blog

Stel je eens voor dat….

Catering 585

Stel je eens voor dat je graag zou willen weten hoe je bedrijf er daadwerkelijk voor staat. Geen vreemde veronderstelling natuurlijk. Daar zijn verschillende methodieken en tools voor, zoals boekhoudsystemen, CRM-programma’s, digitale managementoverzichten etc. Iedereen kent ze wel.

Stel je eens voor dat….

Belangrijker is natuurlijk het aantrekken en gehouden van de beste mensen voor je organisatie. Mensen die snappen waar ze professioneel mee bezig zijn, hart voor de zaak hebben en bereid zijn om koste wat het kost tot het beste resultaat te komen. Graag wil je dat ze kritisch kijken naar de processen, waar nodig verbeteringen doorvoeren en (misschien niet al te veel) weer-stand bieden wanneer ze denken dat er overhaaste beslissingen worden genomen.

Ik ben van mening dat bovenstaande ingrediënten je helpen om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Helaas zien we dit niet altijd terug binnen de zorgbranche en leidt dit tot een schrijnend resultaat. Stel je eens voor dat je denkt dat er minder dan 10 procent aan voedselverspilling is binnen een zorginstelling. Daarnaast geven de cijfers aan dat er wel degelijk een overschrijding is van de budgetten. Door het niet daadwerkelijk méten van de voedselverspilling wordt verondersteld dat het percentage onder de 10 procent ligt. Een getal gebaseerd op aan-
names. Om toch uit te komen binnen het voorgeschreven jaarbudget is het mogelijk dat er een reorganisatieplan komt waarbij de ‘besparing’ te behalen is door het saneren van medewerkers.

Maar stel je nu eens voor dat de voedselverspilling wél daadwerkelijk gemeten wordt en dat de uitkomst niet onder de 10 procent ligt, maar (zoals bij vele zorgorganisaties) boven de 30 procent en soms tegen de 50 procent bedraagt. Dan hebben we een groot deel van het lek boven water en kan de besparing gehaald worden uit een vermindering van de ‘waste’ en hoeft deze niet te komen uit het saneren van kwalitatief goede medewerkers.

Dit betekent natuurlijk nogal iets! Het wordt binnen de zorg dus belangrijk om met een meer commercieel oog te kijken naar de verschillende processen. In de basis gaat het niet om het vermeerderen van de winst, maar wel om het organiseren van de processen op een dusdanige manier dat er zicht komt op hoe het voedingsproces geoptimaliseerd kan worden. Dit zal dan ten goede komen aan de kennis en kunde van medewerkers. En dat heeft weer een positief effect op het welbevinden van bewoners of cliënten.

Marc Duijzer
Marc Duijzer, Care Culinair
Careculinair.nl

Reageer op dit artikel