artikel

Zes praktische tips bij aanvragen terrasvergunning

Horeca

Het rookverbod dwingt gemeenten tot duidelijker terrasbeleid. Wat te doen met terrasverwarming, de aanvragen voor grotere parasols en geluidsoverlast? Ondernemers moeten het initiatief nemen, zegt horeca-advocaat Raoul Meester.

Zes praktische tips bij aanvragen terrasvergunning

Vaak bevat een terrasvergunning bepalingen die er wettelijk helemaal niet in mogen staan. In een vergunning mogen bijvoorbeeld geen voorschriften of beperkingen worden opgenomen met als doel geluidsoverlast tegen te gaan (bijvoorbeeld lallende gasten op zomeravonden). Overleg met een advocaat. Soms is het juridisch verstandiger om geen bezwaar aan te tekenen en te wachten tot het moment dat de gemeente gaat optreden.

Terrasvergunning laat op zich wachten: wat te doen?

Soms komt het voor dat een aanvraag wordt ingediend, maar dat de aanvraag jaren in de bureaula van een ambtenaar ligt zonder dat iets gebeurt. De gemeente dient op grond van de wet binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing te nemen. Als de gemeente dit niet doet, kunt u na het verstrijken van deze termijn een brief sturen aan de burgemeester waarin u aangeeft dat u alsnog binnen bijvoorbeeld 14 dagen een beslissing verwacht. In het uiterste geval kan de rechter worden gevraagd om de gemeente te verplichten een besluit te nemen, al dan niet op straffe van een dwangsom.

Dien verschillende voorstellen voor terrasvergunning in

De meeste terrasvergunningen geven de omvang van het terras aan, vaak voorzien van een tekening. Buiten dit gebied mag het terras niet staan. Indien een vergunning wordt verleend waarbij de tekening of de afmetingen niet kloppen, dan dient u hiertegen binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen. Probeer of de oppervlakte niet een metertje groter mag. Dien een voorstel in met verschillende opties (eerste keus rood, tweede keus blauw, derde keus groene arcering). Als een ambtenaar het voorstel afwijst, vraag om een motivatie. Onderhandel over de andere opties.

Leestip: Het ideale horecaterras: van inrichting tot personeel

Terrasvergunning in de praktijk

In de praktijk komt het voor dat de terrasgrenzen worden overschreden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de gasten de stoelen verschuiven. In dat geval wordt niet volgens de vergunning gehandeld en kan de gemeente handhavend optreden. Vaak speelt dan de vraag wie vanuit de overheid bevoegd is op te treden en op welke grond. De milieudienst, de gemeenteambtenaren en de politie weten vaak niet met zekerheid hoe en door wie moet worden opgetreden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de staande personen buiten de terrasoppervlakte dienen te worden opgevat als ‘komende en gaande bezoekers’, waardoor veel handhavingsbesluiten juridisch zijn aan te vechten. Indien een dwangsom wordt opgelegd vanwege de uitwaaiering van het terras, is het dus nuttig om na te gaan of de juiste juridische grondslag is gehanteerd. Dit kan hoge kosten en sancties voorkomen.

Terrasvergunning geweigerd? Teken bezwaar aan

De gemeente mag niet op een onjuiste grond een terrasvergunning weigeren. De gemeente mag bijvoorbeeld niet zeggen dat de vergunning wordt geweigerd vanwege de verkeersonveiligheid, terwijl hiervan geen sprake is. Teken altijd bezwaar aan.

Na jaren gedogen kan de gemeente niet in één keer de vergunning ontnemen of bestuursdwang toepassen. Over het algemeen moet een afbouwperiode worden vastgelegd. Bij een terras wordt vaak een periode van een jaar gebruikt.

Leestip: Alles wat u moet weten over het aanvragen van een terrasvergunning

Reageer op dit artikel