artikel

Google en privacy: zoeken op de naam van gasten. Mag dat?

Horeca 1636

Het komt wel eens voor dat receptiemedewerkers van het hotel na het inchecken van een gast even snel op Google kijken waar ze hem van kunnen kennen ‘want hij heeft zo’n bekend gezicht’. Maar mag dat wel, uit nieuwsgierigheid de naam van een gast googlen?

Google en privacy: zoeken op de naam van gasten. Mag dat?

Wat wel en niet mag op het gebied van gegevens verzamelen, google en privacy is voer voor juristen. Er is een onderscheid tussen privé een open bron, zoals Google, raadplegen of vanuit je functie, bedrijfsmatig, informatie over een persoon verzamelen. Zeker omdat privacybescherming een hot item is, is het raadzaam eens met een jurist te kijken of je als hotel je zaakjes op dat gebied goed voor elkaar hebt.

Google en privacy

Onze privacy vinden we met zijn allen een groot goed, dat beschermd moet worden. Niet voor niets is deze opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in artikel 10 van de Grondwet en kennen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Het googelen van een naam, ook in open bronnen, is een vorm van het verwerken van persoonsgegevens, naar het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. En ‘zomaar’ persoonsgegevens van mensen verwerken is een schending van de privacy.

Neem bijvoorbeeld sollicitaties. Ook dan is het niet zonder meer toegestaan om voorafgaand aan een sollicitatiegesprek ‘zomaar’ iemands doen en laten te bekijken op internet. De AVG geeft aan dat het verzamelen van gegevens van sollicitanten “relevant en noodzakelijk” moet zijn, anders mag het niet!

Wanneer mag wel zoeken in open bronnen?

Veelal komt het erop neer dat je een concrete aanleiding moet hebben om bedrijfsmatig informatie over iemand te verzamelen en ook een concreet doel: wat wil je precies bereiken en met welke reden? Het mag nooit een ‘phishing expedition’ worden. Bovendien moet je aanleiding en doel kunnen aantonen (relevant en noodzakelijk) en om die reden zaken schriftelijk vastleggen.

Verder zijn schendingen van de privacy alleen toegestaan als daar afspraken over zijn gemaakt, bijvoorbeeld in gedragscodes, een bedrijfsreglement of algemene voorwaarden die vooraf kenbaar zijn gemaakt. In die gevallen teken je als gast of werknemer voor de voorwaarden, waarmee je als het ware instemt met de privacyschending.

Wanneer een gast incheckt en in de voorwaarden staat dat bij een concrete aanleiding er uit veiligheidsoverwegingen ook op internet mag worden gekeken, dan tekent iemand daar ook voor.
In het geval het checken van gegevens over een sollicitant, moet je dit vooraf kenbaar maken aan de sollicitant. Voorheen deden we dit door na de sollicitatie een soort overeenkomst op te stellen waarin dit was opgenomen. Nu vindt men dat dit te laat is en wordt geadviseerd om het al op te nemen in de vacature.

Waarschuwingsregister voor de hotelbranche

Een voorbeeld van een schending van de privacy waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming heeft gegeven voor het bijhouden van gegevens is het waarschuwingsregister Hotel Security Management 2017. Dit is een lijst waarop ongewenste hotelgasten, bezoekers en personeelsleden staan. Wie op deze lijst voorkomt, kan bij hotels worden geweigerd als gast of sollicitant. Daarbij heeft de Autoriteit Persoonsgegeven onderzocht of de betrokken organisatie voldoen aan de wettelijke eisen bij het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens op een zwarte lijst.

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Piet van Gelder en Bregje de Lannoy

Training

In de training Fact Finding gaan we in op de beperkingen en mogelijkheden bij het doen van onderzoek.  Op 8-9 november staat de eerstvolgende training gepland. Meld je aan onder vermelding van MissetHoreca en je krijgt 25% korting op de trainingsprijs.

Wilt u zelf iets aan Piet van Gelder en Bregje de Lannoy voorleggen? Stuur uw vraag dan per mail naar NathalieBluiminck@vakmedianet.nl en we leggen de vraag aan Van Gelder voor.

Meer van Piet van Gelder op MissetHoreca.nl:

Tips: roken tijdens werktijd in de horeca
Kun je zien of iemand liegt?
Mijn horecamedewerker misdraagt zich privé. Moet ik hier iets mee?
Vakantiekrachten horeca: hoe houd ik rotte appels buiten mijn zaak?
Aangifte doen, wat komt daarbij kijken?
Interne diefstal en sweethearting: hoe te voorkomen bij evenementen
Loonbeslag voor je horecamedewerker. Wat te doen?
Preventie van interne diefstal begint bij jezelf – 5 tips

Reageer op dit artikel