artikel

Hoe bepaal je het geluidsniveau van een horecabedrijf?

Horeca 6703

Hoe wordt het het geluidsniveau van een horecabedrijf bepaald? Zelf meten en een pro-actieve houding richting gemeentehuis voorkomt boetes of sluiting.

Hoe bepaal je het geluidsniveau van een horecabedrijf?

Geluidsniveau afstemmen op dichtstbijzijnde woning

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Exploitanten moeten zich houden aan landelijk vastgelegde geluidsnormen. Het uitgangspunt is het meest gevoelige meetpunt in de directe omgeving van het horecabedrijf. Als de woning die het dichtst bij een café ligt een maximum kent van 40 dB(A) in de nachtelijke uren, dan moet de volumeknop in dat café worden afgestemd op de geluidsbelasting van die woning. Zo bepaal je het geluidsniveau van jouw horecabedrijf.

Niet zomaar overal geluidshinder meten

Meetpunten zijn de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen. Dus niet bijvoorbeeld een hotelkamer aan de overkant van de straat. Alleen als het om ‘in- of aanpandige woningen’ gaat, mag ook binnen in de woning worden gemeten. Dit zijn woningen die in hetzelfde pand of aan het horecapand vastzitten. In deze gevallen moet een maximum geluidsniveau gegarandeerd zijn tijdens de nacht, dat is vanaf 23.00 uur. Maar let op: in deze in- en aanpandige woningen mag niet zomaar overal worden gemeten. Dat mag alleen in keukens groter dan 11 m², de woonkamer en de slaapkamer. Dus niet in de gang, het toilet, de badkamer of de garage.

Geluidsovertreding ja of nee?

In discussies met de gemeente over een overtreding van de geluidsvoorschriften is het allereerst verstandig om te kijken of de metingen en de rapporten van de gemeente wel uitgaan van een juiste meet- en rekenmethodiek. Verder kan het heel verstandig zijn om een gespecialiseerd geluidsbureau in de arm te nemen om de metingen te controleren en ook metingen te verrichten. Zo mag het stemgeluid afkomstig van bezoekers op een onoverdekt en onverwarmd terras niet worden meegenomen bij de berekening van de totale geluidsproductie van het horecabedrijf. Anders zou ieder horecabedrijf de geluidsnorm overtreden. Deze uitzondering geldt dan weer niet voor terrassen op een binnenterrein en ook niet voor verwarmde terrassen. Wie terrasverwarming plaatst, moet het stemgeluid voortaan meenemen in de totale geluidsproductie. Dat kan leiden tot overschrijding van de toegestane geluidsnormen.

Niet-meetverklaring geluidshinder laten tekenen

Het maximum toegestane geluidsniveau wordt vastgesteld aan de hand van de meest gevoelige geluidsbestemming. Als de bewoners van dat pand geen moeite hebben met de geluidsproductie van het horecabedrijf, is het verstandig om de bewoner/-eigenaar een niet-meetverklaring te laten ondertekenen. In dat geval staat deze het niet toe om inpandig een geluidsmeting te verrichten.

Altijd zelf meten

Geluidsoverlast heeft een technische component. Voor een horecaondernemer geldt: meten is weten. Zo kan de inrichting van een naastgelegen woning bijvoorbeeld relevant zijn voor het maximale door het horecabedrijf te produceren geluidsniveau. Als zo’n woning strak is ingericht met een harde vloer en zonder gordijnen, dan kan dit door middel van het zogenaamde nagalm-effect invloed hebben op de metingen. De horecaondernemer doet er dan ook verstandig aan om te eisen dat de meting voor het nagalm-effect in zijn voordeel wordt gecorrigeerd.

Ook het soort ‘muziekspectrum’ speelt een rol bij de maximaal toegestane geluidsproductie. De gemeente Amsterdam stelt dat omwonenden van horecabedrijven met name last hebben van lage tonen. Dergelijke lage tonen worden uitgedrukt in dB(C) in plaats van dB(A). Maar het uitgangspunt van de landelijke regelgever is het voeren van metingen in dB(A). Verder spelen er nog diverse specialistische aspecten aan de wijze van meten van geluid. Zo wordt over het algemeen 10 dB(A) opgeteld bij het gemeten geluid indien dit waarneembaar/herkenbaar is als muziek.

Stel zelf geluidsbeperkende maatregelen voor

Zodra een gemeente als Amsterdam overweegt strenger te gaan handhaven, kan het verstandig zijn zelf met een voorstel te komen richting gemeente omtrent geluidsbeperkende maatregelen. Wellicht is dat voor een gemeente voldoende om vooralsnog van strenge handhaving af te zien. De afspraken in zo’n convenant zullen veel minder ingrijpend zijn voor de ondernemers. Soms is het beter om een dergelijk ‘soft’ voorstel aan de gemeente te doen en in overleg te treden, in plaats van strenge handhaving af te wachten en daar vervolgens tegen te ageren. Dat is niet alleen lastig, maar ook kostbaar.

Leestip: Zijn ze helemaal lijp geworden!

Meester Advocaten is juridisch specialist voor de horeca. Het kantoor adviseert landelijk ruim 3000 horecabedrijven. Meestermeester.nl

Reageer op dit artikel