artikel

Vakantiekrachten horeca: hoe houd ik ‘rotte appels’ buiten mijn bedrijf?

Horeca 3315

De vakantietijd breekt aan. Dat betekent voor mijn horecazaak dat mijn vaste personeelsleden om de beurt met vakantie gaan en ik gebruik maak van vakantiekrachten. Wat kan ik doen om de juiste mensen aan te nemen en de ‘rotte appels’ buiten mijn zaak te houden?

Vakantiekrachten horeca: hoe houd ik ‘rotte appels’ buiten mijn bedrijf?

Deze vraag van een horeca-ondernemer legden we voor aan de experts van Misset Horeca, oud-politieman Piet van Gelder en Bregje de Lannoy.

Helaas is er nooit 100 procent garantie te geven om kwaadwillenden onder de vakantiekrachten in de horeca buiten de deur te houden. Toch zijn er wel aspecten waarop je kunt letten als je werkt met tijdelijk personeel.

Wees kritisch in de sollicitatieprocedure

Het juiste personeel  als vakantiekracht aannemen begint met een goede intakeprocedure voor de sollicitant. Denk daarbij aan de volgende zaken:
– Vraag om identificatie via een origineel legitimatiebewijs (geen kopie): wie heb je voor je? Welke leeftijd?
– Bekijk kritisch een cv: wat voor soort werk heeft iemand gehad en voor hoelang? Zitten er gaten in een cv en heeft de sollicitant daar een goede verklaring voor.
-Doe navraag bij eventuele referenten: wat kunnen zij vertellen over de persoon en zijn/haar werkhouding.
– Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op. Niemand zal zelf op zijn cv zetten dat hij ooit eerder is ontslagen vanwege misdragingen, diefstal of ander niet-integer gedrag. Overigens zegt een verklaring omtrent het gedrag lang niet alles: er wordt slecht getoetst aan de opgegeven functies/gedragingen. Is daar niets op aan te merken, dan wil dat niet zeggen dat iemand op andere vlakken niet een keer de fout is ingegaan.
– Doe een prescreening. Wanneer je vanaf het begin duidelijk maakt dat internetonderzoek deel kan uitmaken van de sollicitatieprocedure, is het in het vervolg van de procedure legitiem om te onderzoeken op welke manier de sollicitant zich op internet gedraagt.

Taken en verantwoordelijkheden afbakenen

Afhankelijk van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de vakantiekrachten in de horeca is het goed om een aantal zaken duidelijk af te bakenen. Hoe zit het met wachtwoorden? Worden die ‘overgedragen’? Wat is er geregeld voor autorisaties voor gebruik van computer- of kassasystemen voor het tijdelijk personeel?

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Maak duidelijke afspraken

Leg vanaf het begin uit hoe er wordt omgegaan als diefstal of ander ongeoorloofd gedrag wordt geconstateerd en welke sancties daar op staan. Verwijs naar een bedrijfsreglement of voorwaarden uit het arbeidscontract. ‘Ik wist het niet’ gaat dan in ieder geval niet op.

Vermoedens van niet-integer gedrag?

Kijk op www.fact-finding.nl. In de training Fact Finding krijg je handvatten hoe je het beste kunt handelen wanneer je vermoedens hebt dat medewerkers niet-integer handelen. De training Fact Finding staat gepland op 8-9 november 2017.

 

Wilt u zelf iets aan Piet van Gelder en Bregje de Lannoy voorleggen? Stuur uw vraag dan per mail naar NathalieBluiminck@vakmedianet.nl en we leggen de vraag aan Van Gelder voor.

 

Meer van Piet van Gelder op MissetHoreca.nl

 Reageer op dit artikel