artikel

Handhaven geblazen!

Horeca

Al sinds enige jaren bestaat in Nederland voor gemeenten een beginselplicht om te handhaven. ‘Regels zijn er om nageleefd te worden’. Het belang hiervan is eens te meer duidelijk geworden na de ramp in Volendam. Een gemeente mag dus niet meer iets in strijd met bijvoorbeeld een vergunning of bestemmingsplan gedogen (ook niet als haar dat gezien de omstandigheden toch goed lijkt!). De toepasselijke regel moet nu eenmaal formeel gehandhaafd worden. Dit geldt nog sterker als een belanghebbende (denk aan een omwonende) ergens over heeft geklaagd. Let op: bij het kopen van een zaak is – anders dan vroeger – dan ook extra alertheid is vereist!

Voorbeelden·
In de zaak staan kansspelautomaten. De zaak kan toch als laagdrempelig worden beschouwd omdat er lunches worden verstrekt, er af en toe een DJ optreedt of er bijvoorbeeld een kleine dansvloer is. De kansspelautomaten worden dan dus gedoogd. Denk hierbij ook aan het feit dat met de verhuurder van de automaten vaak is afgesproken dat de automaten voor onbepaalde tijd geplaatst moeten worden en de kans van een schadeclaim van de verhuurder ten gevolge van de mogelijke handhaving.·
Het terras is wel vergund, maar is ook in strijd met het bestemmingsplan. Het terras wordt in dat opzicht gedoogd.·
Er is een vaste sluitingstijd die in de praktijk altijd wordt gehanteerd, maar opeens kan worden ingetrokken omdat dit formeel niet klopt.·
Hetzelfde geldt voor de afmeting van het terras. De feitelijke afmeting kan heel anders zijn hetgeen vergund is. Ook hier kan sprake zijn van gedogen.·
Heel veel bedrijven hebben nog steeds geen gebruiksvergunning (brandveilig gebruik). Zolang je wel geopend bent, wordt dit dus gedoogd. De kans bestaat dat wegens het ontbreken van de vergunning (of de aanvraag!) de zaak wordt gesloten. Ten aanzien van de gebruikersvergunningen geldt met name dat niet alleen de gewijzigde regelgeving zelf, maar ook de handhaving hiervan strakker wordt. Stel dat een bovenbewoner klaagt over de brandveiligheid, bestuursorganen zijn dan snel geneigd de exploitatie te stoppen en rechters zijn het daar vrijwel altijd mee eens.·
Er is wel een Drank- en Horecavergunning, maar er staan ook een paar internetcomputers in de zaak. Dit is in strijd met het verbod op het aanbieden van diensten en kan bij controle door de Voedel en Waren Autoriteit aan het licht komen;·
Het vloeroppervlak van de lokaliteit is kleiner dan 35 m2. Hier is nooit een ontheffing voor verleend toen dit onder de oude regelgeving nog mogelijk was. Formeel mag dan geen Drank- en Horecavergunning worden verleend. Ook hier is weer sprake van gedogen en kan de Voedsel en Waren Autoriteit daartegen optreden.·
Tot slot merk ik nog op dat rechters tegenwoordig minder snel geneigd zijn om een overgangssituatie (bijvoorbeeld in het kader van een bestemmingsplan) toe te staan.

Tips·
Houd er rekening mee dat het meer dan ooit van belang is om de administratie kloppend te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de beheerder op de vergunning, is dat nog steeds de juiste? ·
Inventariseer op welke punten uw eigen bedrijf gedoogd wordt. Het kán verstandig zijn (maar dat hoeft het nadrukkelijk niet te zijn!) om als in strijd met de voorschriften van bijvoorbeeld de terrasvergunning wordt gehandeld, de vergunningsvoorschriften te laten aanpassen.·
Bij het kopen van een bedrijf is screening van de punten die gedoogd worden ontzettend belangrijk met het oog op verborgen gebreken. Denk hierbij aan een afwijking van het bestemingsplan. Er is dan ook een véél actievere rol van de koper vereist. U kunt door een adviseur een zogeheten quickscan laten verrichten. ·
Vergeet niet tijdig een (nieuwe) vergunning aan te vragen. ·
Komt het tot handhaving – bijvoorbeeld tegen een in strijd met het bestemmingplan en zonder bouwvergunning uitgebreid bedrijfspand – vraag dan alsnog een vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning aan! Het is vaste rechtspraak dat onder het mom van ‘concreet zicht op legalisering’ alsnog kan worden afgezien van handhaving. ·
Tot slot besef ik me dat het een open deur is, maar toch niet onbelangrijk: voldoe aan de regels, want dat voorkomt veel ellende waar u op voorhand nooit aan gedacht zou hebben.

Reageer op dit artikel