artikel

Met pensioen in de horeca

Horeca 1547

Bijna 27 jaar werkt Tiny Louwers bij Herberg De Morgenstond in Griendtsveen. Op 29 oktober gaat ze met pensioen. Ze is dan 66 jaar. Dit jaar stopper er ongeveer 4.000 mensen die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca en Catering met werken. In totaal telt het – verplichte – Pensioenfonds 300.000 werkende leden.

Met pensioen in de horeca

Eigenaar van Herberg de Morgenstond Gerold van der Vrande (55) heeft in totaal ongeveer 30 medewerkers in dienst. Tiny Louwers is met haar 27 dienstjaren het langst bij hem. ‘Ze is eerste medewerker bediening en werkt 30 uur per week in het bedrijf. Ze loopt op het terras en staat achter de bar. Ook werkt ze nieuwe mensen in. Voor mij als ondernemer is ze een vertrouwenspersoon geworden in de loop van de jaren. En ze is een kei in bij-verkoop!’ En ze gaat met pensioen in de horeca!

Ziek was ze bijna nooit, met uitzondering van een gebroken duim door een val in de zaak. Van der Vrande omschrijft haar als een ‘taaie’. ‘Iemand die niet snel piept.’ Of hij er met zijn personeelsbeleid aan bij gedragen heeft, dat ze het zo lang heeft volgehouden, kan hij niet onderbouwen. ‘Helaas is er geen formule voor, want dan was iedereen hier zo lang in dienst. En dat is niet het geval; afgelopen jaren was het verloop hier hoog. Wat we wel doen is netjes volgens cao betalen, overuren weten we te beperken tot bijna nul en anders geldt er tijd-voor-tijd. We eten een personeelsmaaltijd samen, nemen na afloop een sluitdrankje. Gaan af en toe op stap of houden hier een personeelsavond.’

pensioen in de horeca

De Morgenstond

Louwers zelf is bescheiden over haar prestatie. ‘Ik vind het leuk werk. Dan houd je het wel vol. Wel heb ik er moeite voor gedaan om fysiek fit te blijven: sporten, gezond eten, voldoende rust nemen, niet te veel alcohol, noem maar op.’ Het omgaan met mensen boeit Tiny het meest aan het vak. ‘Of dat nu gasten zijn, of collega’s, dat maakt me niet uit. Het scheelt dat we hier in Griendtsveen ook een wat ouder publiek hebben – zeker door de week – zodat ik me niet heel oud voel tussen de gasten’, lacht de grijzende zestiger.

AOW en pensioen in de horeca

Louwers stopt met 66 jaar. De leeftijd voor de AOW (uitkering die je na je pensionering krijgt van de overheid) gaat momenteel in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Vanaf 2018 is de pensioenleeftijd van het Pensioenfonds Horeca en Catering vastgesteld op 68 jaar. Mensen in de horeca krijgen hun eerste ouderdomspensioen vanaf het moment dat ze 68 worden. Dit ontvang je naast de AOW-uitkering van de overheid. De datum waarop deze AOW-uitkering begint, is afhankelijk van je geboortedatum.

Wil je met ouderdomspensioen maar krijg je nog geen AOW? Dan kun je een AOW-overbruggingspensioen regelen. Je gebruikt hiervoor een deel van je ouderdomspensioen en het mag op z’n vroegst vijf jaar voor de AOW-leeftijd. Het ouderdomspensioen, dat na het overbruggingspensioen automatisch ingaat, wordt dan wel lager. Deelnemers krijgen namelijk over een langere tijd ouderdomspensioen. Ook bouw je wat minder lang pensioen op waardoor het ook lager zal uitvallen.

Pensioenfonds Horeca en Cateringpensioen in de horeca

Medewerkers in de horeca en catering zijn verplicht om deel te nemen aan het bedrijfspensioenfonds Horeca en Catering. Dit staat los van afspraken uit de cao, zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht voor medewerkers van 21 jaar en ouder van horeca- en cateringbedrijven.
Wanneer 50 procent of meer van de totale loonsom van een bedrijf te maken heeft met horeca- en cateringactiviteiten, moet de ondernemer de pensioenregeling toepassen. Dit gebeurt door premie in te houden op het loon en een werkgeversbijdrage te betalen aan het pensioenfonds. De verplichte aansluiting geldt tot 2020. Daarna moet KHN bij het ministerie aantonen of KHN-leden deze verplichtstelling onderschrijven. 
Eind 2017 telde het fonds 305.912 actieve deelnemers, 936.777 gewezen deelnemers en 44.077 pensioengerechtigden. Er zijn 36.525 werkgevers die deelnemen aan het fonds. Normaal gesproken zijn er jaarlijks ongeveer 12.500 deelnemers die hun pensioenkeuze maken. Vanwege de verschuiving van de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd is het aantal gepensioneerden in 2018 lager.
Voor 2018 verwachten het fonds dat 4.000 deelnemers met pensioen gaan. Van alle deelnemers die in 2018 een keuze heeft gemaakt, kiest 82 procent ervoor om het pensioen in te laten gaan op de AOW-datum. 7 procent kiest ervoor om het pensioen in te laten gaan op 68 jaar en 7 procent kiest ervoor om het pensioen in te laten gaan vóór de AOW-datum. De overige 4 procent kiest een afwijkende datum.

