artikel

Startende horecaondernemer onbekend met aftrekposten

Horeca 2262

Startende horecaondernemer onbekend met aftrekposten

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat veel startende ondernemers niet checken van welke aftrekposten ze gebruik kunnen maken. Vier op de tien checkt niet waar ze recht op hebben. Het blijkt verder dat 1 op de 3 ondernemers elk kwartaal weer alle bonnetjes en facturen bij elkaar moet zoeken om hun belastingaangifte te doen. Tips voor meer belastingvoordeel.

Veel startende ondernemers zijn niet op de hoogte van de aftrekposten waarvan zij gebruik kunnen maken. Zo weet 1 op de 3 startende ondernemers niet welke autokosten je zakelijk kunt aftrekken.

Ook heeft 4 op de 10 ondernemers niet gecheckt op welke aftrekposten zij recht hebben. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belastingdienst onder startende ondernemers die zelf hun belastingaangifte doen.

Vijf tips voor startende ondernemers in de horeca:

 • Stel je kassasysteem juist in zodat de (detail)gegevens lang genoeg bewaard blijven en niet worden overschreven. Verder hoor je de administratie minimaal 7 jaar te bewaren.
 • In de horeca worden verschillende soorten dranken geschonken waaronder gemixte dranken met alcohol. Hiervoor gelden verschillende btw-tarieven. Btw-tarieven die je apart dient bij te houden in de administratie. Vanaf 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6 naar 9 procent.
 • Check via de OndernemersCheck of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien en krijg direct inzicht in welke aftrekposten voor jou gelden (zie hieronder).
 • Gebruik een boekhoudprogramma om je boekhouding, de btw-aangifte en betaling makkelijk te kunnen doen. Ondernemers kunnen zich op de site van de Belastingdienst aanmelden voor een proef met een boekhoudprogramma in samenwerking met Keurmerk Zeker OnLine.
 • Ga na welke autokosten je zakelijk kunt aftrekken.

De juiste aftrekposten

‘Het is belangrijk dat je je als starter bij je eerste aangifte goed voorbereidt,’ zegt Driek Kamps, landelijk directeur MKB bij de Belastingdienst. ‘Hierdoor kun je vanaf het begin af aan de juiste aftrekposten gebruiken, kom je niet voor verrassingen te staan en ben je minder tijd kwijt aan de volgende aangiftes. Door te kiezen voor online administreren kan het nog makkelijker: je kunt bijvoorbeeld je tankbonnetjes direct inscannen en je hebt je administratie – via je smartphone – altijd bij de hand.’

Specifiek voor startende ondernemers in de horeca kan een goed kassasysteem al uitkomst bieden voor de administratie. De Belastingdienst moet namelijk na kunnen gaan hoe de omzet tot stand is gekomen.

Aftrekposten voor startende horecaondernemers

 • Zakelijke kosten
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Mkb-winstvrijstelling
 • Oudedagsreserve

Zakelijke kosten

Welke kosten mag ik van de winst aftrekken? Alleen zakelijke kosten. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld: U huurt een bedrijfsruimte voor uw bedrijf en een woning voor uw gezin. De huurkosten van de bedrijfsruimte zijn aftrekbaar. Die van uw gezinswoning niet. Sommige kosten zijn zowel zakelijk als privé. Dan mag u alleen het zakelijke deel aftrekken.

Voorbeeld: U hebt een smartphone met een abonnement. U gebruikt uw mobiel privé maar ook voor uw bedrijf. De verhouding privé/zakelijk is 60/40. Dan mag u 40% van de abonnementskosten aftrekken.

Een overzicht van aftrekbare zakelijke kosten vindt u in de tabel Kosten voor de onderneming.  Aftrekposten voor de ondernemer zijn  bijvoorbeeld vakliteratuur en zakelijke belkosten. Ook bedrijfskleding valt hier onder.

