artikel

Horeca in 2015

Horeca

Welke uitdagingen staan de horeca in 2015 te wachten? Wat verwacht de gast tegen die tijd als hij of zij een avondje uit gaat? En met welke praktische problemen krijgt de sector te maken op het gebied van bijvoorbeeld personeelsbeleid? Met het doel een goed zicht te krijgen op de toekomst en hier adequate antwoorden op te geven lieten Koninklijk Horeca Nederland, Kenwerk en het Horeca Branche Instituut een onderzoek uitvoeren onder de noemer: Horeca 2015. De eerste resultaten werden op de tweede dag van de Horecava gepresenteerd.

Het rapport is volgens de onderzoekers geen blauwdruk voor de toekomst maar wel de kapstok voor het arbeidsmarktbeleid van sociale partners in de komende tien jaar. De onderzoekers hebben drie scenario’s geformuleerd. De eerste; ‘Your new private paradise’ gaat er van uit dat in 2015 de economie is gegroeid en Nederlandse gasten zich hebben georganiseerd in wisselende en persoonlijke netwerken. De wensen van de gast zijn minder voorspelbaar geworden, vooral door de wijze waarop informatie wordt ingezameld. ‘Meer beleving op maat’ is het credo van de onderzoekers.

Volgens het tweede scenario ‘Horeca, bus not as we know it’, zijn gasten veeleisend en komen vaker uit het buitenland. Ondernemers zijn niet innovatief en horecamedewerkers missen kwaliteit. ‘Our traditional paradise lost’ is het 3e scenatio en gaat uit van een verslechterde economie. De horeca raakt gasten kwijt aan thuisconsumptie en aan innovatieve bedrijven uit naburige branches. Bedrijven hebben een grotere rolgekregen bij het opleiden van medewerkers, maar er is een hoge doorloopsnelheid. Medewerkers misen toewijding en vaardigheden.

Volgens de onderzoekers heeft de branche de komende jaren veel baat bij collectiviteitsdenken. Gezamenlijk moeten de mogelijke problemen worden aangepakt. Ook het traditionele horecaonderwijs moet hiervoor op de schop. Nu nog hebben scholen teveel de rol van opvoeder. Gepleit wordt voor een model waarbij er een directer contact is met het beroepenveld door betere begeleiding op de werkvloer.

Meer info op: www.horeca2015.nl

Reageer op dit artikel