artikel

11 Financiële eindejaarstips

Horeca

Bespaar in 2015 kosten en beperk het betalen van belasting. Zo wordt in 2015 een nieuwe werkkostenregeling van kracht. Ga hier in elk geval vóór 31 december mee aan de slag. Bert Harks, Haak Horeca Advies Groep, geeft meer tips.

11 Financiële eindejaarstips
Illustratie: Lex van de Oudeweetering

1 Werkkostenregeling

In 2015 wordt een nieuwe werkkosten-regeling van kracht. U kunt vanaf 2015 vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, maar u mag slechts 
1,2 procent van uw fiscale loonsom onbelast vergoeden. Over de rest betaalt u 80 procent eindheffing. U kunt de vergoeding ook als loon aanmerken. Dit kan goedkoper zijn dan de 80 procent eindheffing. Uw loonadministrateur kan dit – waarschijnlijk tegen betaling – voor u uitrekenen. Zie ook de site van de belastingdienst: Werkkostenregeling-wkr.nl.

 

2 Prijzen nieuw jaar

Weet u al welke kosten omhoog gaan in 2015? Dat is onder meer van belang voor uw verkoopprijzen. Bespreek met uw adviseur welke kosten u kunt besparen. Dat zijn er vaak meer dan u denkt.

 

3 Investeren

Denk na wat u voor de komende jaren wilt gaan investeren en maak een plan. Het moment van investeren heeft invloed op de hoogte van de investeringsaftrek.

 

4 Schenken

Belastingvrij schenken tot een bedrag van € 100.000 aan kinderen voor het aankopen van een woning of aflossen van een woningschuld kan nog tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 treden de oude regels weer in werking en kunt u onder de geldende voorwaarden maximaal € 52.281 belastingvrij schenken.

 

5 Privéspaargeld

Spaargeld wordt, als u boven de vrijstelling zit, belast tegen 1,2 procent. Heeft u een rekening courant bij de bank (rente vaak 7 procent of hoger) dan kunt u uw spaargeld beter op de bedrijfsrekening zetten. Besparing: 7 procent rente + 1,2 procent vermogensbelasting. Nadelen: rente op spaarrekening op dit moment rond de 1,5 procent en IB (inkomstenbelasting) over de extra winst. Voorbeeld: € 20.000 rekening courant volstorten vanuit uw spaarrekening. Rente 7 procent over € 20.000 = € 1400 + 1,2 procent over € 20.000 = € 240. Voordeel samen € 1640. Verlies rente 1,5 procent x € 20.000 = € 300 + IB 42 procent over € 1640 = € 688. Totaal nadeel: € 988. Saldo nettovoordeel: € 1640 – € 988 = € 652.

Bijkomende voor- en nadelen: meer eigen vermogen in het bedrijf, meer winstvrijstelling bij een IB ondernemer, mogelijk iets lager zelfstandige aftrek, mogelijk een hogere ZVW-aanslag. Het is een kwestie van rekenen.

 

6 Rekening courant

Vanaf april 2014 vragen de banken een provisie over het niet-gebruikte deel van uw rekening courant (ABN 0,375 procent). Heeft u een rekening courant van € 50.000 en gebruikt u maar € 20.000, dan is het verstandig om de limiet te verlagen naar bijvoorbeeld € 25.000. Besparing per jaar: € 25.000 x 0,375 procent (ABN) = € 94 per jaar. Ook de andere bankkosten zijn in 2014 fors gestegen, soms per dienst wel met 75 procent. Steek tijd in deze materie en u zult honderden euro’s per jaar besparen.

