wees voorzichtig! De kans op reputatieschade is groot, als blijkt dat er fouten worden gemaakt in de benadering van mogelijk betrokkenen.

Het methodisch onderzoek dwingt je stapsgewijs te werk te gaan. In de eerste onderzoeksfase, de oriëntatie/informatiefase, vergaar je zo breed mogelijk informatie over het incident: bureau-onderzoek, mensen bevragen et cetera. Ter afronding van deze fase maakt u een uitstapje naar de evaluatiefase: je bepaalt nu of je voldoende informatie hebt om verder te gaan naar de volgende stap in het onderzoek: de voorbereidingsfase.

Aan de slag? Eerst een plan van aanpak

In de voorbereidingsfase stelt u een plan van aanpak op. Vragen die hierbij relevant zijn:

  • Wat zijn de concrete onderzoeksdoelen? Wat wilt u precies boven water krijgen? Zorg voor een afgebakend doel, het mag namelijk geen ‘fishing expedition’ worden.
  • Welke onderzoeksmiddelen u zou willen inzetten om dichter bij de waarheid te komen? Afhankelijk van het soort incident kunt u denken aan observatie, technisch onderzoek (computer/laptop/telefoon nader onderzoeken) of tactisch onderzoek (gesprek voeren), plaatsen van een verborgen camera.
  • Wat zijn de voors en tegens bij de verschillende onderzoeksmiddelen? Zo maakt u in uw dossier inzichtelijk welke afwegingen u heeft gemaakt. Dit is van groot belang als u uiteindelijk in een juridische procedure terechtkomt (afweging van proportionaliteit en subsidiariteit).
  • Wie zijn er betrokken bij het maken van deze afwegingen?
  • Wie gaat dit onderzoek uitvoeren? Is dit nog steeds intern uit te voeren of is het verstandiger om een onderzoeksbureau in te schakelen?
  • Welke wet- en/of regelgeving of bedrijfsreglement is van toepassing of zou dat kunnen zijn?

Van belang is ook dat je nadenkt over hoe je de betrokkene in het verdere onderzoek benadert:

  • Wordt de betrokkene direct in kennis gesteld en geschorst?
  • Of informeer je de betrokkene juist niet en waarom dan niet?

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de onrust die er in uw organisatie kan ontstaan als een collega ineens op ‘non actief’ wordt gesteld.

Leg alles vast in een journaal

JOURNAAL
Datum: Tijd: Rapporteur: Omschrijving:

Het journaal is een document waarin je alle stappen en activiteiten van het onderzoek opneemt (gevoerde gesprekken, uitkomsten van bureau-onderzoek, maar ook de afwegingen die je maakt om iets wel of juist niet te doen). Dit maakt het onderzoek goed inzichtelijk, ook voor mensen die later bij het onderzoek betrokken worden.

Neem in het journaal steeds een verwijzing op naar de achterliggende stukken (gespreksverslag, rapportages etc.).

Ligt het een goed doortimmerd plan van aanpak? Dan wordt het tijd om de gekozen aanpak uit te voeren. Hierover meer in een volgend artikel.

Lees ook:

Deel 6:  Gesprek met verdachte goed vastleggen
Deel 5:  De zeven gouden W’s
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3:  Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2:  Effectieve aanpak
Deel 1:   Interne incidenten? Weet wat je moet doen

 

Reageer op dit artikel