artikel

Tips voor een verstandig vitrinebeheer

Horeca

De vitrine is voor veel cafetariahouders ‘het smoel’ van hun bedrijf. Het is een transparante koel- of vrieskast, waarin naast de presentatie van snacks of ijsjes voorts een goede en veilige conservering van de uitgestalde producten niet mag worden vergeten. Joop Hoogkamer, directeur techniek en milieu van branchevereniging NVKL in Zoetermeer geeft vanuit technisch oogpunt een aantal tips en adviezen die het optimaal functioneren, minder energiegebruik en een langere levensduur van uw koel- of ijsvitrine bevorderen.

Tips voor een verstandig vitrinebeheer

1. Gebruik niet té agressieve schoonmaakmiddelen‘

Geregelde schoonmaak van de vitrine is van het grootste belang. Maar waak tegen onjuiste reinigingsmiddelen. Té agressieve schoonmaakmiddelen doden niet alleen bacteriën, maar tasten ook het leidingsysteem aan waar het koudemiddel doorheen stroomt. Ze vreten zich als het ware in. Dit veroorzaakt lekkage, waardoor de koeling niet meer functioneert. Ga derhalve bij de leverancier van het schoonmaakmiddel na of het materiaal van het koelsysteem hiertegen is bestand.

2. Ontdooi de ijsvitrine regelmatig

Een ijsvitrine moet op z’n tijd worden ontdooid. Gebeurt dit niet, dan ontstaat in het verdampingselement, een raster van koperen leidingen met aluminium ribben dat koude overdraagt, ijsvorming Bevroren vocht zet in volume uit, waardoor het raster wordt ontwricht en de koeling uiteindelijk niet meer functioneert. U hoeft hier niet zelf op te letten. Iedere koelinstallatie van een vitrine kent een klok die de ontdooiing automatisch reguleert. Vertrouw op de door de leverancier ingestelde ontdooifrequentie en ontdooitijd, waarop bovendien geregeld nacontrole plaatsvindt. Rommel in geen geval zelf met de klok.

3. Zorg voor voldoende warmteafvoer

Koelapparatuur heeft een condensor die warmte afvoert. Zorg dat warmte voldoende kan wegstromen, bij voorkeur naar de buitenlucht. Plaats de condensor hoe dan ook niet tegen de muur en vermijd inkapseling met bijvoorbeeld dozen. Maak de condensor bovendien geregeld schoon, bij voorkeur met een zachte borstel, zodat verstopping wordt voorkomen. Vindt warmteafvoer niet of onvoldoende plaats, dan gaat dit ten koste van de koelcapaciteit en is er meer energie nodig om de installatie goed te laten functioneren. Bij een slechte afvoer van warmte is er zelfs kans dat het koelsysteem uitvalt. Overigens plaatst de vitrine-installateur de condensor meestal zodanig, dat een goede warmteafvoer zo optimaal mogelijk is gewaarborgd.

4. Voorkom een hoge boete wegens achterstallig onderhoud‘

Regulier technisch onderhoud van een vitrine en frequente controle op het goed functioneren van het koelsysteem zijn wettelijk verplicht. Bij apparatuur met een koudemiddelinhoud van drie tot dertig kilo dient zowel onderhoud als controle een keer per jaar plaats te vinden door een bedrijf dat is aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling Koeltechnische installateurs (STEK). Bij een vitrine met een koudemiddelvolume van dertig kilo of meer is controle ieder kwartaal verplicht. Gebeurt dit niet, dan plaatst u zich volgens de wetgever buiten de wet en loopt u de kans op een boete van minimaal €10.000.

Deze wettelijke maatregel is genomen ter bescherming van het milieu. Lekkende koudemiddelen verdampen direct, hebben geen schadelijke invloed op de producten in de vitrine, maar komen wel in de hogere luchtlagen terecht. Dit tast de ozonlaag aan en stimuleert het broeikaseffect. De maatregel is reeds zo’n tien jaar van kracht. Cafetariaondernemers worden derhalve geacht hiervan voldoende op de hoogte te zijn. Bij overtreding worden geen waarschuwingen meer gegeven. Er is sprake van lik-op-stuk.

Om controle- en onderhoudsbeurten niets steeds zelf te hoeven initiëren, verdient het aanbeveling om bij aanschaf van een vitrine daartoe een contract met de installateur af te sluiten. Laat die dan de controle en het onderhoud achterwege, dan ligt de wettelijke verantwoordelijkheid bij hem en moet hij voor een opgelegde boete opdraaien. Gaat u een dergelijke overeenkomst niet met de leverancier aan, bijvoorbeeld omdat deze aan de andere kant van het land is gevestigd, sluit dan een contract af met een STEK-erkende installateur bij u in de buurt.

5. Stapel producten niet te hoog op

Belaad de vitrine niet te zwaar of te hoog. De installateur regelt het koelsysteem in op basis van de producten die u in de vitrine opslaat en de verwachte belasting die deze met zich meebrengen. Dus de belading en het gebruik die u de leverancier heeft opgegeven voordat tot plaatsing is overgegaan. Stapelt u bijvoorbeeld snacks te hoog op, dan kan de ingestelde koelcapaciteit het wellicht niet meer aan. Dit brengt u mogelijk in conflict met de Warenwet. Als u het gebruik van de vitrine toch wijzigt, schakel dan altijd de installateur in. Deze regelt het koelsysteem dan opnieuw in. Overigens beïnvloedt een evenwichtige verdeling van producten in de koelvitrine de koudestroom positief. Tevens scheelt dit u in uw energierekening.

Reageer op dit artikel