Personeelskosten bij de Morgenstond

Elke werknemer van 21 jaar of ouder is verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca en Catering. De gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers van dit fonds is 34,2 jaar. Dit is net iets lager dan de gemiddelde leeftijd van het team van De Morgenstond waar Tiny Louwers werkt; dit is 34,9 jaar. Het percentage personeelskosten bedraagt er 44 procent. ‘We komen zelfs van 50 procent,’ bekent de ondernemer. ‘Dat was hartstikke slecht… Ik werk er hard aan het naar beneden bij te stellen. Maar ik besef dat ik een seizoensbedrijf heb dat het hele jaar door een vaste bezetting heeft. We brengen nu meer mensen aan met minder uren.’

Vorig jaar was volgens Van der Vrande een ‘rampenjaar’ op personeelsgebied. ‘Mijn chef vertrok. We namen een nieuwe aan, maar die vertrok na een week alweer. In de bediening hadden we te maken met eendagsvliegen. Tiny was gelukkig een vaste waarde op het terras. Haar routine en die van veel andere collega’s hebben ons erdoor gesleept. Maar niemand kan zeven dagen per week hier werken. Dat kan niet.’

Louwers werkte 30 uur per week en voedde daarnaast twee meiden op. ‘Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. De Morgenstond is een mooie plek, de gasten die hier komen zijn fijn. Thuis hadden we vroeger een vakantie-accommodatie voor groepen. In de schoolvakanties hadden we hordes voetballertjes over de vloer en ik hielp altijd mee.’ Tiny was 40 jaar toen ze begon bij de Morgenstond. ‘Met 12 tafeltjes op het terras… Nu staan er 120 stoelen buiten en evenzoveel binnen. Eerst was het alleen café en vanaf 1995 serveren we ook eten. In het begin hielp ik ook nog wel eens mee met bakken van uitsmijters en het opwarmen van saté.’ Haar leeftijd was geen belemmering voor Tiny om mee te gaan met automatisering. Als eerste van het team ging ze aan de slag met de handheld. ‘Ik heb ze bij sommige medewerkers – ook jonger – in de handen moeten duwen, hoor. Het scheelt zo veel tijd! Ook de bestelling doorgeven aan de Sligro had ik snel onder de knie.’

‘Het werken in de horeca verveelt nooit. Je improviseert. Verzint en er zijn elke dag andere gasten. Het verveelt nooit. Maar ik stop nu wel omdat de leeftijd er is. Gelukkig kon ik het fysiek volhouden. Dat is ook niet iedereen gegeven natuurlijk.’

De twee zonen en de vier kleinzonen van Tiny verheugen zich al op haar pensioen. ‘Ze willen vaak komen eten hebben ze al aangekondigd. Wat ik verder ga doen? Zingen, fietsen. Gasten hebben het me vaak genoeg gevraagd.’ Gasten van De Morgenstond kunnen op 25 oktober afscheid van haar nemen tijdens een receptie in Griendtsveen. Ze heeft er dan 322 maanden gewerkt.

 

Ook met pensioen in de horeca: Jan van Paasschen 
46 jaar gastheer bij De Zwaan in Etten-Leur

Op 9 oktober is Jan van Paasschen (68) jaar gestopt als gastheer bij De Zwaan en Bistro het Lelijke Eendje in Etten-Leur. Hij heeft er maar liefst 46 jaar gewerkt. ‘Onze oer-ober stopt met werken,’ lacht zijn werkgever Roland Peijnenburg. ‘Jan werkte tot het laatst toe 38 uur per week, liep met zware plateaus en bracht humor aan tafel. Afbouwen wilde hij niet.’ Waarom Jan het zo lang heeft volgehouden, weet Roland wel. ‘Zijn positivisme! Wat een ras-optimist is het. Daarnaast is hij fysiek sterk hoor. Al is zijn gezondheid natuurlijk niet meer hetzelfde als 46 jaar geleden. Inmiddels heeft hij speciale schoenen en een elektrische fiets, maar dat is ook alles.’

‘We zijn het echt al die jaren niet roerend met elkaar eens geweest. Zeker niet. Maar er was en is altijd wederzijds respect. Anders houd je het ook niet zo lang vol. Maar volgens mij is werken heerlijk voor hem.

pensioen horecaIedereen kent hem, herkent hem op straat. Dat zal hij wel missen. En wij gaan hem ook missen. Jan was van de ijzeren voorraad. Er was nooit iets op! En hij kon als de beste onderhandelen over de prijs met leveranciers. Gasten zullen

Peijnenburg worstelde lang met het afscheid van Paasschen. Hoe het te vieren? Uiteindelijk kwam er het ‘Jan & Alleman-arrangement’ uit de stroom ideeën. Voor 50 euro krijgen gasten een drie gangen menu, twee glazen wijn, water, koffie en als cadeau voor thuis een fles wijn met de afbeelding van Jan op het etiket. Iedereen kan hem dan de hand schudden en afscheid nemen. Ik denk dat het ik hem met een receptie geen plezier doe.’zijn flauwe grapjes aan tafel ook gaan missen. Ook maakte hij jarenlang zwaantjes van appelmoes op de borden!’

‘Voor de familie en de medewerkers organiseren we een feestje. Hiervoor heb ik alle bedieningsmedewerkers die vanaf 1971 bij ons gewerkt hebben, opgespoord. Er komen er zo’n 50. Jan heeft hen zuinigheid bijgebracht, gastvrijheid, structuur en discipline. Dat wordt voor hen een soort reünie en voor Jan moet het bijzonder zijn om te zien waar iedereen terecht gekomen is.’

Op 8 oktober is Jan Paasschen onderscheidden door KHN.

 


Eigen onderzoek

Horecaondernemers willen stoppen voor hun zestigste jaar!

 

Reageer op dit artikel