Mag ik de kosten in 1 keer aftrekken? Dat hangt ervan af:

Is uw aankoop goedkoper dan € 450? Of hebben uw kosten betrekking op 1 jaar?
Bijvoorbeeld de kosten voor kleine kantoorartikelen en vakliteratuur. En onderhoudskosten van uw auto. Dan trekt u ze in 1 keer af. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten had.

Is uw aankoop € 450 of duurder én gebruikt u hem langer dan 1 jaar?
Bijvoorbeeld de aankoop van machines, auto’s en inventaris. Dan trekt u de kosten gespreid af over die jaren. Dat heet afschrijven. Daarbij houdt u ook rekening met de restwaarde  van uw aankoop. Dus met de waarde die bijvoorbeeld uw machine of apparaat nog heeft als u hem niet meer gebruikt voor uw onderneming.

Lage btw omhoog

Lage btw omhoog

Voorbeeld: U koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt dit 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 – € 1.500) : 5 = € 900. Mag ik de kosten aftrekken van vlak vóór de start van mijn onderneming? Ja, als die kosten maar zakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor het verkennen van de markt. Of het inwinnen van advies.

Trek ik de kosten af mét of zónder btw? Zónder btw, als u de btw aftrekt in uw btw-aangifte. Mag u de btw niet aftrekken in uw btw-aangifte? Dan trekt u de kosten inclusief btw af in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bewaar ik bonnetjes en facturen? Ja, dat moet u zeker doen. U moet ons kunnen laten zien dat u de kosten echt hebt gemaakt. En dat ze zakelijk zijn.

Zelfstandigenaftrek

Hoeveel is de zelfstandigenaftrek? In 2017: maximaal € 7.280. In 2018: ook maximaal € 7.280. Maar: Maakt u in 2017 of in 2018 minder  winst dan € 7.280? Dan is de zelfstandigenaftrek het bedrag van uw winst. Het restant verrekenen wij voor u in de komende 9 jaar. Dit geldt niet  als u recht hebt op de startersaftrek. Want dan is de zelfstandigenaftrek € 7.280, óók als uw winst minder is. Weet u niet zeker of u recht hebt op de startersaftrek? Lees dan: Wanneer heb ik recht op de startersaftrek?

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek € 3.640. Of het bedrag van uw winst, als die minder is dan € 3.640.

Voorbeeld: Op 1 januari 2017 bent u 45 jaar. U hebt géén recht op de startersaftrek. De zelfstandigenaftrek is dan maximaal € 7.280. Uw winst in 2017 is € 5.000. De aftrek is dus € 5.000. In 2018 is uw winst € 10.000. De aftrek is dan € 7.280. En ook nog € 2.280: het restant van de zelfstandigenaftrek uit 2016. In totaal is de aftrek in 2018 dan € 9.560.

Hoe vraag ik de zelfstandigenaftrek aan? Aanvragen is niet nodig. U doet gewoon aangifte inkomstenbelasting. Op het scherm ‘Ondernemersaftrek’ krijgt u een aantal vragen om te bepalen of u recht hebt op de aftrek. Als dat zo is, wordt de zelfstandigenaftrek automatisch afgetrokken van uw winst. Hebt u nog een restant van een vorig jaar dat u kunt verrekenen? Vul dat bedrag dan in op het scherm ‘Ondernemersaftrek’.

Startersaftrek

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
Weet u dat niet zeker? Lees dan: Wanneer heb ik recht op de zelfstandigenaftrek?

U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.

U was de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Hoeveel kan ik als starter aftrekken?

In 2017: € 2.123.
In 2018: ook € 2.123.

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan is de startersaftrek € 1.062.

