blog

‘Heineken en Sligro: iedereen blij behalve de horeca’

Café 13801

Het zal u niet ontgaan zijn. Sligro wil de activiteiten van Heineken Groothandel overnemen. Een mooie en ook logische acquisitie. Vooral voor Heineken en Sligro zelf natuurlijk. Sligro rijdt, als grootste horecaleverancier, al door heel het land. Een paar fustjes erbij is makkelijk; dus extra omzet voor beide partners.

‘Heineken en Sligro: iedereen blij behalve de horeca’

Hoe voller de wagen des te lager de ‘dropkosten’. Samen de logistiek opschalen is voor Heineken en Sligro interessant. Saillant detail is wel dat Heineken in het verleden al haar activiteiten juist zelf is gaan doen. Waardoor toen veel zelfstandige drankenhandels het loodje legden. Nu kiest Heineken er dus toch weer voor om de logistiek uit te besteden. Voortschrijdend inzicht?

Europese wetgeving dwingt Heineken sinds 2001 tot een puur liberale status in de markt. Dat betekent, dat Heineken geen exclusieve afnameovereenkomsten kan en mag afsluiten. In gewoon Nederlands: Heineken mag geen brouwerijverplichting opleggen. Dit in tegenstelling tot alle andere brouwerijen in Nederland, die naar grootte van het marktaandeel variabele periodes kunnen ‘binden’. Een ongelijk speelveld, waar Heineken al jaren niet blij mee is. Begrijpelijk.

Creatieve verplichting

Om die reden is Heineken vaak creatief op zoek naar andere wegen om de afnemers alsnog te kunnen ‘verplichten’. Niet alleen omdat daarmee de afzet wordt verzekerd, maar ook omdat de gemiddelde marge bij ‘gebonden’ horecaklanten aanmerkelijk hoger ligt.

Zo kennen wij natuurlijk huurconstructies, waarbij horeca onroerend goed, in eigendom van of gehuurd door Heineken, wordt doorverhuurd aan een exploitant met als dwingende voorwaarde in het huurcontract een beding tot verplichte afname. Dit is overigens een volstrekt legale uitzondering op genoemde liberaliseringsregels.

Iedereen blij, behalve de horeca

De voorgenomen constructie met Sligro biedt Heineken ook een interessante optie. Sligro hoeft als horecaleverancier namelijk niet te voldoen aan de opgelegde liberaliseringsregels. Dat betekent dat Sligro als leverancier de bewuste afnameverplichting ook voor Heineken zou kunnen opleggen. Ik stel me voor dat alle producten, inclusief het Heineken tapbier, door Sligro geleverd worden volgens een verplichte afnameovereenkomst. Heineken kan dan pas op de plaats maken, als het gaat om de commerciële voorwaarden bij acquisitie. Sligro krijgt een goede ‘handlingfee’ van Heineken en iedereen is blij. Behalve de horeca… Een slimme ontwijking van de opgelegde mededingingsregels door Heineken is mogelijk.

Hoewel de toekomst moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is hiermee tenminste de gelegenheid geschapen om de horeca biermarkt weer verder op slot te gooien. Eerder een flinke stap terug, dan een grote stap vooruit. Let goed op de voorwaarden die Sligro neerlegt zodra je een leverancierscontract onder ogen krijgt.

 

Tom van Erven Dorens Tom van erven dorens over biercontracten

Tom van Erven Dorens is initiatiefnemer en eigenaar van Biercontract.nl. Dit horeca-adviesbureau is gespecialiseerd in brouwerijcontracten en horeca-financieringen.

 

>> Meer lezen op Misset Horeca van Tom van Erven Dorens?