artikel

Golden Tulip weer in Nederlandse handen

Horeca

Licentieorganisatie Golden Tulip Worldwide (GTW) is verlost van het Spaanse NH Hotels. NH Hotels was ruim een half jaar eigenaar van de merknamen Golden Tulip en Tulip Inn, maar had geen plannen voor de verdere uitbouw ervan. GTW gaat nu zelfstandig verder. Deze week werd in Madrid onderhandeld over de definitieve verkoop. Met de verzelfstandiging van het bedrijf is de naam Golden Tulip veilig gesteld.

De verzelfstandiging van Golden Tulip Worldwide betekent een eind aan de onzekerheid over de toekomst van de merknamen Golden Tulip en Tulip Inn. De franchisenemers (400 wereldwijd, waarvan pakweg 60 in Nederland) kunnen er op rekenen dat alles bij het oude blijft nu GTW geen deel meer uitmaakt van de Spaanse hotelketen NH Hotels.De onzekerheid ontstond toen NH Hotels in november aankondigde een dertigtal (met name in Nederland gevestigde) Golden Tulip en Tulip Innhotels om te dopen in NH Hotels. Kort tevoren was NH eigenaar geworden van het bedrijf Golden Tulip Worldwide de licentiehouder van de Golden Tulipmerken.

In Nederland zijn een zestigtal zelfstandige hotels die onder de vlag Golden Tulip of Tulip Inn opereren. NH was eerder gefuseerd met Krasnapolsky Hotels & Restaurants dat de 30 Golden Tulip- en Tulip Innhotels in bezit had die nu NH Hotels worden. Het betreft de hotels die vroeger deel uitmaakten van Golden Tulip International.

Bij de aankondiging van de geveloperatie gaf NH Hotels overigens wel te kennen de franchisehotels van Golden Tulip Worldwide ongemoeid te laten, maar de toon was gezet. Vooral de Nederlandse franchisenemers maakten zich ernstig zorgen over de toekomst van het merk dat ze dag en nacht uitdragen. De actie van NH Hotels deed en doet de naam Golden Tulip bepaald geen goed, zo is de opvatting.Voor de franchisenemers maakte het NH-besluit duidelijk dat de Spanjaarden niet van plan waren om in Golden Tulip te investeren, en dat ze geen belangstelling hadden voor de franchise-activiteiten en zéker niet voor de uitbouw ervan.Een voor de hand liggend vervolgtraject zou zijn dat NH Hotels GTW zou doorverkopen met de mogelijke teloorgang van de naam Golden Tulip tot gevolg.

Best Western
De speculaties leidden er eind vorig jaar al toe dat enkele Golden Tulipfranchisenemers toenadering zochten tot andere samenwerkingsverbanden, waaronder Best Western.Maar al snel sloten de Nederlandse franchisenemers, onder aanvoering van general manager Peter Elders van Golden Tulip Bel Air in Den Haag, de rijen en uitten hun bezorgdheid bij de GTW-directie. Elders zegt dat de hoteliers het onbegrijpelijk vonden dat NH eerst de naam Golden Tulip opkoopt en vervolgens van de eigen hotels de borden met die naam sloopt. Feitelijk had de keten kunnen volstaan met het opzeggen van het contract met GTW voor het gebruik van de namen Golden Tulip en Tulip Inn.

Aan de gang van zaken gaat echter een gecompliceerde, maar ook een verhelderende geschiedenis vooraf. Golden Tulip Worldwide was van origine onderdeel van luchtvaartmaatschappij KLM en kwam in 1996 in handen van reserveringsorganisatie Utell International/Pegasus Solutions. Als gevolg van een koerswijziging verkocht Pegasus vorig jaar z’n hotelmerken Summit Hotels & Resorts en Sterling Hotels & Resorts en vervolgens ook Golden Tulip Worldwide.

Eerder was al overeengekomen dat GTW zou worden overgenomen door Krasnapolsky Hotels & Restaurants (ontstaan na de fusie van de Krasnapolsky Group en keten Golden Tulip International). Dat fuseerde tussentijds echter met NH Hotels. NH tekende daarmee ook voor de verplichting eigenaar te worden van GTW.De aankoop van Golden Tulip Worldwide vond plaats op een moment dat bij NH volop discussie was over de vraag: willen we doen aan single branding of aan multibranding? De keuze viel op single branding en wel op het merk NH Hotels dat door de Spanjaarden tijdens persconferentie werd gepresenteerd als een sterk en dynamisch pan-Europees brand.

Aandeelhouders
Tijdens de brandingdiscussie polste de directie van GTW al de mogelijkheid om GTW van NH ‘terug te kopen’ indien NH Hotels geen plannen zou hebben met het merk. GTW-directeur Hans Kennedie wilde bij het ter perse gaan van deze editie van Misset Horeca nog niet ingaan op de jongste ontwikkelingen, omdat de aandeelhouders van NH Hotels nog niet waren geïnformeerd over de ‘terugkoop’ van GTW. Peter Elders van Golden Tulip Bel Air zegt namens de Nederlandse franchisehouders blij te zijn met het feit dat Golden Tulip Worldwide weer een volledig Nederlandse organisatie wordt.

Voor de financiering van de terugkoop heeft GTW een niet nader bij naam genoemde investerdeer gevonden. De franchisehouders zullen straks naar alle waarschijnlijkheid te boek staan als aandeelhouders van GTW. Hoeveel de overname kost, is niet bekend. NH betaalde vorig jaar 2,4 miljoen euro voor GTW. De organisatie gaat nu zelfstandig verder met pakweg 400 franchisehotels wereldwijd. Volgens Elders zal GTW straks behoorlijk wat acquisitie moeten plegen, omdat door de maatregelen van NH een behoorlijk gat is geslagen in de Nederlandse Golden Tulipportfolio door het wegvallen van een kleine 30 Golden Tuliphotels. Die zullen zich stuk voor stuk als NH Hotels gaan profileren.