artikel

Snackpoint kiest voor vloeibaar frituurvet

Horeca

De cafetariabranche staat onder druk om voor de bereiding van frites en snacks over te stappen van harde op ‘gezondere’ vloeibare vetvarianten. Zo heeft de Consumentenbond na een slecht uitpakkend onderzoek naar de kwaliteit van afgebakken frites de overheid onlangs gevraagd om met een wettelijke normering voor de samenstelling van frituurvet te komen. De vetfabrikanten lopen hier al enige tijd op vooruit. Nu de gebruikers nog.

Snackpoint kiest voor vloeibaar frituurvet

Voor de 52 leden van cafetariaketen Snackpoint zijn de zaken duidelijk. Zij zijn unaniem afgestapt van het gebruik van hard frituurvet. ‘Wij zijn per juni jongstleden overgeschakeld op Remia-gel’, zegt formuledirecteur Roger Gielen. ‘Dit is een iets dikkere variant op vloeibaar vet, maar met alle positieve kenmerken. Er bleek geen enkele reden om de overstap niet te maken. Naast het bewezen feit dat vloeibaar vet beter is voor de volksgezondheid, voldoet deze variant aan alle eisen die wij aan kwaliteit en hanteerbaarheid stellen.’

De beslissing ging niet zonder slag of stoot. Nadat eerder een aantal vloeibare vetten de toets der kritiek om uiteenlopende redenen niet had doorstaan, werd tijdens de afgelopen winterperiode bij vijf Snackpoint-zaken met een vergelijkbare omzet de door Remia geproduceerde gel-variant getest. De proefbedrijven gingen er volgens Gielen onbevooroordeeld mee aan de slag. ‘Zij wisten van tevoren alleen dat het vet een geurafwijking heeft. Van andere verschillen waren de cafetariahouder niet op de hoogte gebracht.’

Gedurende een maand werden drie keer per week de ervaringen gerapporteerd. Ditzelfde gebeurde door vijf gelijkwaardige collega’s die nog met gehard frituurvet werkten. Zo testten de ondernemers de houdbaarheid van beide soorten met een vettester van 3M. De gel bleek langer mee te gaan. Ook wezen de rapportages uit dat de vloeibare variant als beter werkbaar werd beoordeeld. Wel was er bij de gel inderdaad sprake van een geurafwijking, maar die beoordeelde men niet als negatief. ‘Bovendien vertaalde de andere geur zich niet in de smaak van de afgebakken producten en compenseert de langere houdbaarheid de hogere inkoopprijs’, aldus Gielen.

Na een uitgebreide evaluatie van de proefcampagne en een second opinion waarin nu ook de rapporteurs van het hard vet de vloeibare variant toepasten, concludeerden beide partijen definitief dat de gel meer voordelen biedt. Gielen: ‘Alle tien ondernemers waren overtuigd. Dat is twintig procent van alle leden. Voor Snackpoint stond niets meer in de weg om allemaal over te stappen op een ander type vet dat beter is voor de volksgezondheid. Ook zijn we het erover eens dat je met toepassing van een vloeibare variant een blok kunt vormen tegen de negatieve geluiden die over onze branche heenkomen. Alle cafetariaketens zouden ons voorbeeld moeten volgen.’

Twijfels
Of dat ook gebeurt is nog maar de vraag. Een aantal fastfoodformules stelt zich terughoudend op. Zo mogen wat directeur Jan-Hein Aarts van cafetariaketen Plaza betreft de aangesloten ondernemers zelf uitmaken of zij wel of niet een vloeibare variant toepassen. ‘Hoewel dit punt binnenkort op de agenda van onze productcommissie staat, heb ik niet de indruk dat het bij onze leden erg leeft’, geeft hij aan. ‘Cafetariahouders denken toch vaak vanuit een traditie. Het lijkt mij sterk dat er bij ons een unanieme omslag aanstaande is. De ondernemers zullen eerst mogelijke wettelijke bepalingen afwachten.’

Directeur Wim Markwat van de ketens Family en Kelly’s, heeft eveneens zijn twijfels. ‘Onze leden bakken nu nog hoofdzakelijk in hard vet. Daar voelen zij zich van oudsher emotioneel mee verbonden. Toch zijn wij momenteel volop vloeibare soorten aan het testen. In augustus komen wij naar de ondernemers met een gedegen advies. Maar de proefresultaten wijzen tot dusver uit dat dit niet per se hoeft in te houden dat zij dienen over te stappen op een vloeibare vetvariant. De ervaringen wijken teveel af van onze praktische eisen van vettoepassing. Daarnaast mag je de smaakbeleving van de consument niet uitvlakken,’ meent Markwat.

Formulebeheerder Fast Food Concepts ziet echter al wel heil in toepassing van vloeibaar vet Eerder deze maand is bij cafetariaketen Vork onder de noemer Heart for Health een campagne gestart die binnenkort ook wordt uitgerold bij de bedrijven die zijn aangesloten bij Smulwereld. ‘Hiermee communiceren wij naar de klanten toe dat cafetaria’s verantwoord frituren’, zegt FFC-directeur Antonio Stroes. De aangesloten ondernemers zijn overigens niet verplicht om vloeibaar vet te gebruiken. ‘Maar wij gaan er vanuit dat de leden dat wel doen. Zij krijgen immers de kans om duidelijk te laten zien dat zij de consument serieus nemen en een zo verantwoord mogelijk product verkopen’, aldus Stroes.

Reageer op dit artikel