artikel

Reglement

Horeca

Wat is het uitgangspunt van de wedstrijd?

Voor de negende keer werd de wedstrijd Café van het Jaar georganiseerd. De wedstrijd is uitgegroeid tot een toonaangevend evenement voor de drankverstrekkende sector. Doelstelling is en blijft het onder de aandacht brengen van goede tot zeer goede cafés bij collega-ondernemers en bij het grote publiek. De winnaar van de wedstrijd moet een voorbeeldbedrijf zijn voor de overige cafés.

Door wie wordt de wedstrijd georganiseerd?

Misset Horeca is de initiatiefnemer van de wedstrijd. Een onafhankelijke jury beoordeelt de bedrijven, nomineert de finalisten en benoemt de winnaar.

Wat is de opzet van de wedstrijd

Uit de aanmeldingen selecteert de jury een groot aantal bedrijven. Deze worden onaangekondigd bezocht en beoordeeld. Uit deze lijst worden tien bedrijven genomineerd. Deze bedrijven worden vervolgens officieel bezocht door de jury. Tijdens deze bezoeken wordt er uitgebreid gesproken met de ondernemers. Ook wordt er gekeken naar de jaarcijfers. Vervolgens beslist de jury wie de prijswinnaars zijn.

Wat voor prijzen zijn er te winnen?

De hoofdprijs van deze wedstrijd is het felbegeerde gastvrijheidsbeeld. De winnaar kan daarnaast rekenen op veel publiciteit en een grote naamsbekendheid, erkenning van collega’s en een leuke omzetstijging. Ook de overige genomineerden, zo leert de ervaring, krijgen heel veel positieve reacties van klanten, leveranciers, pers en gemeente. Daarnaast zijn er oorkondes en een prachtige ingelijste foto te verdienen.

Speciale prijs voor dorpscafé

De organisatie komt ook dit jaar met een speciale prijs voor het beste dorpscafé. Met deze aparte prijs wil de jury de drempel voor aanmelding van kleine bedrijven verlagen. De prijs is een schitterend gegoten beeldje met inscriptie. Ook deze prijs wordt uitgereikt in het dorpscafé dat wint.

Wie zitten er in de jury?

De volgende personen maakten deel uit van de jury. Dick Wildeman (bier en cafékenner en columnist voor Misset Horeca); Ton Lenting (directeur Horeca Trainings- en Adviesbureau Lenting & Partners in Nijmegen); Piet de Jongh (winnaar Café van het Jaar 1995, oprichter van de Alliantie van Bier Tapperijen) en Hans Steenbergen (hoofdredacteur Misset Horeca).

Wat zijn de criteria voor aanmelding?

* Deelnemende bedrijven halen meer dan de helft van hun omzet uit de verkoop van dranken.

* De caféhouder is minimaal drie jaar actief als ondernemer/kastelein.

* De tien finalisten moeten aan de hand van de laatste jaarrekening aantonen dat ze een gezond bedrijf hebben. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

* De winnaar stelt zijn deuren open voor de uitreiking van het Gastvrijheidsbeeld.

* Kandidaten voor de titel Café van het Jaar geven optimale invulling aan het begrip gastvrijheid.

* Een bedrijf kan slechts in twee achtereenvolgende jaren worden genomineerd.

* Voor de speciale prijs voor het dorpscafé geldt dat het bedrijf moet kunnen aantonen dat het een sterke binding heeft met buurt of dorp.

Waar let de jury op?

Bij de anonieme beoordeling let de jury onder meer op de volgende punten: uitstraling en inrichting, mate van gastvrijheid en atmosfeer, hygiëne en productbehandeling. De beoordeling van de finalisten gaat dieper. Daar wordt ook gelet op organisatie, personeelsbeleid, activiteiten en evenementen, bedrijfseconomische aspecten en ordelijkheid achter de schermen.

Hoe meld ik me aan?

De aanmeldperiode voor de eerstvolgende verkiezing is reeds verlopen.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

De jury gaat aan de slag. U ontvangt eind augustus/begin september of u al dan niet bent doorgedrongen tot de finalisten.

Wanneer is de uitslag?

Eind augustus/begin september wordt de lijst met tien finalisten in Misset Horeca gepubliceerd. Op een nader te bepalen datum in oktober vindt de bekendmaking plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst. Nadere informatie over dit evenement kunt u te zijner tijd lezen in Misset Horeca.

Wie zijn de eerdere winnaars?

De volgende cafés hebben tot nu toe het felbegeerde gastvrijheidsbeeld mogen ontvangen.

1994 Anno 1890, Amsterdam

1995 De Beijerd, Breda

1996 In den Ouden Vogelstruijs, Maastricht

1997 De Appel, Hengelo

1998 De Jaren, Amsterdam

1999 De Gouden Engel, Schagen

2000 De Bank, Doetinchem

2001 Ons Caffeej, Uden

2002 De Poshoorn, Maastricht

TIJDTABEL

 • 15 mei: Sluiting aanmeldingen
 • Mei/juni/juli/augustus: Anonieme bezoeken aan geselecteerde bedrijven
 • Eind augustus/begin september: Bekendmaking finalisten
 • September: Officiële bezoeken van jury aan finalisten
 • Oktober: Misset Horeca publiceert speciale bijlage over finalisten
 • Oktober/november: Feestelijke bekendmaking winnaars Café van het Jaar
 • November: Omslagartikel in Misset Horeca over de winnaar
 • November/december: Uitreiking gastvrijheidsbeeld in het café van de winnaar


 • De winnaar van 2001: Jan Caspers van Ons Caffeej in Uden

  Reageer op dit artikel