artikel

Ziekteverzuim in cateringbranche moet omlaag

Horeca

Terugdringen van het ziekteverzuim met 20 procent, een verlaging van de werkdruk met een zelfde percentage en het aantal medewerkers dat te zwaar werk doet, verlagen met 15 procent. Dat zijn de belangrijkste afspraken uit het Arboplusconvenant Contractcatering, dat is ondertekend door de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties, vakbonden en de Nederlandse politiek.

Leidinggevenden krijgen een training, waarin ze leren personeel beter te begeleiden bij het omgaan met werkdruk. Deze moet ervoor zorgen werkdruk op locaties beter bespreekbaar te maken. Daarnaast worden ergo-consulenten ingezet, die medewerkers gaan helpen zwaar werk uit te voeren op een lichamelijk minder belastende manier.

Tot slot wordt geëxperimenteerd om te onderzoeken hoe de werkdruk kan worden aangepakt. Uitgangspunt daarbij is om werknemers op locatie meer verantwoordelijkheden te geven, zodat zij meer betrokken raken bij het werk. Er komen minimaal vier pilots om te onderzoeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Het ministerie en de sociale partners investeren beide een half miljoen euro voor de uitvoering van het convenant, dat eind maart is ondertekend. Uiterlijk april 2007 moeten de doelstellingen gerealiseerd zijn.

Lees meer over het Arboplusconvenant in het komende nummer van Catering Magazine.

Terug naar nieuwsoverzicht

Reageer op dit artikel