artikel

Pensioen in de horeca: wat te doen als je trouwt, een kind krijgt of gaat scheiden?

Horeca 2063

Pensioen in de horeca: wat te doen als je trouwt, een kind krijgt of gaat scheiden?

Pensioen is niet het meest sexy onderwerp om over te praten op een verjaardagsfeestje. Voor de vele jonge werknemers in de horeca is pensioen ook nog een ver-van-mijn-bed-show. Toch is het handig om aan je pensioen te denken, als je gaat trouwen bijvoorbeeld of samen een huis koopt.

Werkgevers in de horeca zijn verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca en Catering. Wanneer 50 procent of meer van de totale loonsom van een bedrijf te maken heeft met horeca- en cateringactiviteiten, moet de ondernemer de pensioenregeling toepassen. Dit gebeurt door premie in te houden op het loon en een werkgeversbijdrage te betalen aan het pensioenfonds. Iedereen die in de horeca werkt bouwt vanaf het 21ste jaar pensioen op via het – verplichte – Pensioenfonds horeca en catering. Hoe is het geregeld met pensioen in de horeca?

Pensioen en veranderingen privéleven

Heb je plannen om te trouwen? Krijg je een baby? Veranderingen in je privéleven hebben invloed op het pensioen van jou als horecamedewerker. Ook als je gaat samenwonen is het handig om aan een nabestaandenpensioen te denken. We zetten hier veranderingen in je privéleven op een rij met mogelijke gevolgen voor je pensioen en daarbij – indien nodig – actiepunten.

Je trouwt
Je gaat een geregistreerd partnerschap aan of
Je tekent een samenlevingscontract.

pensioen en priveleven

Je denkt er misschien niet direct aan als je gaat trouwen of gaat samenwonen, maar het is een belangrijk moment voor je pensioen. Het is namelijk een moment om na te denken over nabestaandenpensioen. In de horeca-pensioenregeling is standaard geen nabestaandenpensioen verzekerd. Er is dus niets geregeld voor je partner en kinderen als jij overlijdt. Behalve als je zelf iets regelt. Je kunt er zelf voor kiezen om nabestaandenpensioen te verzekeren.

Overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan moeten je partner en kinderen verder zonder jou. En je salaris valt ook nog eens weg. Je kunt zelf nabestaandenpensioen verzekeren. Of je werkgever kan dat doen. Dat kan bij het Pensioenfonds Horeca en Catering, maar ook bij een andere (pensioen)verzekeraar. Je partner en kinderen krijgen dan nabestaandenpensioen als jij overlijdt voor je pensioendatum.

Tip:

Vraag of je werkgever het nabestaandenpensioen collectief heeft geregeld.
Misschien heeft je werkgever nabestaandenpensioen al verzekerd voor jou en je collega’s. Dat noemen we een collectieve aanvullende pensioenregeling. Heeft je werkgever nabestaandenpensioen verzekerd? Dan hoef je zelf geen nabestaandenpensioen te verzekeren. Heeft je werkgever geen nabestaandenpensioen verzekerd? Of wil je een hoger nabestaandenpensioen? Dan kun je zelf nabestaandenpensioen verzekeren. Je kunt in totaal niet meer dan 20% van je bruto pensioengevend jaarsalaris verzekeren.

Video: pensioen en samen een huis kopen

Je krijgt een kind

pensioen en priveleven

Krijg of adopteer je een kind, dan denk je waarschijnlijk niet direct aan het moment dat je overlijdt. Maar in de pensioenregeling van het Pensioenfonds Horeca en Catering is niets geregeld voor je kinderen als jij overlijdt. Behalve als je zelf iets regelt. Je kunt wezenpensioen voor je kinderen tot 18 jaar verzekeren.Wezenpensioen is onderdeel van het nabestaanden pensioen en automatisch meeverzekerd. Je kunt het niet ‘los’ verzekeren.

Overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan moeten je partner en kinderen verder zonder jou. En je salaris valt ook nog eens weg. Bij het pensioenfonds is bij overlijden niet automatisch iets geregeld voor je nabestaanden. Je moet dus zelf nabestaandenpensioen verzekeren, als je dat wilt. Of je werkgever kan dat doen.

