artikel

Hoe herken ik gebruik harddrugs

Horeca

Tal van drugs doen de ronde in ons land en dus ook in de horeca. Ondernemers moeten het gebruik van drugs onderkennen, herkennen en maatregelen treffen. Dat gebeurt vaak niet omdat de kennis tekortschiet. Sluiting kan het gevolg zijn. Aanpakken dus die handel.

Hoe herken ik gebruik harddrugs

Voorkom sluiting

Bedrijf gesloten omdat er drugs zijn gebruikt? Zo’n vaart zal het niet lopen, we kunnen toch niet iedere bezoeker gaan fouilleren? Aldus denkt de gemiddelde horecaondernemer. ‘En dat is niet terecht’, zegt Max van den Akker, als docent verbonden aan de Stichting Horeca Onderwijs (SHO). Hij laat weten dat de controle op naleving van de regels met betrekking tot sociale hygiëne – de drugsproblematiek valt hieronder – nu bij de gemeente ligt. En dus niet meer bij de centrale overheid. De controles zijn daardoor strenger geworden. Nadat bedrijven één of twee keer gewaarschuwd zijn, heeft de burgemeester de bevoegdheid om een bedrijf gedurende een bepaalde tijd te sluiten. ‘Vooral grote gemeentes zoals Breda, Utrecht en Amsterdam zijn er fel op.’

Gebrek aan kennis
De onbekendheid met de drugsmaterie is onder horecaondernemers groot, zegt Van den Akker. Hij merkt dat tijdens de cursussen sociale hygiëne die hij verzorgt. Horecaondernemers zijn verplicht om de regels met betrekking tot sociale hygiëne te kennen en toe te passen. Zo niet, dan kunnen ze worden bestraft en zijn ze onverzekerd vanwege beroeps- en 
bedrijfsnalatigheid en dus aansprakelijk voor de schade die het drugsgebruik aanricht.

Tijdens het onderdeel drugsherkenning van de cursus sociale hygiëne van SHO kunnen deelnemers kennismaken met een zogenoemde drugskit met daarin veelvoorkomende drugs zoals ghb, xtc, cocaïne, wiet, hasj, hasjolie en xtc. Daarna bekijken ze een film die laat zien hoe mensen drugs gebruiken en hoe gebruikers te herkennen zijn.

Preventieve maatregelen
Maar welke maatregelen moet de ondernemer zoal treffen? Als het gaat om preventieve maatregelen moet gedacht worden aan medewerkers voorlichten en gasten informeren over het drugsbeleid in de zaak. Er moeten duidelijk zichtbare huisregels bevestigd worden in de uitgaansgelegenheid. Ten aanzien van drugsbeleid kan daarin het volgende vermeld worden: u mag geen hard- of softdrugs, zoals pillen, gebruiken. U mag ze niet op zak hebben. Beveiligingsmedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering, aangifte bij justitie en een lokaalverbod.

Aangifte doen
De regels zullen ook gehandhaafd moeten worden. De medewerkers zullen op de hoogte moeten zijn van de regels en het handhavingsbeleid en moeten uitspreken dat ze het handhavingsbeleid toepassen. Ze herkennen drugsgebruik en treden ertegen op. ‘Horecanemers kunnen overtredingen van de regels ten aanzien van drugs het beste aangeven bij de politie’, raadt Van den Akker aan. Daarmee toont de ondernemer aan dat hij drugsgebruik in zijn zaak bestrijdt. Een boete of sluiting van de zaak is dan minder snel aan de orde.

Herkennen
Het herkennen van drugsgebruik is van groot belang. Jongeren kunnen namelijk van het ene op het andere moment dronken of onwel worden. Schijnbaar is die ene cocktail of dat ene glas bier er dan de oorzaak van, maar in werkelijkheid ligt de oorzaak in drugsgebruik eerder op de avond. Van ghb bijvoorbeeld dat zelf gemaakt kan worden. Aan de pupillen en de oogopslag is te zien dat de persoon heeft gebruikt. Van den Akker: ‘Veel ondernemers herkennen deze verschijnselen niet, omdat ze zich er niet in hebben verdiept.’

Nieuwe drugs
Het is belangrijk dat ondernemers hun kennis met betrekking tot drugs en drugsgebruik up-to-date houden. Nieuwe drugs en nieuwe methodes van toedienen ‘verrijken’ het uitgaansleven. Daarbij gaat het ook op toepassingen van alcohol die een zeer heftige uitwerking hebben.

Het snuiven van pure alcohol is zo’n trend. De gebruiker verwarmt sterke drank en snuift de alcohol die verdampt rechtstreeks op. Werkt zeer snel. Dit gebeurt thuis en in ‘zuipketen’. Ook komt het voor dat mensen tampons dopen in vloeibare drugs en deze anaal inbrengen, zoals bij een zetpil. Met als gevolg een heftige werking.

Tot slot is alcohol inbrengen via de oogbal ook een methode die hier en daar wordt toegepast. Van den Akker: ‘Het is van belang dat ondernemers daarvan op de hoogte zijn, zodat ze de verschijnselen herkennen. De cursus Sociale Hygiëne van SHO bereidt ondernemers en leidinggevenden voor op deze materie.’

Veiligheidsconcept
Zorg voor een sluitend veiligheidsconcept, raadt Van den Akker aan. Dat bestaat uit de volgende onderdelen: basishuisregels, handhavingsbeleid en 
een inventarisatie van de gevaren op de werkvloer. Drugsbeleid is hier een onderdeel van.
Ga op Sho-horeca.nl via ‘informatie’ en ‘handige downloads’ naar ‘huisreglement handhaving horeca’ en ‘risico-inventarisaties horeca’.

Ghb in ballon
Het tegengaan van drugs in druk-bezochte uitgaansgelegenheden is niet makkelijk. Drugs zoals ghb (een vloeistof) zijn makkelijk zelf te maken. Gebruikers hebben ook methodes ontdekt om ghb 
naar binnen te smokkelen. Ze doen dat in een ballonnetje dat je overal kunt verstoppen. Zeer moeilijk op te sporen. Het 100 procent tegengaan van drugs lijkt een onmogelijke klus voor de horeca. Van den Akker: ‘Als de ondernemer doet wat in zijn vermogen ligt, zal hij niet zo maar in de problemen komen.’

Reageer op dit artikel