artikel

Kwart patiënten in zorginstelling ondervoed

Horeca

Een op de vier patiënten in zorginstellingen als zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en in de thuiszorg is ondervoed. In academische en algemene ziekenhuizen komt ondervoeding het vaakst voor: respectievelijk 28,3 en 24,3 procent van de patiënten. Dat blijkt uit de ‘prevalentiemeting zorgproblemen 2005’ van de Universiteit van Utrecht.

Ondervoeding komt in ziekenhuizen het vaakst voor bij kleine kinderen en ouderen boven de 75 jaar. Dat heeft volgens R. Halfens ook te maken met de staat waarin de patiënten de instelling binnenkomen. Volgens de onderzoekers is nog steeds een gebrek aan richtlijnen en beleid om de ondervoeding onder patiënten op te sporen en te behandelen. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een Europees opsporingsinstrument, waar de hele sector achter kan staan.

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid kijkt niet op van de bevinding. ‘Dat is voor ons eigenlijk oud nieuws’, aldus de woordvoerster van Ross. ‘Vooral verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg doen volgens haar al heel veel om ondervoeding te bestrijden. ‘Dat zeggen de onderzoekers ook. Het onderzoek geeft aan dat we op de goede weg zitten door fors op deze problemen in te zetten.’

SP-kamerlid Kant wil Ross en minister Hoogervorst (Volksgezondheid) aan de tand voelen over de bevindingen. Het probleem is volgens haar dat werkers in de zorg door de hoge werkdruk richtlijnen voor de behandeling van problemen als ondervoeding niet goed kunnen uitvoeren. ‘Met protocollen alleen ben je er niet.’

Ook de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgden (AVVV) is niet verbaasd over de cijfers. ‘We wisten al uit eerder onderzoek dat ondervoeding een probleem is’, zegt een woordvoerder. Cruciaal is volgens hem op het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen voldoende geschoold is om de toestand van patiënten goed in te schatten en ondervoeding te behandelen.

De belangrijkste problemen daarbij zijn de hoge werkdruk en het opleidingsniveau van het personeel, dat in de afgelopen jaren is gedaald, zegt de woordvoerder. Bovendien voeren lang niet alle instellingen volgens hem de richtlijn over eten en drinken uit. Met organisaties van andere beroepsgroepen in de zorg, (thuis)zorginstellingen en cliëntenorganisaties werkt de AVVV aan ‘normen voor verantwoorde zorg’, die in de toekomst tot nieuwe richtlijnen moeten leiden.

Terug naar nieuwsoverzicht

Reageer op dit artikel