artikel

Is uw gebruiksvergunning in orde?

Horeca

Vraag een gebruiksvergunning aan indien meer dan 50 personen in de zaak mogen (hotel: meer dan 10). U bent in overtreding wanneer u geen gebruiksvergunning aanvraagt. Vermeld in de aanvraag voor uw gebruiksvergunning alle brandveiligheidsmaatregelen die u al heeft getrokken. Denk hierbij aan het aantal brandmeldinstallaties, (nood)uitgangen, brandtrappen, noodverlichting en brandblusapparatuur. Dit werkt in uw […]

Vraag een gebruiksvergunning aan indien meer dan 50 personen in de zaak mogen (hotel: meer dan 10). U bent in overtreding wanneer u geen gebruiksvergunning aanvraagt.

Vermeld in de aanvraag voor uw gebruiksvergunning alle brandveiligheidsmaatregelen die u al heeft getrokken. Denk hierbij aan het aantal brandmeldinstallaties, (nood)uitgangen, brandtrappen, noodverlichting en brandblusapparatuur. Dit werkt in uw voordeel. Werkt uw gemeente met een standaardaanvraagformulier? Voeg dan een brief toe met relevante informatie.

Teken bezwaar aan indien u het niet eens bent met de in de vergunning gesteld voorwaarden. Onderbouw dit bezwaar met duidelijke argumenten. Schakel hiervoor een bureau in. De gemeente mag een deugdelijke contra-expertise niet ongemotiveerd naast zich neerleggen.


Vergunningen en bestemmingsplannen

Reageer op dit artikel