artikel

Provincie Overijssel over op biologisch

Horeca

De provincie Overijssel gaat overschakelen op biologische catering. Eind volgend jaar moet meer dan de helft van de catering-inkopen biologisch zijn. Dit in navolging van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat dit jaar volledig overgaat op biologische catering.

Grote cateraars als Albron en Sodexho breiden in toenemende mate hun assortiment aan biologische producten uit. Toch is de omzet van biologische producten binnen de cateringsector nog beperkt.

Het Eko Monitor Jaarrapport gaf een omzetaandeel van 1,04 % in 2004. Dit is stijging van 10% ten opzichte van 2003. De brancheorganisatie voor cateraars Veneca streeft in het kader van het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw naar een jaarlijkse omzetgroei van 30%. Met name zuivel, brood, koffie en thee zijn succesvolle productgroepen voor de biologische catering.

Reageer op dit artikel