artikel

Hoe word je als baas geaccepteerd?

Horeca

Voorkom dat leiden ontaardt in lijden. Zorg ervoor dat medewerkers u als leidinggevende accepteren. Weet wat er leeft in het team en als er weerstanden zijn, praat die dan zo snel mogelijk uit. Los de problemen op, anders worden ze groter. Wie te snel zijn eigen opvattingen ventileert, blokkeert dit proces. Tien tips.

Hoe word je als baas geaccepteerd?

1 Aanwezig op de vloer

De leider anno 2013 moet regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer. Hij steekt de handen uit de mouwen om respect af te dwingen. Waar het werk gedaan wordt, dáár is hij aanwezig. Alleen dan is hij in staat om snel in te kunnen grijpen als er dingen mislopen.

2 Meteen overleg
Dat bovenstaande tip geen boekenwijsheid is, maar in ieder bedrijf op ieder moment praktijk kan worden, bleek in één van de lunchrooms van Boosty in Den Haag. De bedrijfsleider was tijdens de spits niet voor in de zaak te vinden, maar achterin. Als er iets mis gaat, kunnen ze me roepen, ik kan zo komen, dacht hij. De medewerkers hadden andere ideeën. Zij riepen één van de twee ondernemers, in dit geval was dat Philippe van de Wetering, en vertelden hem dat ze het gevoel hadden dat de chef de zaak te veel op zijn beloop liet. Er werd direct een bijeenkomst belegd en men besloot in overleg dat de bedrijfsleider voortaan tijdens de spits voorin de zaak te vinden zou zijn. Dáár waar de actie is.

3 Uitpraten
Een situatie zoals hierboven, ligt dicht tegen een vertrouwensbreuk aan. De medewerkers passeren de bedrijfsleider en richten zich rechtstreeks tot de eigenaar. De bedrijfsleider droeg zelf de oplossing aan door de juiste stappen te zetten. Nadat hij door de baas op de hoogte was gebracht, stelde hij zelf voor om een bijeenkomst te beleggen waar alle betrokkenen aanwezig waren. Hij stelde zich open op en vroeg aan de medewerkers hoe zij er over dachten en wat hij kon doen om de situatie te verbeteren. De oplossingen werden van meerdere kanten aangedragen en bediscussieerd. Niemand leed gezichtsverlies.

4 Respect afdwingen
Het inwerken van nieuwe mensen wordt te vaak aan collega’s overgelaten. Het gevolg is dat zij overbelast raken en de taken daardoor maar half overdragen. ‘Het is beter dat de bedrijfsleider of de chef het inwerken voor zijn rekening neemt’, zegt Van de Wetering. Hij voegt toe dat de bedrijfsleider ook in staat moet zijn om alle voorkomende handelingen goed te verrichten. ‘Op die manier dwingt hij respect af bij de medewerkers.’

5 Fouten maken
Uiteraard zijn trainen en opleiden van het grootste belang. Dat geldt voor de medewerkers en voor de bedrijfsleider. Maar na die opleiding moet de bedrijfsleider ‘vrij gelaten worden’, zegt Van de Wetering. ‘Natuurlijk moet hij aangestuurd worden en zullen de kaders waarbinnen hij opereert bekend moeten zijn. Maar de bedrijfsleider moet de vrijheid krijgen om zijn gang te gaan. Geef hem de kans om fouten te maken zodat hij zichzelf kan ontplooien.’

6 Begeleid nieuwe chef
De betere medewerkers worden bevorderd tot chef. Dat is niet verkeerd. Maar de baas vergeet vaak dat leidinggeven iets anders is dan onder leiding je werk doen. Daardoor komen ze ook niet op het idee om de bevorderde medewerker te coachen op het gebied van leidinggeven. Dat loopt fout. De medewerker is een gewone collega, terwijl hij  de volgende dag chef is. Dat is een grote stap, begeleiding is noodzakelijk.

7 Openheid
Ondernemers, chefs en bedrijfsleiders doen er goed aan om open te zijn naar hun medewerkers toe. Dat voorkomt irritatie en ongenoegen. Vertel je medewerkers waar je zelf mee bezig bent en maak hen deelgenoot van de plannen die je met de onderneming hebt. Zorg daarnaast voor een lange termijnvisie en breng die over op je medewerkers.

8 Vraag om ideeën
Vraag aan de medewerkers of zij mee willen denken over maatregelen en acties die het bedrijf ten goede komen. Formeer desgewenst een brainstormclub. Dat brengt een dubbel voordeel met zich mee. De medewerkers zijn blij dat ze mee mogen denken met als gevolg dat de motivatie en de betrokkenheid toenemen. En het levert ideeën op die bruikbaar zijn. Voer die gesprekken op een leuke locatie, maak er een gezellige middag of avond van. De resultaten van de aanpassingen en activiteiten die hieruit voortkomen, kunnen naderhand worden besproken. Op die manier worden er iedere keer weer stappen gezet.

9 Zorg voor sfeer
Als de baas ervoor zorgt dat de werksfeer in zijn bedrijf uitstekend is, zullen medewerkers hem of haar eerder accepteren. Er ontstaan dan ook minder snel weerstanden. Roberto Santanera van restaurant Dell’Arte in Godlinze zegt daarover: ‘Denk aan verjaardagen van medewerkers. Creëer een groepsgevoel.’ Om dat laatste te bevorderen gaat iedere ‘dienst’ rond de klok 16.30 uur van start met theedrinken. Even ontspannen en de stemming peilen.

‘Het komt voor dat iemand zich down voelt omdat er iets is gebeurd, een sterfgeval bijvoorbeeld. ‘Red je het?’, vraag ik dan, of neem je vandaag liever vrijaf? Op die manier laat je voelen dat je meeleeft met je medewerkers en weet je ook zeker dat zij die dag naar behoren hun werk zullen doen.’

10 Meteen aanpakken
Weerstanden en problemen zullen overal ontstaan, ook in goed geleide bedrijven. Maar wanneer ze bij de kern worden aangepakt, zijn ze veelal makkelijk te verhelpen, zegt Santanera. ‘Als je merkt dat het ergens niet soepel loopt, kun je daar het beste meteen aandacht aan besteden. Doe je dat niet dan bestaat de kans dat de irritatie groter en groter wordt totdat die op het laatst niet meer beheersbaar is.’