Heb je bij het Pensioenfonds Horeca en Catering nabestaandenpensioen verzekerd? Dan krijgen je kinderen (en je partner) nabestaandenpensioen als jij overlijdt voor je pensioendatum. Je kinderen krijgen wezenpensioen totdat ze 18 jaar zijn. En studeert je kind? Dan kan hij of zij het wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar krijgen.

Je kunt het percentage dat je verzekert veranderen bij geboorte of adoptie.

Misschien heb je al nabestaandenpensioen verzekerd? Je hebt dan voor je kinderen 2% of 4% verzekerd van je pensioengevende jaarsalaris van het jaar voorafgaand aan overlijden. Dit dekkingspercentage hoort bij het dekkingspercentage dat je verzekert voor je partner, namelijk 10% of 20%. Bij geboorte of adoptie van een kind, kun je het dekkingspercentage veranderen dat je voor je partner hebt verzekerd en dan verandert het dekkingspercentage voor je kinderen mee.

Vraag nabestaandenpensioen aan binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.

Kies je ervoor om nabestaandenpensioen te verzekeren? Stuur dan een aanvraagformulier op binnen 6 maanden na de datum dat je je kind krijgt of adopteert. Je kunt dit formulier opvragen bij de klantenservice van het Pensioenfonds Doe je niets? Dan ben je niet automatisch verzekerd voor nabestaandenpensioen. En krijgen je partner en kinderen geen nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum.

Jij en je partner gaan uit elkaar

pensioen en priveleven

Als je partner en jij uit elkaar gaan, dan worden vaak de spullen verdeeld. Je staat dan niet altijd stil bij je pensioen. Als je partner en jij gaan scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor je ouderdoms- en of nabestaandenpensioen. Dit kan verdeeld worden. Het beëindigen van je relatie krijgt het pensioenfonds automatisch door via de gemeente als je in Nederland woont.

Hoe zit het nu met je pensioen als je uit elkaar gaat?

  • Je ex heeft recht op: De helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de periode dat je ex-partner en jij getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.*
  • Het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd of het gedeelte van het opgebouwde ouderdomspensioen dat je hebt omgezet in nabestaandenpensioen gaat naar je ex-partner. Het nabestaandenpensioen waarop je recht hebt nadat je ex-partner en jij uit elkaar zijn gegaan, wordt ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd.**

*Je ex-partner heeft recht op de helft van jouw ouderdomspensioen
Volgens de wet heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat jullie bij elkaar waren. Pensioen is namelijk een gemeenschappelijk bezit. Je hebt ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van je ex-partner. De wet noemt dit de standaardverdeling. Je pensioen hoeft niet verdeeld te worden als je opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met je ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens valt (€ 484,09 in 2019).

Leestip

Leestip

Woonde je samen (met of zonder samenlevingscontract)?
Je ex-partner heeft geen recht op de helft van jouw ouderdomspensioen als je samenwoonde (met of zonder samenlevingscontract).

Overlijdt je ex-partner?
Als je ex-partner overlijdt, dan krijg jij weer het volledige ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd.

Overlijd jij?
Als jij overlijdt, dan stopt ook het ouderdomspensioen voor je ex-partner. Krijg je nog geen ouderdomspensioen op het moment dat je overlijdt, dan vervalt ook het ouderdomspensioen voor je ex-partner.

Je kunt samen andere afspraken maken over de verdeling van je pensioen

Jij én je ex-partner kunnen een andere verdeling afspreken dan de standaardverdeling van ieder de helft. Als jullie beide ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd, kunnen jullie afzien van verdeling van de pensioenen. Ook is het mogelijk om een andere percentage verdeling af te spreken of een afwijkende periode.  Deze andere afspraken hierover leg jee vast in een (scheidings)convenant of je hebt dit al eerder gedaan in je huwelijkse voorwaarden of je partnerschapsvoorwaarden.

Geef binnen 2 jaar na je scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap aan het Pensioenfonds door welke afspraken je gemaakt hebt over de verdeling van je pensioen. Dan betaalt het pensioenfonds het ouderdomspensioen later aan jou en je ex-partner volgens de gekozen verdeling.

