artikel

Gulden wordt euro

Horeca

De horecabranche neemt over het algemeen een nogal passieve houding aan tegenover de komst van de euro. Bijna 60 procent van alle horecaondernemers denkt dat de overgang van de gulden naar de euro ‘vanzelf’ verloopt en dat zij geen aanvullende voorbereidingen hoeven te nemen.

Logiesverstrekkende bedrijven zijn het meest actief als het gaat om voorbereidingen treffen voor de nieuwe munteenheid. Circa een kwart van deze ondernemingen heeft deze voorbereidingen inmiddels achter de rug en 21 procent zit er middenin of begint hier binnenkort mee.
Drankverstrekkende bedrijven houden zich het minste bezig met de invoering van de euro. Bijna 70 procent gaat ervan uit dat de overgang vanzelf verloopt. Bovendien geeft hetzelfde aantal aan niet te weten wat de consequenties zijn van de komst van de euro voor het bedrijf. Slechts 6 procent van de drankverstrekkende ondernemingen is momenteel geheel voorbereid op de komst van de nieuwe munt (bron: ICT in de horeca 1999, bedrijfschap Horeca en Catering).

De introductie van de euro vergt investeringen. In mensen, tijd en automatisering. U zult uw administratiesysteem en uw prijzen of tarieven moeten (laten) omzetten in euro’s. In de overgangsperiode krijgt u te maken met betalingen in guldens en in euro’s. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kunt u zoveel mogelijk beperken door op tijd te beginnen met de voorbereidingen.
Het aanpassen van de horecaonderneming begint bij de administratie (hoe vindt deze plaats). Vervolgens kan er gekeken worden naar de betaalmiddelen die klanten hanteren (contant, pin of cheque) en naar computers, printers en geldaccepterende automaten (zoals sigarettenautomaten en flipperkasten). Wie handelscontacten in het buitenland heeft lopen, doet er goed aan deze contracten nog eens na te lopen.
De scholing van personeel ten slotte mag ook zeker niet uit het oog verloren worden. Werknemers hebben een grote behoefte aan informatie en opleiding zo blijkt uit onderzoek van het HBD Stivo/OVD. Herkenning van munten en bankbiljetten, inclusief echtheidskenmerken, (om)rekenvaardigheden, werken met twee munteenheden en de omgang met de klant (de periode dat er zowel met de gulden als met de euro mag worden afgerekend, kan stresssituaties oproepen) zijn voorbeelden van zaken waarin het personeel getraind moet worden.

Reageer op dit artikel