artikel

Kun je zien of iemand liegt?

Horeca 2380

Laatst was er in mijn hotel een ‘akkefietje’ tussen een personeelslid en een gast. In zo’n geval voer ik als bedrijfsleider een gesprek met het personeelslid en de gast over wat er precies is voorgevallen. Toen ik ze om de beurt hun verhaal liet doen en een van de twee tijdens zijn uitleg begon te zweten, wist ik het eigenlijk al: die spreekt niet de waarheid. Of is dat te kort door de bocht?

Kun je zien of iemand liegt?

De vraag van een horeca-ondernemer  ‘Kun je zien of iemand liegt’ legden we voor aan twee van de experts van Misset Horeca, oud-politieman Piet van Gelder en Bregje de Lannoy.

Er zijn mensen die terwijl ze liegen inderdaad enorm zweten, trillen, naar beneden kijken, je blik ontwijken et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die een van de genoemde signalen laat zien, daardoor onmiddellijk een leugenaar is. Daarom is het gevaarlijk om te zeggen dat deze non-verbale signalen altijd duiden op leugens.

Tips voor de interpretatie van non-verbaal gedrag:

1. Als je kijkt naar lichaamstaal, interpreteer de gebaren dan in clusters. Wanneer iemand af en toe op zijn hoofd krabt, kan dat van alles betekenen: onzekerheid, zweten, roos, hoofdluis, vergeetachtigheid of liegen. Gebaren die regelmatig terugkeren, zoals het haar aanraken en het haar rond de vingers draaien zouden kunnen duiden op verveling of dat iemand onder druk staat.

Je krijgt een completer beeld door ook te letten op ander non-verbaal gedrag dat die persoon tegelijkertijd laat zien. Het gevaar is namelijk dat je op basis van een enkel gebaar aannames gaat doen en voorbarige conclusies trekt. Dit kun je makkelijk ondervangen door te benoemen wat je ziet. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je onrustig met je handen zit te friemelen terwijl ik jou vragen stel, wat is er aan de hand?’ Of: ‘Sinds wij met elkaar in gesprek zijn, zie ik zweetdruppeltjes op je voorhoofd. Is er een reden dat je zo zweet?’. Kun je zien of iemand liegt

2. De verbale boodschap en de non-verbale boodschap moeten met elkaar overeenkomen. Wanneer mensen met hun houding iets anders uitdrukken dan ze met hun woorden zeggen, dan hecht men vooral geloof aan de signalen die het lichaam uitzendt. De lichaamstaal kan iets zeggen over de ware emotie. Neem bijvoorbeeld iemand die spijt betuigt van een ondoordachte actie. De wijze waarop deze woorden worden uitgesproken (intonatie, houding, gezichtsuitdrukking) zeggen veel meer of diegene ook daadwerkelijk spijt heeft of dat het slechts woorden zonder oprechte intentie zijn.

3. Verklaar gebaren en houding van mensen in hun context. Is het buiten 30 graden, dan verbaast het niemand dat je zweet. Je zult in zo’n geval ook niet onmiddellijk de link leggen naar liegen. Dit wordt dus anders als het helemaal niet extreem warm is, dan kan zweten een indicatie zijn (met de nadruk op ‘kan’). Wie van nature heel verlegen is, zal al snel een blik ontwijken. Is iemand normaal gesproken ‘haantje de voorste’ maar nu ineens heel schuchter bij het beantwoorden van kritische vragen, dan kan dat een indicatie zijn.

Fact Finding

Wil je meer weten hoe je mensen het beste kunt bevragen? In de training Fact Finding van 8-9 november  2017 bieden Piet van Gelder en Bregje de Lannoy handvatten.

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

In de training Fact Finding krijg je handvatten hoe je het beste kunt handelen wanneer je vermoedens hebt dat medewerkers niet-integer handelen.

Wilt u zelf iets aan Piet van Gelder en Bregje de Lannoy voorleggen? Stuur uw vraag dan per mail naar NathalieBluiminck@vakmedianet.nl en we leggen de vraag aan Van Gelder voor.

Meer tips van onze experts…