Het doorgeven van de verdeling doe je met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen’. Vul het volledig in en stuur het op naar het Pensioenfonds. Heeft het fonds binnen 2 jaar na je scheiding niets van je gehoord? Dan gaan ze ervan uit dat jij en je ex-partner de verdeling zelf regelen. Je maakt het geld dan zelf over naar je ex-partner op het moment dat jij met pensioen gaat omdat je ex-partner recht houdt op een deel van jouw pensioen.

** Nabestaandenpensioen en scheiding

Ga je uit elkaar en heb je bij het Pensioenfonds Horeca en Catering een nabestaandenpensioenverzekering voor je partner en kinderen? Een nabestaandenpensioenverzekering bij PHenC geldt niet voor een ex-partner. Als je voor je pensioendatum overlijdt, krijgt je ex-partner dus geen nabestaandenpensioen. Je kinderen krijgen dan nog wel wezenpensioen.

Ben je uit elkaar gegaan en wil je je nabestaandenpensioenverzekering stopzetten? Vul dan het ‘formulier beëindiging individuele nabestaandenpensioenverzekering’ in. Stuur het formulier binnen 6 maanden nadat jullie uit elkaar zijn gegaan op.

Let op: je kinderen krijgen dan geen wezenpensioen meer als je overlijdt.

Maak deze keuze als je uit elkaar gaat. Als het pensioenfonds geen beëindigingsformulier van je ontvangen, gaan ze ervan uit dat de verzekering doorloopt en blijf je premie betalen voor de nabestaandenpensioenverzekering.

Nabestaandenpensioen blijft voor de ex-partner

Heb je voor en/of tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap nabestaandenpensioen opgebouwd of een gedeelte van je opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen?

Dit opgebouwde nabestaandenpensioen gaat dan naar je ex-partner (en kinderen). We noemen dit ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Je ex-partner krijgt het bijzonder nabestaandenpensioen als je overlijdt. Je kinderen krijgen tot maximaal 27 jaar wezenpensioen.

Je verhuist

pensioen en priveleven

De opbouw van je pensioen verandert niet als je verhuist. Als je binnen Nederland verhuist, hoef je dan ook geen actie te ondernemen richting Pensioenfonds. Je nieuwe gemeente geeft je adres automatisch door aan het Pensioenfonds Horeca en Catering.

Heb je een ander postadres dan je woonadres, geef dat dan wel zelf aan het pensioenfonds door. Een verhuizing naar het buitenland moet je wel zelf doorgeven aan het pensioenfonds.

Je overlijdt

pensioen en priveleven

Als je overlijdt, stopt de opbouw van je ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat je bij PHenC opbouwde gaat niet naar je partner en kinderen. Dit komt omdat het een persoonlijk recht is.
Heb je nabestaandenpensioen verzekerd voor je partner en kinderen? Dan krijgen je partner en kinderen nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum.


Niets meer missen?

Op mijnphenc.nl kun je alles vinden over de invloed van veranderingen in je leven op je pensioen. Als je je email-adres achter laat mis je geen belangrijke informatie.


Pensioen horeca

Vanaf 2018 is de pensioenleeftijd van het Pensioenfonds Horeca en Catering vastgesteld op 68 jaar. Mensen in de horeca krijgen hun eerste ouderdomspensioen vanaf het moment dat ze 68 worden. Dit ontvang je naast de AOW-uitkering van de overheid. De datum waarop deze AOW-uitkering begint, is afhankelijk van je geboortedatum.

Eind 2017 telde het pensioenfonds horeca 305.912 actieve deelnemers, 936.777 gewezen deelnemers en 44.077 pensioengerechtigden. Er zijn 36.525 werkgevers die deelnemen aan het fonds. Normaal gesproken zijn er jaarlijks ongeveer 12.500 deelnemers die hun pensioenkeuze maken. Vanwege de verschuiving van de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd is het aantal gepensioneerden in 2018 lager.

In samenwerking met het Pensioenfonds Horeca en Catering


Reageer op dit artikel