artikel

Oriënteren

Horeca

Waarom zou ik mijn bedrijf laten erkennen als leerbedrijf? Een leerbedrijf maakt jonge mensen wegwijs in de horeca. Een leerbedrijf heeft leerlingen veel te bieden, zoals een duidelijk opleidingsbeleid, zorg voor kwaliteit en een goed arbeidsklimaat. Om te garanderen dat de leerling in goede handen is, mogen alleen erkende leerbedrijven leerlingen in het mbo opleiden. […]

leerbedrijfWaarom zou ik mijn bedrijf laten erkennen als leerbedrijf?

Een leerbedrijf maakt jonge mensen wegwijs in de horeca. Een leerbedrijf heeft leerlingen veel te bieden, zoals een duidelijk opleidingsbeleid, zorg voor kwaliteit en een goed arbeidsklimaat. Om te garanderen dat de leerling in goede handen is, mogen alleen erkende leerbedrijven leerlingen in het mbo opleiden.

Met de erkenning zorgt het bedrijf ervoor dat er ook in de toekomst voldoende vakmensen zijn in de horeca. Het personeel komt in aanraking met nieuwe vaktechnieken en blijft daardoor scherp. Het leerbedrijf toont betrokkenheid en zorg voor kwaliteit met het opleiden van leerlingen. Ook gasten waarderen dit en zien een erkend leerbedrijf als kwaliteitsstempel.Verder bouwt een leerbedrijf aan een netwerk door contacten met andere leerbedrijven in de regio. Vermelding in het register van erkende leerbedrijven zorgt ervoor dat uw bedrijf voor leerlingen gemakkelijk te vinden is. Voor veel bedrijven tellen natuurlijk ook de financiële voordelen (zie hoofdstuk 6 Financieël)

Hoe wordt mijn bedrijf erkend leerbedrijf?

Kenwerk, het kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen en recreatie, verzorgt de erkenning van leerbedrijven. U kunt uw bedrijf bij Kenwerk aanmelden voor erkenning via hun website www.kenwerk.nl, of telefonisch (079) 320 36 33. Na uw aanmelding krijgt u bezoek van een adviseur – vroeger heette deze persoon een consulent – voor een erkenninggesprek. In dit gesprek komen onderwerpen als het bedrijfsprofiel, personeelsbeleid, leerlingvacatures en erkenningvoorwaarden aan bod. Het erkenninggesprek en uw vermelding op de website als leerbedrijf zijn kosteloos. Het belangrijkste criterium om als leerbedrijf erkend te worden is de aanwezigheid van een leermeester die voldoet aan een aantal voorwaarden.

Download hier het erkenningsreglement

Wat is Kenwerk precies?

Kenwerk is het kenniscentrum voor horeca, bakkerij, reizen en recreatie. Het zet zich in voor goed beroepsonderwijs. Daarvoor krijgt het subsidie van de overheid. De organisatie draagt bij aan een het toekomstperspectief voor jongeren en aan bedrijfstakken met goed opgeleid personeel. Bij het centrum werken 50 adviseurs, hiervan zijn er 36 in de verschillende regio’s werkzaam. De overigen werken aan landelijke projecten, communicatie, planning & control en personeelszaken. Kenwerk probeert een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, zowel in de regio als landelijk. Dat doet ze door contacten te leggen en te verstevigen tussen:

  • leerling, school en leerbedrijf
  • leerbedrijven in de regio en in de sector
  • scholen in de regio en in de sector
  • beroepsonderwijs en overheden
  • vmbo, mbo en hbo

Hoe word ik leermeester?

U kunt zich als leermeester aanmelden bij Kenwerk. De voorwaarden waaraan u als leermeester moet voldoen zijn:

  • U hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring in gelijke of soortgelijke functie als waarvoor u een leerling gaat begeleiden. Indien u niet beschikt over een vakdiploma, geldt de eis dat u minimaal vier jaar relevante werkervaring heeft in een gelijke of gelijksoortige functie als waarvoor u een leerling gaat begeleiden.
  • U bent in het bezit van het leermeesterdiploma. U wordt leermeester door een leermeestertraining te volgen bij een van de ROC’s of een ander opleidingsinstituut. Hierbij volgt u een korte (vier dagen) praktijkgerichte training. U sluit af met een examen. Het Horeca Branche Instituut (HBI) neemt het examen af. Het diploma SVH-Leermeester is een op zichzelf staand diploma en er zijn geen toelatingseisen aan verbonden.

Download hier een functieprofiel voor leermeesters

Voor meer informatie over de leermeestercursus of het diploma kunt u terecht bij het Horeca Branche Instituut via www.horeca.nl. Voor informatie over vrijstellingen voor het leermeesterdiploma kunt u terecht bij uw adviseur.

Reageer op dit artikel