Ik wil meer weten

Ik wil meer weten

Investeringsaftrek KIA

Ik heb een investering gedaan – heb ik recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? Heb je meer dan € 2.300 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? En kosten de bedrijfsmiddelen per stuk € 450 of meer? Dan heb je mogelijk recht op investeringsaftrek. De hoogte van de investeringsaftrek hangt af van jouw investeringen.  De voorwaarden:

U bent ondernemer in Nederland. In 1 jaar investeert u een bepaald bedrag in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen. Voor 2017 is dat tussen € 2.300 en € 312.177.  Voor 2018 tussen € 2.301 en € 314.673. Investeringen van minder dan € 450 mag u niet meetellen. Let op! Voor personenauto’s kunt u geen KIA krijgen. Uitzondering hierop zijn personenauto’s die bestemd zijn voor beroepsvervoer. Bijvoorbeeld taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten. Voor de KIA zijn ook uitgesloten: woonhuizen, grond en goederen die u verhuurt of in het buitenland gebruikt .

Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek is het  minimale investeringsbedrag € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Hoe krijg ik de KIA?

De KIA waarop u in een jaar recht hebt, trekt u in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar af van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Hoeveel KIA kan ik krijgen?

Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar.

In 2018 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Hebt u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? En ook nog niet helemaal betaald? Dan kunt u voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt.

Hebt u recht op btw-aftrek?
Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.

Geen recht op btw-aftrek?
Ga dan uit van het investeringsbedrag met btw.

Mkb-winstvrijstelling

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting krijg je automatisch de mkb-winstvrijstelling. Daardoor hoef je geen belasting te betalen over dit gedeelte van je winst. In 2016 ging het om 14% van je winst. Heb je geen winst gemaakt maar verlies gedraaid? Ook dan wordt de mkb-vrijstelling automatisch verrekend. Maar: dan wordt 14% van je verlies niet meegeteld. Daardoor kun je minder verlies verrekenen met je inkomen.

Heb ik recht op de mkb-winstvrijstelling? Ja, als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Hoe u de mkb-winstvrijstelling krijgt? Door aangifte inkomstenbelasting te doen. De Belastingdienst houdt in de aangifte automatisch rekening met de mkb-winstvrijstelling

Fiscale oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van je inkomsten reserveren voor je pensioen. Dit is de fiscale oudedagsreserve. Dat mag alleen als je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar besteedt aan je bedrijf (het urencriterium). Het bedrag dat je reserveert voor je pensioen, mag je aftrekken van je winst. Je hoeft het geld niet daadwerkelijk opzij te zetten, je houdt het dus vrij voor je bedrijf. Belangrijk: dit is een tijdelijk belastingvoordeel. Je moet alsnog belasting betalen over het gereserveerde bedrag als de oudedagsreserve hoger is dan het vermogen van je bedrijf. Én: je de AOW-leeftijd bereikt, of je stopt met je bedrijf, of je 2 kalenderjaren lang niet voldoet aan het urencriterium.

Staken van de onderneming

Met het staken van uw onderneming wordt uw oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover u uitstel van belastingheffing hebt gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu bij uw winst opgeteld.

Overlijden van de ondernemer

Als u overlijdt, moet fiscaal worden afgerekend over de oudedagsreserve. De reserve wordt dan opgeheven en wordt opgeteld bij uw belastbare winst. Maar als uw partner uw onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft er niet te worden afgerekend. Uw partner moet daarvoor een verzoek indienen bij de aangifte.

Is de reserve altijd gunstig?

Het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat u een deel van de winst toevoegt aan uw oudedagsreserve, betaalt u minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot uw winst. U betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor u gunstig is. Laat u daarom goed adviseren!

Bron: Belastingdienst 

De Belastingdienst zet speciale Startersvoorlichters in die ondernemers informeren over belastingzaken. Dit helpt de starters hun zaken goed en tijdig te regelen. Zo houden zij meer tijd over om zich vol passie te richten op de ontwikkeling van hun bedrijf. DeStartersvoorlichters zijn op 3 november  2018 live te ontmoeten op de KvK Startersdagen in Groningen, Eindhoven en Utrecht.


 

Reageer op dit artikel