blog

Meerwaarde

Catering

Dit keer wil ik het met u hebben over de meerwaarde van een onderwijscateraar. Daar is niet zo heel veel over bekend. Een broodje kaas is een broodje kaas, denken velen. Het zal u niet verbazen dat ik daar anders over denk.

Meerwaarde

Onderwijscatering is een vak. Hoe speel je in op studenten die blootgesteld worden aan allerlei impulsen. Ze komen in aanraking met Starbucks, McDonalds en wat al niet meer. Toch hebben zij binnen de muren van de school behoefte aan een veilige omgeving waar na de les lekker ‘gechild’ kan worden. Waar ze zichzelf kunnen zijn. Een echte onderwijscateraar weet hoe hij dat moet aanpakken. Hij weet ook hoe de ruimte ingericht moet worden, hoe je met apps en narrowcasting kunt inspelen op studenten.

Wij praten ook niet over een gezonde schoolkantine maar over een gezonde school. School en cateraar moeten dat samen doen. Ze moeten er samen voor zorgen dat het leuk wordt, dat studenten het naar de zin hebben.

Het gaat om de beleving van de klant, zeggen wij altijd. Te vaak wordt er bij het opstellen van contract uitgegaan van de bestuurlijke kant van de zaak. Hebben ze het over kpi’s en dergelijke. Wij schrikken daar niet van, maar het zou beter zijn als de wens van de student centraal zou staan en dat zaken als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord van binnenuit komen en niet  van buitenaf worden opgelegd. En dat gezond ook lekker is natuurlijk. Als een cateraar dat kan bieden, vertegenwoordigt hij een geweldige meerwaarde voor de school.