artikel

Afwijzing

Horeca

Minister Ab Klink van Volksgezondheid oogstte woensdag teleurgestelde reacties onder kroegbazen met zijn weigering cafés die zeggen te lijden onder het rookverbod te hulp te schieten. Na de klachten op een rijtje te hebben gezet, concludeerde de minister dat voor compensatie van omzetverlies of voor uitzonderingen voor kleine cafés geen aanleiding bestaat.

Afwijzing

Volgens hem is het niet zo dat bepaalde delen van de horeca onredelijk veel harder worden getroffen door het verbod dan andere. De branche klaagt dat vooral kleine cafés, die moeilijk een rookruimte kunnen inrichten, klanten zien weglopen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bleef woensdag bij deze klacht. Klinks belofte dat hij bij gemeenten zal aandringen om soepel met vergunningen voor rookruimtes om te gaan, zegt de brancheorganisatie niet veel.

‘Er is echt veel meer nodig om deze groep tegemoet te komen. Onderzoeken geven aan dat sommige groepen hard worden getroffen, maar met die conclusies doet de minister niets’, aldus KHN.

Onderzoek dat TNS NIPO voor Klink heeft gedaan, wijst uit dat kleinere cafés vaker een daling van de omzet melden dan grotere. Of een kroeg een rookruimte heeft, is niet van invloed op de omzet. Voor de minister zijn de verschillen te weinigzeggend om in actie te komen.

Klink heeft bij gemeenten ook na laten vragen of ze last hadden van het rookverbod. De meesten meldden geen problemen, maar als die er wel waren ging het om geluidsoverlast of rommel om straat. De politie meldt enige toename van overlast door het rookverbod, maar dit verschilt sterk per plaats.