blog

Allround ridiculous behavior office oftwel de Arbodienst

Catering 1014

Allround ridiculous behavior office! Sorry, maar iets anders kan ik er niet van maken. Twee jaar geleden zijn wij overgestapt naar een andere arbodienst. Reden was dat onze totaalverzekeraar het ‘verzuimmandje’ bij een andere verzekeraar had ondergebracht.

Allround ridiculous behavior office oftwel de Arbodienst

En die verzekeraar had een overeenkomst met onze huidige arbodienst. Ik zag geen reden om me druk te maken, omdat ik in de veronderstelling was dat alle arbo-instanties dezelfde diensten en kwaliteit leveren. Niets blijkt minder waar! De afgelopen twee jaar hebben wij met een aantal ziekteverzuimkwesties te maken gehad, zowel fysiek als mentaal. Gelukkig hebben wij een goede verzekering (€15.000 per jaar) die na zes weken ziekte 70 procent van het loon compenseert. Bakken met geld, maar dat is nu eenmaal inherent aan groei van je bedrijf.

Nu, in het geval van een mentale kwestie, het volgende. Ik had een afspraak met leidinggevende X om het functioneren te bespreken, want dat verliep niet zoals het zou moeten. Uiteraard in de weken daarvoor wel eerst geprobeerd dit bij te sturen, maar zonder resultaat. Op de ochtend van de afspraak meldt de partner van X de persoon ziek. Ik laat PZ bellen met X om te vragen wat er precies aan de hand is. Het beknopte antwoord: een mentale crash. Mij bekroop een onbehaaglijk gevoel, dus de arbodienst ingeschakeld. X moest zich melden bij de bedrijfsarts. Deze adviseerde een rustperiode van drie weken. Oké, maar wat is er precies aan de hand dan? ‘Eh, X heeft een rustperiode nodig.’ Punt. Na drie weken moet X weer op consult. (Oh, en X gaf ook nog even via een advocaat aan met rust gelaten te willen worden.) Ons werd te kennen gegeven dat er weer een rustperiode van drie weken ingelast moest worden. Kortom, zes weken later wisten we nog steeds niets.

Negen weken verder meldde de arbodienst dat er echt heel snel een driegesprek mogelijk zou zijn. Niet dus! X was er zelf niet, stuurde een advocaat en de arbomedewerker dacht: ik kom ook niet, want X is er toch niet bij. Daar zit je dan. De advocaat (overigens een redelijke man) zei dat X nog steeds niet in staat was om met ons in gesprek te gaan. We zijn inmiddels elf weken en €12.000 (loon) verder zonder enig contact en weten nog steeds geen reden. Ik heb een nieuwe leidinggevende aangenomen, want wij moeten ook verder.

U vraagt zich wellicht af wat de rol van de arbodienst in deze is? Nou, dat vraag ik mij ook af, want ze zijn er in ieder geval niet voor de werkgever. Hoe doen kleinere bedrijven dat? Een dergelijke situatie kan ze de kop wel kosten. Mocht u een dergelijk geval hebben, schroom dan niet contact met mij op te nemen. Ik ben inmiddels arbeidsdeskundige, weet alles van de Wet Verbetering Poortwachter en ben niet aan een bepaalde (verplichte) dienst verbonden. 

Renske Bos, Bos & Bos Catering