artikel

Foodservice Awards: vijf beoordelingscriteria als basis

Horeca

Voor de Foodservice Awards werkt Misset Horeca samen met EFMI Business School en het FoodService Instituut Nederland. Directeuren Jan-Willem Grievink (FSIN) en Marcel van Aalst (EFMI): ‘We willen een aanjager zijn.

Foodservice Awards: vijf beoordelingscriteria als basis

Eén van de partners van de Foodservice Awards (FSA) is het FoodService Instituut Nederland (FSIN). Dit onafhankelijke kennisinstituut brengt de ‘buitenhuishoudelijke’ markt in kaart en analyseert deze. Voor de opzet van het Foodservice-onderzoek stelt het FSIN kennis en informatie beschikbaar.
Jan-Willem Grievink is ceo van het FSIN en stond ruim 25 jaar geleden aan de wieg van de Industributie Awards, de tegenhanger van de FSA in de foodretail. ‘Toen we daarmee startten, zijn we een aanjager geweest bij de handelspartners.’ Industributie is inmiddels zo belangrijk geworden dat directies van supermarkten en fabrikanten worden afgerekend op hun scores. Grievink: ‘En dat willen we nu ook toepassen op de foodservice-industrie. Het is een enorm voordeel dat we kunnen terugvallen op 25 jaar Industributie-onderzoek.’
Grievink is ook één van de initiatiefnemers van de FSA en ziet in Misset Horeca de ideale partner. ‘Dankzij hét vakblad bereik je de doelgroep beter en sneller en je hebt het medium hard nodig voor publicatie.’

De uitvoering van het onderzoek is in handen van EFMI Business School. Dit academisch onderzoeks- en opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Foodservice Awards-onderzoek, dataverzameling en -analyse en het opstellen van de rapportage daarover. Algemeen directeur Marcel van Aalst: ‘Door onze jarenlange deelname aan het Industributie-onderzoek in foodretail hebben we een zeer rijke ervaring met dit type onderzoek. In retail heb je echter te maken met slechts twee partijen: leveranciers en supermarkten, en in het geval van de FSA zijn er met leveranciers, grossiers en formules drie partijen die elkaar beoordelen, dat is dus complexer.’
Daarmee doelt Van Aalst niet alleen op het feit dat er meer beoordelingen binnenkomen. ‘Neem als voorbeeld de beoordeling van grossiers. Leveranciers hebben vooral te maken met de inkopers van die grossiers. Formules daarentegen hebben veel meer van doen met de accountteams en logistiek. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we de criteria zó formuleren dat alle partijen die kunnen beoordelen.’

Beoordelingscriteria

Om een goede rapportage tot stand te brengen, beoordelen 
de partijen elkaar op vijf criteria. Twee daarvan verschillen per partij en drie criteria zijn identiek. Deze drie identieke criteria zijn:
Operational excellence; heeft een organisatie zijn basisoperatie op orde, worden de afspraken nagekomen en wordt er een constante, goede kwaliteit geleverd?
Kennis; de kennis van de organisatie over producten, keten, speelveld en consument.
Samenwerking; ben je als organisatie een betrouwbare partner, sta je open voor samenwerking en geef je goede adviezen (of sta je daarvoor open)?
Daarnaast wordt iedere partij nog beoordeeld op twee unieke criteria. Fabrikanten worden beoordeeld op hun productaanbod en op hun innovativiteit, grossiers op hun assortimentsbeleid en service excellence en de formules (outlets) worden beoordeeld op hun innovativiteit en hun formule(concept). Van Aalst: ‘Bij die laatste beoordelen leveranciers en grossiers eigenlijk de kracht van de formule; in welke mate loop je voor op de trends en weet je ook nieuwe consumentenvraag te creëren.’

De Foodservice Awards

De Foodservice Awards zijn geïnspireerd op het Industributierapport dat jaarlijks wordt uitgegeven door zustervakblad Foodmagazine. Al 25 jaar lang worden rapporten uitgereikt aan fabrikanten en supermarkten. De brancheleden beoordelen elkaar en er zijn awards voor de beste prestaties. Maar het belangrijkst zijn de rapporten waarin bedrijven kunnen inzien hoe goed ze het doen en waar verbeteringen te behalen zijn. Deze doelstelling wordt ook gehanteerd bij de Foodservice Awards. Fabrikanten, grossiers en horecabedrijven beoordelen elkaar en krijgen actueel inzicht in de eigen prestaties én die van concurrenten. De uitreiking van de awards is maandag 2 december in Huis ter Duin in Noordwijk.

Reageer op dit artikel