artikel

SAB Catering wil volledig klimaatneutraal cateren

Catering 631

Als eerste cateraar in Nederland ontving SAB Catering dit voorjaar het Metta-certificaat. Een erkenning voor de weg die het bedrijf is ingeslagen om impact neutraal te ondernemen. Directeur Hans van Heel legt uit waarom hij dat belangrijk vindt. En hoopt daarmee collega’s en opdrachtgevers te inspireren hetzelfde te doen.

SAB Catering wil volledig klimaatneutraal cateren
Hans van Heel directeur van SAB Catering. Foto: Fotoburo Dijkstra

De glazenwasser moet wat vaker langskomen tegenwoordig. De ramen van het hoofdkantoor van SAB Catering in Zwanenburg, onder de rook van Schiphol, raken sneller vervuild sinds er tegen de gevel van het pand een aantal nestkasten zijn bevestigd. ‘Of het vleermuizen of vogels zijn weet ik niet precies, maar ze maken een behoorlijke troep’, zegt directeur Hans van Heel (60) lachend terwijl hij op een met witte smurrie bevuild raam wijst.

Het lijkt onbegonnen werk om in dit gebied vol bedrijvigheid, drukke wegen en vliegverkeer ruimte te maken voor nieuwe natuur. Toch is dat precies wat hij wel heeft gedaan. Om met zijn bedrijf in ieder geval een steentje bij te dragen aan natuurbehoud. Naast een aantal nestkasten kwam er vorig jaar bijvoorbeeld ook een houten bak waarin het regenwater wordt opgevangen. Daar wordt het door vegetatie op natuurlijke wijze gefilterd en vervolgens naar de nieuwe aanplant op het terrein geleid. Dit zijn geselecteerde bloemen en struiken waar vogels, vlinders en andere insecten zich thuis voelen. Om de hoek van het pand staat de grootste verrassing. Drie bijenkasten.

Regelmatig komt een imker de boel inspecteren.
‘We hebben contact gehad met de omwonenden, maar die hebben nergens last van.’ Verder weg van huis, in Oeganda, zijn in de afgelopen periode bomen aangeplant. Ook alweer met als doel de zogeheten ‘voetafdruk’ te verminderen die hij door de bedrijfsvoering dagelijks zet op deze aarde.

SAB Catering

Nestkast voor vogels en vleermuizen tegen de gevel.

Compensatie

Twee jaar geleden opperde één van zijn managers het idee om als cateringbedrijf actiever een steen bij te dragen aan het verminderen van de zogeheten ‘footprint’ oftewel voetafdruk. Het houdt simpel gezegd in: in de Westerse wereld verbruiken we meer grondstoffen en produceren meer CO2 dan de aarde kan aanmaken of verwerken. Door compenserende maatregelen te nemen, kan de schade aan de aarde worden beperkt. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, gaan dan ook een stapje verder dan duurzaam ondernemerschap. Van Heel: ‘Dit is een verdieping ervan. Klimaatneutraal ondernemen betekent dat we onze uitstoot van CO2 compenseren met concrete maatregelen.’ Dat kan ver weg zijn, in Afrika. Maar dus ook gewoon dicht bij huis.’

Er wordt contact gelegd met Metta. Een instantie die is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die bewuster willen gaan ondernemen. Eerst wordt er een scan gemaakt om de voetafdruk van SAB over de jaren 2014 en 2015 te meten. Met deze resultaten in de hand wordt een compensatievoorstel opgesteld. Het resulteert in de hierboven beschreven aanpassingen rond het hoofdkantoor en in Afrika. Het certificaat dat de cateraar uit Zwanenburg dit voorjaar werd overhandigd – heel toepasselijk op het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist – is de bevestiging dat de impact over de gemeten jaren inmiddels ook daadwerkelijk is gecompenseerd.

Begrip krijgen

Weer terug op zijn kantoor op de bovenste verdieping van het pand toont Van Heel een insectenhotel. Een klein houten huisje met gaten en gleuven dat aan de buitenmuur kan worden opgehangen. Insecten zijn er dol op. ‘Dit hebben we bij al onze relaties afgegeven en daar ons verhaal bij verteld.’ En dat is belangrijk, stelt Van Heel. Want nu het eigen hoofdkantoor impactneutraal is, wil SAB deze kennis graag delen met de 235 locaties waar de cateraar actief is. In veel gevallen is duurzaamheid hier wel een bekend en veelgehoord begrip, impactneutraal ondernemen en wat daarvoor nodig is, is minder bekend. Concreet zegt Metta er zelf over: de standaard bij impactneutraal ondernemen draait om het compenseren en/of mitigeren van zoveel mogelijk negatieve impacts van de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, landschap en de leefomgeving.

SAB Catering

Regenwater wordt opgevangen en gefilterd.

‘Met dit verhaal gaan we naar onze opdrachtgevers en proberen hier begrip te krijgen’, zegt Van Heel. ‘Waarvoor? Dat ze leren begrijpen dat om half 2 niet meer alles beschikbaar is. Omdat je je waste zoveel mogelijk wilt beperken. De schillenboer komt tegenwoordig niet meer langs, hoor. Dat we zoveel mogelijk met producten van het seizoen proberen te werken. Dat je je leveranciers zoveel mogelijk in één keer laat komen, in een verzamelwagen, gescheiden het afval ophalen, het vermijden van plastic. Er zijn dingen genoeg die je als bedrijf al zelf kunt doen. Dat is lang niet overal bekend. Het lijken kleine stapjes, maar dat zijn het niet als iedereen er aan mee doet. Wij zijn als cateraar te gast in het huis van een ander, maar toch probeer je je verhaal over te brengen.’

