artikel

De voordelen van goede doelen

Horeca

Moet een horecaondernemer ondanks de crisis aan liefdadigheid doen en bijdragen aan goede doelen? Ja, want de goede doelen zijn daarbij gebaat en de horecabedrijven kunnen er zelf ook flink voordeel bij hebben. Een consequente aanpak werpt vruchten af.

De voordelen van goede doelen

Netjes zakendoen

Een goed doel steunen. Oog hebben voor milieu, ethiek en voor mensen met beperkingen. Allemaal zaken die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel mvo. Van bedrijven wordt verwacht dat ze netjes zakendoen en iets terugdoen voor de samenleving. Dat geldt zeker voor  horecaondernemingen. Die staan immers middenin de maatschappij. Daarom kan het lonend zijn om iets te geven aan goede doelen.

Zorgvuldig kiezen

Het uitkiezen van een goed doel vereist enig tactisch inzicht. Het doel moet passen bij de ondernemer, zijn bedrijf en liefst ook bij de omgeving. Steun bieden aan de plaatselijke voedselbank spreekt meer tot de verbeelding dan geld inzamelen voor een waterputtenproject in Zambia, hoe heilzaam ook voor de bevolking aldaar. Job van Dooren van Van Dooren Advies zegt: ‘De ondernemer kan het beste een doel kiezen dat hemzelf en zijn achterban aanspreekt. Houd het klein, regionaal, maak het zichtbaar. Dat werkt beter dan kiezen voor een landelijk of internationaal doel waarbij alles op een grote hoop terechtkomt.’ Voor ketens en ondernemingen die landelijk opereren, gaat dit in mindere mate op’, voegt hij toe.

Partijen binnenhalen

Het steunen van goede doelen is als ondernemen. Als je het slim aanpakt, kun je er zelf voordeel mee behalen. Van Dooren draagt een voorbeeld aan van een restaurateur die belangeloos een diner verzorgde voor sponsoren en vrienden van een museum in oprichting. De restaurateur beperkte zijn kosten door bijdragen in natura te vragen van zijn leveranciers. Onder de ruim honderd gasten zaten managers van bedrijven en ondernemers. De naam van het restaurant werd prominent naar voren gebracht via servetten, menukaarten, convocaties, vlaggen en een enkele poster. Goed voor de naamsbekendheid. ‘Als je na zo’n diner in dat dorp een feest wilt geven en je zoekt een locatie, dan gaan je gedachten toch heel snel uit naar het restaurant dat toen dat voortreffelijke diner belangeloos verzorgde. Ik weet bijna wel zeker dat de restaurateur op deze manier extra diners en partijen binnen gaat halen.’

Goed doel zonder kosten

Het voorgaande voorbeeld is een sterk staaltje, maar het vergt veel tijd en aandacht om te organiseren en uit te voeren. Het kan ook simpeler. Doe mee aan een actie, aan 1VV ofwel Eén voor Voedsel bijvoorbeeld, een actie die ten goede komt aan de plaatselijke voedselbank. Die actie ging onlangs  van start in Arnhem. Restaurateurs die eraan meedoen, schenken €1 per factuur (per tafel dus) aan het goede doel. Deze euro wordt ingebracht door de gasten. Als die er niet aan mee willen doen, kunnen ze ervan afzien. Job van Dooren, die 1VV bedacht en in gang zette, zegt: ‘Het kost de ondernemer niets en uit onderzoek is gebleken dat het ook niet ten koste van de fooi gaat. Vrijwel iedere gast doet er aan mee. Het is een laagdrempelige, eenvoudige actie die je makkelijk kunt uitleggen.’

Regionaal spreekt aan

Van Dooren laat weten dat horecaondernemingen die de plaatselijke voedselbank ondersteunen, op de sympathie van hun omgeving kunnen rekenen. ‘Zeer veel mensen zijn afhankelijk van een voedselbank, waaronder ook kinderen. Het spreekt enorm tot de verbeelding, ook al omdat het een regionaal doel is’, aldus Van Dooren. Hij voegt toe dat deelnemende restaurants dankzij de actie ook nog eens extra gasten trekken.

Opbrengst verdubbelen

Wat gebeurt er als concurrenten in de directe omgeving van het restaurant een zelfde actie ondersteunen?  Gaat het effect ervan in dat geval niet verloren? Van Dooren: ‘Nee, daar is geen sprake van. Een beperkt aantal restaurants doet mee.’ Een enkeling besluit om er een schepje bovenop te doen en de opbrengst te verdubbelen. Daarmee onderscheidt het restaurant zich nog eens extra.

Promoot met mate

Wie een goed doel ondersteunt, kan daarmee ook naar buiten treden. Niemand die daarover zal vallen. Wees niet te bescheiden, maar overdrijf het ook niet, zeggen de deskundigen, zonder dat ze aan kunnen geven wanneer er sprake is van overdrijven. Dat zal de ondernemer zelf moeten bepalen, op gevoel, en in overleg met het goede doel. Het goede doel beschikt in veel gevallen overigens over posters, kaarten en andere materialen die voor promotionele doelen ingezet kunnen worden. Dus ook in de deelnemende horecabedrijven. Vraag daarom, maak er gebruik van.

Makkelijk te communiceren

Goede doelen dicht bij huis scoren. Maar doelen op afstand kunnen ook effect sorteren, als er maar een duidelijk verhaal achter zit, zegt Dave Emons van de Stichting Puur Advies. Hij bedacht twee jaar geleden het concept Marie-Stella-Maris, bronwater. Iedere liter die de consument koopt, leidt tot een liter die wordt geschonken aan een ontwikkelingsland. ‘Wat je drinkt, geef je dus ook weg aan mensen die het echt nodig hebben. Simpel en makkelijk te communiceren.’

Suggesties

Goede doelen ondersteunen, kan op veel verschillende manieren. We verstrekken een aantal voorbeelden. Je geeft bijvoorbeeld een vaste financiële bijdrage aan een goed doel. Of kiest met je medewerkers een doel en organiseert acties. Je verzorgt een verwendag voor de moeders van gehandicapte kinderen. Bent gastheer voor een bijeenkomst van kinderen uit een asielzoekerscentrum. Je verzorgt ten behoeve van een goed doel een benefietdiner en vraagt je leveranciers een bijdrage te verstrekken. Je gaat een samenwerkingsverband aan met een plaatselijke organisatie van ouderen en verzorgt op een rustige avond een aanschuiftafel, waarbij leden van de organisatie korting krijgen.

Fiscaal aftrekbaar

Wie geeft aan goede doelen kan de gift onder strikte voorwaarden aftrekken van zijn inkomen. Op Geldenrecht.nl zet Erik Bogaard de regels op een rij. Informeer voor de zekerheid bij uw boekhouder of de Belastingdienst. Onder voorwaarden mag u giften aan zogeheten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook blijven ze vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De organisatie moet voor minimaal 90 procent het algemeen nut beogen. Ook worden bestuurders beoordeeld op integriteit. Maar er gelden nog meer regels. Zo mag de instelling geen tegenprestatie leveren voor de giften. U moet met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan. Voor gewone giften geldt bovendien een drempelbedrag en een maximum.

Het drempelbedrag is 1 procent van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrek. Deze drempel moet hoger zijn dan €60. Wat u meer hebt betaald, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10 procent van uw drempelinkomen. Deze drempel geldt niet als u periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar doet aan een ANBI. Meer daarover leest u op de site van de Belastingdienst.

Reageer op dit artikel