 

7 fiscale oudedagsreserve

U kunt een deel van de winst omzetten in een fiscale oudedagsreserve (for), waardoor u minder belasting betaalt. Het voordeel is afhankelijk van het fiscale inkomen. Als u nu 42 procent belasting betaalt, dan is dat nu een voordeel. De vraag is echter of u over x-jaar niet óók 42 procent belasting gaat betalen over de opname van dit bedrag. Als u in de toekomst 52 procent belasting gaat betalen, dan heeft u een belastingverhoging van 10 procent. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Van groot belang is dat u deze reserve op een bepaald moment óók stort in een soort oudedagsvoorziening. Doet u dat niet, dan zal er over de for fiscaal moeten worden afgerekend bij bedrijfsbeëindiging. Dat kan betekenen dat u 52 procent belasting moet betalen. U zou de eerste niet zijn die financieel in de problemen komt omdat er een veel te hoge for is opgebouwd.

 

8 Bedrijfspand

U mag tot 50 procent van de woz-waarde (waardering onroerende zaken) afschrijven op uw bedrijfspand. Komt uw woz-waarde overeen met de werkelijke waarde? Na een aantal jaren van verlies kunt u besluiten de boekwaarde van uw pand te herzien. Door verliesverrekening betaalt u dan mogelijk minder belasting over de boekwinst.

 

9 Man-vrouwfirma

Als een partner geen 1225 uur per jaar werkt in het bedrijf, dan heeft u geen recht op zelfstandigenaftrek. De belastingdienst controleert daar streng op. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat partners voldoende uren hebben gewerkt.

 

10 Te weinig btw betalen

Als u de btw niet in het juiste tijdvak betaalt, dan riskeert u boetes en/of loopt u risico dat de belastingdienst verrekening van een teruggave niet meer toestaat. De staatssecretaris heeft aangekondigd hier strenger mee om te gaan. Bij een suppletie van boven de € 1134 te betalen krijgt u mogelijk een boete van 5 procent van het bedrag. Daarnaast betaalt u belastingrente.

 

11 Nieuwe ontslagwet

Ten aanzien van de nieuwe ontslagweg zijn er per 1 juli 2014 al nieuwe voorwaarden ingegaan. In 2015 volgen er meer. De volgende punten zijn van belang:

• Ontslagroute ligt vast: altijd via het UWV.

• In werking treden van de transitievergoeding (voorheen werd een ontslagvergoeding verstrekt op basis van de kantonrechtersformule) na twee jaar dienstverband. Voor de duidelijkheid: de transitievergoeding bij ontslag is een onderdeel van de wet Werk & Zekerheid die op 1 juli 2015 moet ingaan.

• Dossieropbouw door de werkgever wordt nóg belangrijker.

• Bedenktijd voor werknemer na overeengekomen ontslagregeling.

• Ww-periode wordt 24 maanden.

• Nieuwe dienstverbanden.

• Na twee jaar van een tijdelijk naar een vast dienstverband, dat is nu drie jaar.

• Opzegging tijdelijk contract van 1 januari 2015 moet één maand voor afloop van het contract. Doe dit schriftelijk. Geen juiste opzegging geeft de werknemer recht op één maandsalaris.

• Bij een arbeidscontract van zes maanden geen proeftijd meer.

 

Een zure appel

Ondernemers staan vaak te weinig stil bij het feit dat er goed te verdienen valt aan het controleren van fiscale voordelen en informatie over veranderingen. Er gaat op die manier veel winst verloren. Het rendement van bedrijven lijdt eronder en de continuïteit loopt een deuk op – met alle gevolgen van dien, zoals gedwongen bedrijfsbeëindiging of faillissement.
‘Investeren in een goede adviseur brengt kosten met zich mee, maar kan problemen in de toekomst voorkomen en geld opleveren’, zegt Bert Harks van boekhoudbureau Haak Horeca Advies Groep in Maarheeze. ‘Zelf heb ik verschillende malen meegemaakt dat een ondernemer zijn bedrijf verkocht, met of zonder onroerend goed, en dat op het einde van de rit er géén geld overbleef om van te eten, een nieuwe woning te kopen of een bescheiden pensioen te hebben.’

Reageer op dit artikel