artikel

Bedrijfsuitbreiding horecazaak vergt sterke drive

Horeca

Bedrijf uitbreiden in de vorm van een verbouwing, een tweede zaak of franchise lukt alleen als je als ondernemer zeer gemotiveerd bent. Zorg voor een stevig fundament onder de bestaande onderneming en neem ruimschoots de tijd om de plannen uit te voeren.

Bedrijfsuitbreiding horecazaak vergt sterke drive

1. Sterke drive

Wie zijn zaak wil uitbreiden, zal daarvoor goede redenen moeten hebben. De ondernemer zal het echt zelf moeten willen, er moet sprake zijn van een sterke drive. Hij zal zich ook moeten afvragen waaróm hij wil uitbreiden. Is dat vanwege tegenvallende inkomsten uit het bestaande bedrijf? Doe het dan niet, wie één zaak niet succesvol kan exploiteren, kan beter niet gaan groeien, zegt Michiel van Noort van HTC Advies. ‘Is het vanwege de toekomst van de kinderen? Niet doen, want de kans is groot dat ze toch voor iets anders kiezen. Is het vanwege die ‘unieke kans’ die zich maar één keer aandient? Trap er niet in, bijna ieder horecabedrijf is te koop als je een behoorlijk bod doet.’

2. Neem de tijd

Het uitbreiden van een bedrijf – in de vorm van een verbouwing, een tweede zaak of franchise – vergt bergen energie. Naast het runnen van de bestaande onderneming moet er over een lange periode tijd en geld gestoken worden in de uitbreiding. Neem daarvoor ruim de tijd, zegt Van Noort. ‘Kijk goed naar jezelf als ondernemer. Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Verzamel de juiste mensen om je heen. De ondernemer zal zichzelf misbaar moeten maken, zodat hij tijd kan steken in de uitbreiding.’

3. Evenwichtig team

Het is van belang dat de ondernemer de samenstelling van zijn team kritisch tegen het licht houdt voordat hij de eigenlijke uitbreiding in gang zet. Zorg ervoor dat de medewerkers elkaar aanvullen. Als meerdere personen sterk zijn op het gebied van personeelsmanagement terwijl er op financieel gebied weinig knowhow aanwezig is, zal de ondernemer maatregelen moeten treffen om die ongelijkheid ongedaan te maken. Als het team in balans is, kan de ondernemer zich met een gerust hart afzijdig houden.

4. Accepteer omzetverlies

De ondernemer zal moeten accepteren dat hij in zijn bestaande zaak tijdelijk omzet verliest, want het is aannemelijk dat zijn vervangers het allemaal toch net wat minder goed doen dan hij. Hij kan dat verlies beperken door de uitbreiding goed voor te bereiden. Van Noort: ‘De ondernemer zal minder vaak aanwezig zijn in de zaak, maar hij kan dat opvangen door managementcontrolesystemen in te voeren zodat hij kan zien hoe het zit met bezoekersaantallen, bestedingen en kosten. Op die manier kan hij toch nog controle uitoefenen op de gang van zaken in zijn bedrijf en eventueel ingrijpen.’

5. Met compagnon

Nagedacht moet worden over de vraag hoe het bedrijf of de bedrijven na de uitbreiding worden gerund. Samen met een compagnon? Of wordt er een bedrijfsleider aangesteld? Van Noort: ‘De ondernemer moet ook een besluit nemen over het belonen van de medewerker die de leiding krijgt in het bestaande of het nieuwe bedrijf. Zo’n man of vrouw zal gemotiveerd moeten worden om het uiterste uit de onderneming te halen. Dat kun je bijvoorbeeld doen hem of haar mede-eigenaar te maken. Het is van belang dat alle afspraken hieromtrent van tevoren worden vastgelegd. Maar al te vaak ontaardt zo’n samengaan bij tegenvallende resultaten in modder gooien en een gang naar de rechter omdat er weinig is vastgelegd.’

6. Kans op succes

De ondernemer zal bij benadering moeten vaststellen hoe groot de kans is dat de tweede zaak of de uitbreiding van de bestaande zaak een succes wordt. Hij doet er goed aan om zelf op onderzoek uit te gaan. Praten met bewoners, winkeliers en collega’s uit de betreffende buurt. Meerdere dagen observeren. Hoe ziet de buurt eruit, wie wonen er, wie gaan er uit in de horeca, hoe veel zijn dat er? Daarnaast gebruik-
maken van de diensten van een advies-bureau die marktgegevens kan overleggen of een haalbaarheidsonderzoek kan uitvoeren. Van Noort: ‘Zodat de ondernemer bij benadering kan vaststellen hoeveel hij maximaal kan investeren en wat de huurprijs maximaal kan zijn.’

7. Geen garantie

Een adviesbureau moet op basis van gesprekken, waarnemingen en marktanalyses in staat zijn om een reële inschatting te maken van de kans van slagen. Garanties worden evenwel niet verstrekt, aldus Van Noort. ‘In de meeste gevallen komen de voorspellingen uit ons haalbaarheidsonderzoek uit. De keren dat het anders loopt, is er vaak sprake van gewijzigde omstandigheden. De marktomstandigheden veranderen, de ondernemer verandert van doelgroep of hij gaat meer investeren dan aangegeven.’

8. Slechte adviezen

Ondernemers die willen uitbreiden, moeten ervoor oppassen dat ze zich niet laten meeslepen door adviezen van vrienden en kennissen. Zij zullen in de meeste gevallen sociaal wenselijke antwoorden geven. ‘Goed idee zeg! Leuk bedacht! Echt iets voor jullie!’ Dat is leuk voor aan de borreltafel, maar de ondernemer is beter geholpen met gesprekspartners die kritische vragen stellen, zegt Van Noort. ‘Om die reden bieden wij de mogelijkheid aan om met ondernemers te sparren. We stellen onderwerpen aan de orde waar de ondernemer in veel gevallen zelf nog niet aan gedacht heeft.’

9. Architect later inschakelen

De volgorde waarin de stappen moeten worden gezet, luistert nauw. Vaak zie je dat ondernemers die willen uitbreiden al in een vroegtijdig stadium een architect inschakelen, ervaart Van Noort. ‘Waarom veel ondernemers dit doen? Waarschijnlijk omdat zo’n bouwtekening houvast biedt, ze hebben iets concreets in handen. Maar het is niet goed om die volgorde aan te houden. Stel eerst vast welke doelgroep je wilt aanspreken en welk concept het gaat worden. Pas als dat helemaal is uitgewerkt, kun je die architect inschakelen.’

10. Vergeet vergunning niet

Wie zijn bedrijf uitbreidt, moet aan honderd en één dingen denken: doelgroep, plaats, concept, investeringen, medewerkers, bouwtekeningen. Je zou bijna vergeten dat er ook nog vergunningen geregeld moeten worden. Doe dit tijdig. Bezoek de website van je gemeente en kijk hoe de aanvraag in zijn werk moet gaan.
In de meeste gevallen zul je contact op moeten nemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.
De gemeente Waalwijk meldt: ‘Uitbreiding van uw horecabedrijf houdt in dat uw Drank- en horecavergunning gewijzigd moet worden. De afmetingen van de lokaliteiten op de bestaande vergunning komen na uitbreiding namelijk niet meer overeen met de afmetingen na uitbreiding hiervan. U dient hiervoor een nieuw aanvraagformulier aan te vragen en in te vullen.’
Nadat het formulier is ingediend gaat de procedure van start. Hopelijk leidt die tot het toekennen van de vergunning.

Reageer op dit artikel