artikel

Acht opvallende verschilpunten ‘oude’ en ‘nieuwe’ CAO

Horeca

De CAO is gesloten voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 maart 2008. Per 1 oktober 2005 hebben alle werknemers die vanaf 31 december 2004 tot en met 1 oktober 2005 in dienst zijn gebleven bij dezelfde werkgever recht op een loonsverhoging van 1,25 procent. Op 1 juli 2006 en 1 juli 2007 hebben werknemers die nog niet aan het maximum van hun salarisschaal zitten recht op een loonsverhoging van telkens 1 procent. De loonsverhoging geldt niet voor werknemers die in de zogenaamde wachtperiodieken zitten. KHN heeft voor haar leden de acht belangrijkste verschilpunten op een rij gezet.

Contracten
Nieuw: Binnen 5 jaar maximaal een ‘keten’ van 6 contracten voor bepaalde tijd. Is die tijd tussen contracten langer dan 1 maand, dan begint een nieuwe keten.
Oud: Binnen 3 jaar maximaal een keten van 3 contracten voor bepaalde tijd. Is de tijd tussen contracten langer dan 3 maanden, dan begint een nieuwe keten.

Aanvangssalarissen
Nieuw: Wachtperiodieken zijn mogelijk bij functiegroepen I, II. En III. Maximaal vier wachtperiodieken mogelijk.
Oud: Wachtperiodieken mogelijk bij functiegroep I (drie wachtperiodieken) en functiegroep II (twee wachtperiodieken).

Arbeidsovereenkomst
Nieuw: De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Geen minimumomvang.
Oud: De arbeidsovereenkomst moest schriftelijk worden vastgelegd, anders gold de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd. Bij wijziging functie: verplichte nieuwe arbeidsovereenkomst. Minimumomvang, gemiddeld 4 uur per week.

Loon bij ziekte
Nieuw: 1 wachtdag. Na wachtdag eerste 52 weken aanvulling tot 95 procent. Tweede jaar aanvulling tot 75 procent.
Oud: 1 wachtdag. Eerste jaar aanvulling tot 100 procent. Tweede jaar 70 procent.

Overwerk
Nieuw: Berekening per jaar. Compensatie in de eerste plaats in vrije tijd, anders in geld. Eerste 208 uren 100 procent uitbetalen, pas daarna 150 procent.
Oud: Meting per kalenderkwartaal. Na elk half jaar werd de balans opgemaakt. Compensatie in de eerste plaats in vrije tijd, anders in geld. Bij compensatie in geld werd 150 procent uitbetaald.

Loonbetaling
Nieuw: Als door omstandigheden geen werk voorhanden is, geen verplichting tot loondoorbetaling (wettelijk toegestane afwijking).
Oud: De wet verplichtte tot loondoorbetaling als geen werk voorhanden was ‘door omstandigheden die in redelijkheid voor zijn rekening behoren te komen.’

Vakantie
Nieuw: Per gewerkt uur bouwt de werknemer 0,096 vakantieuur op (maximaal 210 uren). Werkgever stelt vakantie en vakantieperiode in overleg met werknemer vast. Geen extra vakantiedagen bij langdurig dienstverband.
Oud: Fulltime werknemer kreeg 25 vakantiedagen (indien 18 of ouder) of 27 (jonger dan 18). Werkgever stelde vakantiedagen en vakantieperiode in overleg met werknemer vast. Extra vakantiedagen bij langdurig dienstverband.

Toeslagen
Nieuw: In principe geen nachtdiensttoeslag en geen consignatietoeslag. Wel overgangsregeling. Werknemer kan eenmalig in plaats van christelijke feestdagen andere religieuze feestdagen aanwijzen. Geen verandering in feestdagentoeslag: 10 dagen zijn benoemd. Compensatie in vrije tijd. Zo niet, dan uitbetaling met 50 procent toeslag.
Oud: Wel nachtdiensttoeslag. Wel consignatietoeslag.

De volledige CAO-tekst is te vinden op de wesite van KHN: www.horeca.org.

Reageer op dit artikel