Boodschap vertellen

Hoe Van Heel die boodschap concreet gaat overbrengen in de nabije toekomst is nog niet precies bekend. Een belangrijke rol is weggelegd voor zijn managers in het land, zegt hij wel. Ook voegt hij er aan toe dat er in de jaarplannen voor 2019 een bedrag is opgenomen van een zodanige omvang dat je er een leuke auto voor zou kunnen kopen. Om hiermee de boodschap goed te gaan vertellen. Het insectenhotel is alvast een mooi aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan, stelt hij. Dat hij als cateraar voor dit bewustwordingstraject vooral zelf de beurs moet trekken, neemt hij vooralsnog voor lief. ‘Opdrachtgevers hebben er in principe geen geld voor over. En catering is nou ook niet zodanig dat je rendementen haalt waarmee je alles kunt doen wat je ook zou willen doen. Dus je moet altijd goed kijken wat wel mogelijk is.’

Dat hij er toch geld voor over heeft, heeft volgens hem alles te maken met de achtergrond van zijn bedrijf. Een deel van die historie is nog terug te vinden in de bedrijfsnaam. SAB is een afkorting van Stichting Alcoholvrije Bedrijven. Consequent spreekt Van Heel het niet als één woord uit, maar de drie letters los van elkaar, S, A, B. Begonnen in 1954 met als doel ‘de exploitatie van alcoholvrije Hotel, Restaurant, Café, Kantine en aanverwante bedrijven.’ Een reactie op het feit dat in die jaren veel salarissen nog contant werden uitgekeerd in cafés. Waar het zuurverdiende geld meteen werd omgezet in alcohol. Dat moet anders, vonden de SAB-initiatiefnemers.

Veel verantwoordelijkheid

SAB richt kantines op waar louter koffie en fris wordt geschonken. En in de jaren die volgen wordt die kantinefunctie steeds verder uitgebreid. ‘Maar op de achtergrond is het nog steeds een stichting aan wie ik verantwoording af moet leggen’, zegt Van Heel. ‘En het alcoholvrije is er wel vanaf hoor. Ik lust zelf tenminste wel een borreltje.’ Om terug te keren naar het onderwerp: ‘Als ik hen over deze plannen vertel, krijg ik ‘Vooral doen’ te horen. Er worden van mij geen enorme rendementen geëist die bovendien ieder jaar 10 procent hoger moeten zijn. We hebben ook geen vreemd vermogen in het bedrijf zitten en dat is erg prettig kan ik je zeggen.’

Hij maakt een zijsprong. Want juist door die ene aandeelhouder, een stichting bovendien, kon SAB zonder paniek door de jaren van recessie worden geloodst. ‘Op het dieptepunt rond 2012 maakten we 8 ton verlies. Daar word je niet vrolijk van.’ Van Heel nam de nodige maatregelen. ‘Geen gedrongen ontslagen. Dat past niet bij onze filosofie. Maar dankzij natuurlijk verloop, even geen nieuwe mensen aannemen, wat langer met je wagens doorrijden, kleinere wagens kopen, lukte het. Een jaar later was het verlies nog maar 1,5 ton en het jaar daarop weer positief. Toen wist ik dat het weer de goede kant op ging.’

Slechts één keer hoefde hij een ontslaggesprek te voeren in die periode. ‘Ik kon de proefperiode van die persoon eenvoudigweg niet verlengen. We moesten de broekriem aantrekken. Ik heb hem ook nog begeleid naar een andere baan, maar ik heb er wel wakker van gelegen. Directeur zijn is ook niet altijd leuk. Er werken hier 500 man en er is altijd wel wat. Maar gelukkig zijn er vooral heel veel leuke kanten aan deze baan.’

Gasten verleiden

Met de recessie inmiddels weer achter de rug is het volgens de directeur vreemd om te constateren dat de gemiddelde besteding van ‘zijn’ gasten nu al 10 jaar lang op hetzelfde niveau blijft. ‘Het zit nog steeds rond de €2,85, €2,90. Terwijl het aanbod veel diverser is geworden. En dat brengt weer risico’s met zich mee. Van de week was ik in een restaurant en daar zag ik salades voor een euro. Da’s nog niet eens de kostprijs! Commercieel kan dat niet, maar je probeert mensen zo toch te verleiden het wel te nemen.’ Ook zijn er andere factoren die een rol spelen. ‘Er zijn structureel minder bedrijven dan voor de crisis. Veel meer mensen die thuiswerken ook. De markt als geheel is dus wel gekrompen.’ Brengt dat zijn ambitie in gevaar om de voetafdruk te verlagen, om dat misschien toch wat minder te doen? ‘Nee, absoluut niet. Dit is een weg die we zijn ingeslagen en daar blijven we ook op doorgaan.’
Hij hoopt vooral zijn boodschap te kunnen overbrengen. Op relaties, maar ook richting collega-cateraars. ‘Naar aanleiding van het Metta-certificaat heeft er ééntje mij gebeld om informatie te vragen. En dat mogen er wel een paar meer worden.’ Want con-cullega’s of niet, een betere omgang met de planeet is een gezamenlijk belang. Van Heel stellig: ‘Onze voetafdruk moet gewoon lager.’

Hans van Heel

SAB CateringHans van Heel (60) werkt al sinds zijn 35e bij SAB Catering. De van origine bedrijfseconoom komt er binnen als controller en wordt 2 jaar later aangesteld als adjunct-directeur. Sinds 2001 is hij algemeen directeur.

SAB Catering is actief op 235 locaties in het hele land. Bij het bedrijf zijn ongeveer 500 mensen in dienst. In 2017 werd een jaaromzet van €30 miljoen behaald. Goed voor een 14e plek in de Top 25 van grootste cateraars.