artikel

Hoe gaat uw partij de Drank- en Horecawet verbeteren?

Horeca

Hoe gaat uw partij de Drank- en Horecawet verbeteren?

Christenunie
De naleving van de in de wet aan de vergunninghouders gestelde eisen moet worden verscherpt. Ook moet er een algeheel alcoholverbod voor jongeren tot 16 jaar worden ingevoerd.

PvdA
De PvdA is voorstander van een matigingsbeleid ten aanzien van alcoholgebruik. De PvdA-fractie heeft de aanscherpingen in de nieuwe Drank- en Horecawet van harte ondersteund. Het komt nu aan op de handhaving van deze wet.
De complexe problematiek van alcoholverslaving vereist actie van verschillende instanties. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de persoon spelen de drank en de horecasector, de commerciële reclame en de overheid een belangrijke rol bij de bevordering van verantwoord gebruik van alcohol.

CDA
Het CDA vindt dat de ondernemer zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het naleven van de drank- en horecawet. Maar het CDA is ook voor een striktere handhaving van deze wet.

SP
Aanscherping van de drank- en horecawet is vooral gewenst om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Een reclameverbod omdat de zelfregulering in de praktijk onvoldoende bijdrage aan het alcoholpreventiebeleid levert in het bijzonder aan een krachtig beleid richting jongeren. Daarnaast verdere beperking verkooppunten en een verbod op verkoop van mixdranken in de supermarkt.

D66
D66 is voor het afschaffen van happy-hours. Happy-hours stimuleren meer drinken dan je van plan was. D66 wil eerst kijken of de horeca- en sportsector middels zelfregulering tot afschaffen van happy-hours komt. Zo niet, dan is D66 bereid daarvoor de Drank- en horecawet te wijzigen.

GroenLinks
De Drank en Horecawet is nog kort geleden gewijzigd. Dat betekent dat eerst gezorgd moet worden dat de nieuwe wet goed wordt toegepast! Met name het kopen en gebruiken van alcohol door jongeren onder de 16 is een punt van grote zorg. Strenge en veelvuldige controle en toepassen van sancties zijn daarbij van groot belang.

Reageer op dit artikel